lørdag 26. juni 2010

Varme nyhende

Det skjer kvar einaste sumar. Agurkane kjem til landet sine redaksjonar. Og dette året vert sikkert ikkje noko annleis enn dei førre åra.

Det plar starte med eit innslag på TV2 der UP er ute på vegane og varslar at i år vil det verte rekordmange fartskontrollar. Og så får me eit intervju med ein råkøyrande bilist som seiar: Ja det var surt med bot - men no har eg lært. Innslaget vert avslutta med at me får sjå den bøtelagde køyre roleg ut på vegen at.

Dei politiske sakene er prega av ein hellar farleg kombinasjon. Sumarvikarar i redaksjonane og politiske rådgjevare på jobb i departementa. Då vert det mykje prat om problem som eigentleg ikkje er noko problem. Og er ei sak er så viktig at statsråden må svare, så skjer det heime eller på hytta til statsråden.

Statsråden har då på seg ein sumarleg genser når han vert intervjua. Det er den same sumarlege gensaren han hadde på seg førre året. Saka det gjeld er også det same som førre året. Men statsråden vil ikkje la intervjue inne på eigedomen - så intervjuet vert gjort litt nede i vegen. Og i bakgrunnen står det alltid nokre søppelspann. Berre legg merke til det.

Og litt ut i juli kjem alltid Norsk Brannvernforening - eller aller helst ein som tidlegare har jobba i Norsk Brannvernforening eller i brannvesenet, og som no har eige firma - på med saker om at noko er brannfarleg.

Det kan vere kyrkjer, tunnelar, skogar, sjukeheimar. Ja stort sett alt som kan brenne og som gjer at marknaden for brannvernutstyr veks. Så må journalistvikaren ringe departementet og til dømes spørje: Kva vil departementet gjere med desse brannfarlege kyrkjene? Kan de garantere at ikkje ei einaste kyrkje vil brenne ned i framtida nå som dykk skal sjå på saka? Og så vert det debatt på Dagsnytt 18 - og mykje snakk om fokus på brannvern. Etter tre dagars debatt om brannfarlege kyrkjer må statsråden med ansvar for brann finne fram den sumarlege gensaren og rusle ned til søppelspanna for å gjere seg klar til TV-teamet.

Og på vegane køyrer folk roleg på ferieturen for dei veit at UP lurer bak kvar einaste sving. Og UP, ja dei er på ferie.

Blogglisten

Klar til innsats for NAV

29. og 30. juni skal jeg ha sommerjobb hos NAV. Planen er at jeg skal være hos NAV Time. Det var arbeids- og velferdsdirektør Tor Sagli som inviterte medlemmene i Stortinget arbeids- og sosialkomite til å ta noen dagers sommerjobb på et NAV-kontor.. Halvparten av medlemmene i komiteen takket ja til tilbudet.

Jeg tror dette blir spennende og lærerikt. For det er veldig stor forskjell på det å jobbe med regelverk og organisasjon på overordnet nivå og det å være den som møter kundene/brukerne.

Skal jeg bedømme NAV ut fra innboksen på min e-post så står det dårlig til. Det skyldes nok i all hovedsak at de som er fornøyde med tilbudet de får ikke skriver lange e-poster til stortingspolitikerne. Likevel må vi erkjenne at langt fra alt med NAV fungerer godt nok og at det må gjøres endringer i årene fremover. Det jobber vi rødgrønne på stortinget og regjeringen med hele tiden. Og noe av svaret på hvordan NAV kan bli bedre tror jeg NAVs egne ansatte sitter på. Jeg skal derfor over sommeren også ha noen besøk til andre deler av NAV familien for å lære mer.

Hva mener du om NAV? Hva er bra og hva kan bli bedre?

Blogglisten

onsdag 23. juni 2010

Mexicogulfen har ingenting med norsk sokkel å gjøre.

I dag har Olje- og energidepartementet utlyst den 21. konsesjonsrunden. 94 blokker i Norskehavet og Barentshavet tilbys oljeselskapene. Norsk olje- og gasspolitikk ligger fast med jevn leteaktivitet og vi utvinner det vi finner.

Jeg er blant de som ikke tror at mindre aktivitet på norsk sokkel vil bidra til lavere globale klimautslipp. Såderfor er jeg enig i den "balanserte" olje- og gasspolitikken som Regjeringen fører. Det skaper arbeidsplasser og penger i statskassen til gode for både dagens innbyggere og forhåpentligvis også kommende generasjoner. Jeg har enda til gode å høre noen tar avstand fra oljepengene. De er bare mot oljeutvinningen. Inkonsekvens er en egen øvelse i den offentlige debatten.

Jeg er mot å åpne for olje- og gassvirksomhet i Lofoten og Vesterålen. Det skal være en del av det arealet som kommende generasjoner kan bestemme over.

Men det jeg finner meget underlig er alle argumentene som tillates i debatten om oljå. Da skipet "Full City" forliste utenfor Langesund så ble det et argument mot oljeboring. Meningsløs argumentasjon. For hva lærte vi av "Full City?" Jo, at olje griser til strender og at sjøfugler trives dårlig med olje på kroppen. Men var det ny kunnskap? Selvsagt ikke.

Oljeutslippet i Mexicogulfen har blitt selve kronargumentet mot oljeboring. Men er det et godt argument mot? Ja, selvsagt. Det viser at petroleumsutvinning er beheftet med en risiko for at det går galt. Og at konsekvensene ved et uhell er store. Det er gode argumenter mot utvinning av olje- og gass, men det er slettes ikke noe nytt. En slik erkjennelse av risiko og konsekvens har vært der siden den første brønnen ble boret i Nordsjøen. Jeg mener det som har skjedd i Mexicogulfen ikke endrer den vurderingen på norsk sokkel.

Blogglisten

mandag 21. juni 2010

Si det.

Debattsidene i avisene er en viktig del av vårt demokrati. Det som henger høyest i de politiske kretser er å få på en lengre kronikk eller innlegg i Aftenposten. Og det kan være gode grunner for at det er slik. For eksempel vil de kunne danne grunnlag for debatter på radio og redaksjonelle oppslag i andre media.

Det er likevel ikke å komme bort fra at Aftenpostens debattsider er elitens lekegrind, og at "folk flest" ikke bruker så mye tid på å være tilskuere til den debatten som pågår der. Sånn sett så er det ikke ulikt debattene i stortingssalen.

VG har en side som heter "Si det". Her er en av ytringene som står på trykk i dagens VG:
"Det er de forferdelige bøndene som sprengfôrer dyrene med vann. Derfor er det så mye vann i kjøttdeigen. Jeg har sett at bøndene bærer vann med begge armene." "Si det" inneholder mye klagesang fra et velfødd folk, men er nå en gang folkemeningens viktigste talerstol.

Jeg leser sjelden denne "Si det", og jeg har aldri opplevd at noen informasjonsmedarbeider verken på stortinget eller i regjeringen har komme løpende gjennom gangene mens de roper: "Statsråd! statsråd! De skriver stygt om deg i "Si det i VG". Vi må svare". Men det skal ikke mer enn et litt skjevt komma i Aftenposten før de begynner å løpe.

I en tid med blogg, facebook og twitter er det lett å glemme leserbrevspaltene i avisene. Men mitt inntrykk er at de blir lest, ikke minst i lokalavisene. Så derfor er mitt mål å bli flinkere å skrive leserbrev - og dersom "kvitringen" har øvd opp evnen til å fatte seg i korthet, så kan det jo hende at de blir lest. I alle fall av langt flere enn som leser denne bloggen.

Blogglisten

lørdag 19. juni 2010

Har stortinget tre måneders ferie?

Stortinget har tatt ferie. Fra 19. juni til 30. september går det i paraplydrinker, spahotell og fisketurer for 169 stortingsrepresentanter.

Heldigvis er ikke "ferie" det samme som fri. Jeg skal reise en del i Rogaland, ha "sommerjobb" hos NAV, ha noen møter i Oslo, være medievakt en uke og ikke minst tenke på nye politiske initiativ vi kan ta. I en travel hverdag blir det for lite tid til å tenke og reflektere over saker. Det meste handler om å følge opp de forpliktelser som andre har tildelt deg. Derfor er møtefri ikke tenkefri.

Andre av representantene skal ha delegasjonsreiser, komitereiser, språkkurs, delta  i debatter. Og noen tar seg sikkert bare 3 måneder på terrassen. Det er ikke sikkert det er så dumt. For pendlerlivet sliter både på deg selv og på dine nærmeste.

Så har du noen tips om folk, bedrifter, steder og organisasjoner jeg bør besøke i ferien så gi beskjed.

Fra SPs sommeravslutning på Oslofjorden. Trygve S. Vedum med SPs to traineer: Gunn Jorunn og Karl Kristian

Blogglisten

Olje- og energiministeren har stortingets tillit

I går behandlet stortinget et mistillitsforslag mot olje- og energiministeren. Det fikk ikke flertall.

Jeg ser i dag at noen etterlyser en mer ydmyk holdning fra både regjeringen og statsråden. Det er et urettmessig etterlysning. Jeg mener, i likhet med statsministeren og stortingsflertallet, at statsråden ikke har brutt informasjonsplikten, og da er det ikke rom for å være ydmyk samme hvor høy og sint stemme opposisjonen bruker.

Ydmykhet er på sin plass om en statsråd faktisk har brutt informasjonsplikten og vil unngå mistillit. Da må man krype og be om godt vær. Det var ikke tilfelle i denne saken. Og opposisjonen ville aldri kjørt et slik løp om det hadde vært sjanse for at forslaget ble vedtatt. Til det hadde de en alt for dårlig sak.

Jeg ble lite klok av debatten. Erna Solberg (H) påstod at regjeringen hadde instruert sjefen i Gassnova om hva han skulle si. Og Siv Jensen var så sint at jeg på et tidspunkt at jeg fikk assisasjoner til noen karer som bor i tennene til en som heter Jens.

Jeg opplevde at denne saken handlet om at FrP og H ikke liker at landet ikke har en FrP/H regjering. Hva saken handler om for KrF og V vet jeg ikke.

86 sa nei og 83 sa ja til mistillitsforslaget etter 7 timers debatt. Og ute i verden skjelver økonomien, men det var det ikke så mange som brydde seg om i vårens store budsjettdebatt.

Blogglisten

fredag 18. juni 2010

Et merkelig teater.

Europas økonomi skjelver. Vi vet ingenting om verdensøkonomien er i bedring. Ingen vet hva som vil skje de neste årene.

Dette er bakteppet når Stortinget debatterer revidert statsbudsjett.

I en slik situasjon bruker opposisjonen all sin tid på å diskutere en formaliasak som i beste fall er uklar, og i alle fall ikke grunnlag for et mistillitsforslag.

Blogglisten

Begravelse for en god mann.

I dag begraves ordfører i Fjell kommune Lars Lie (H). Han døde uventet 63år gammel.

Lie var en god mann. Jeg hadde en del med han å gjøre da jeg var statssekretær i Samferdselsdepartementet. Det var en nokså heftig runde om løsning for ny fastlandsforbindelse for Sotra. Og sjelden har jeg opplevd en mer konstruktiv og ryddig lokalpolitiker fra et annet parti enn mitt eget. Lie var fast på sitt standpunkt og vennlig i sin form og han vant frem med sitt syn.

Når folk om noen år kan kjøre over en firefelts bro til Sotra - så skal de vite at Lars Lie har sin store del av æren. Mange har mye å lære av måten Lie jobbet på.

Hvil i fred!

Blogglisten

tirsdag 15. juni 2010

Et landbruk for hele landet

Her er innlegget jeg holdt i debatten om jordbruksavtalen som var i Stortinget i dag:


Senterpartiet er opptatt av å ha et levende landbruk i hele landet. Det betyr at vi må bruke de mulighetene vi har til å produsere mat, på de arealene som vi disponerer. Selv det som omtales som «de beste jordbruksarealene i landet» har et arktisk preg i en europeisk sammenheng. Det er derfor det er så viktig at vi fører en landbrukspolitikk for hele landet.

Matproduksjonen i Norge er avhengig av en regjering som har vilje til å satse på landbruket. En rød-grønn regjering er en slik regjering. Alle deler av norsk landbruk er avhengig av en regjering som har vilje til å opprettholde tollvernet, som holder et høyt nivå på de statlige overføringene, og som er villig til å godta en høyere matvarepris enn det våre naboland har.


I jordbruksoppgjøret for 2010 ble det innført en ny sone, omtalt som sone Jæren, og en sterkere målretting av tiltakene. Jeg skal ikke legge skjul på at det har vært utfordrende å forsvare dette grepet overfor flinke bønder på Jæren. Samtidig ser vi at utfordringene er aller størst i det som omtales som distriktsjordbruket. I den framforhandlede avtalen mellom partene ligger fortsatt noe av denne målrettingen fast.

Jeg håper at den varslede stortingsmeldingen om jordbruket gir en bredere tilnærming til problemstillingen rundt målretting av de virkemidlene enn det som ligger i den inngåtte avtalen. Jeg må si at jeg er svært glad for at landbruksministeren i går kveld var i Klepp og fikk innspill til meldingen fra en fullsatt sal av engasjerte, unge bønder fra Jæren.

Det vil være krevende å sikre et landbruk i hele landet – samtidig som vi ikke utfordrer den solidariteten som preger norsk landbruk. Men den dagen vi eventuelt taper distriktsjordbruket, så vil dette også ha store konsekvenser for bøndene i de tunge jordsbruksområdene. Jeg opplever at en samlet landbruksnæring er enig i en slik virkelighetsbeskrivelse.

Norske bønder har store forventninger til Senterpartiet, og jeg mener at historien er klar – norsk landbruk er best tjent med en regjering der Senterpartiet er med. For alternativet er store kutt med Høyre eller Fremskrittspartiet, og det kan ikke all verdens markedsretorikk forklare bort.


Noen av oss har mottatt et brev signert av Høyre-ordføreren i Bjerkreim, der han er kritisk til regjeringens landbrukspolitikk. Jeg er sikker på én ting: Det er ikke mer av sitt eget partis og Fremskrittspartiets landbrukspolitikk denne ordføreren i distriktskommunen Bjerkreim etterspør.


Blogglisten

lørdag 12. juni 2010

siste uke på stortinget

Mandag 14. juni: Besøke idrettsanlegg i Sandnes kommune og høre mer om deres arbeid med å legge til rette for idrett, barn og unge.

Tirsdag 15. juni: Skal til Oslo. Stortingsmøte. Komitemøte og komiteen skal på besøk til Telenor. Sommeravslutning med komiteen. Drar til Bryne med nattflyet eller nattoget.

Onsdag 16. juni: Skal gjøre et eller annet i Rogaland. Jeg har ikke bestemt hva. Til Oslo på ettermiddagen. Gruppemøte og sommeravslutning med Senterpartiet.

Torsdag: 17. juni: Stortingsmøte. Komitemøte. Saker i salen.

Fredag 18. juni: Siste stortingsmøte før "ferien". Skal stemme ned opposisjonens mistillitsforslag mot Terje Riis-Johansen.

Blogglisten

fredag 11. juni 2010

Norges 10 mektigste kvinner

Kapital har nylig kåret Norges 100 mektigste kvinner. Her er de ti mektigste kvinnene i mitt liv:

1. Lene Pollestad, kone.
Lene har full kontroll med alle små avgjørelser i familien. Jeg har ansvaret for alle store. Til nå har det ikke vært noen store avgjørelser.

2. Ulrikke Pollestad, datter.
Kombinerer sinne med smil og har stort sett styringen over det meste.

3. Liv Signe Navarsete, Partileder
Liv Signe trekker opp hovedlinjene for hva som er mitt politiske prosjekt.

4. Magnhild Meltveit Kleppa, Samferdselsminister
Hennes posisjon som statsråd er relativt viktig for at jeg er stortingsrepresentant.

5. Mor, mor
Indirekte makt gjennom mitt ønske om å alltid ta valg som mor vil like.

6. Hanne Bjurstrøm, Arbeidsminister
Vinneren av Kapitals kåring må finne seg i å ende på 6. plass i min kåring. Har stor innflytelse over mitt arbeid i arbeids- og sosialkomiteen.

7. Berg Hansen, Reisebyråkonsulent
Damen hos Berg-Hansen reisebyrå bestemmer med myndighet når jeg skal dra frem og tilbake til Oslo.

8. Berit Skovly, Komitesekretær i Arbeids- og sosialkomiteen.
Utøver sin makt gjennom bestemt, men vennlig, tilrettelegging av komiteens arbeid.

9. Guri Størvold, Statssekretær Kommunal- og regionaldepartementet.
Ansvarlig for Senterpartiets informasjonsarbeid i regjeringen. Når Guri sier "hopp", spør jeg "hvor høyt?"

10. Liv Monica Bargem Stubholt, Tidligere statssekretær i Olje- og energidepartementet
Jeg vil aldri bli, men alltid prøve å bli, like dyktig som Liv Monica.

Blogglisten

Energi-Terje ble Bosnia-Terje

Nok en uke over. En tur til Haugesund på mandag, og i Oslo siden tirsdag morgen. Uken har vært preget av jobbing med pensjon, datalagring og så har jeg holdt to innlegg i salen i debatt om to riksrevisjonsrapporter. En om skred og en om Enova. (Her finner du referat. Innlegg startet kl. 11.06.25 og kl. 11.41.24)

Jeg hadde overtatt for Ola Borten Moe som ikke kunne være tilstede i debatten. I det jeg gikk opp på talerstolen slo tanken inn i hodet på meg: "Har jeg mobilen i innerlommen på dressen og står lyden på?" Det er en ubehagelig følelse. Heldigvis lå mobilen på lydløs på plassen min, men det oppdageget jeg først etterpå. Men det var noen krevende minutter.

En som hadde det virkelig krevende var Olje- og energiministeren. Ikke fordi KrF skaper overskrifter med ubegrunnede mistillitsforslag i tospann med FrP, men fordi Utenriksministeren var forsinket til sin sak om Bosnia-Hercegovina. Da sa presidenten disse ordene som gjør enhver fornuftig statsråd litt nervøs:

"Presidenten registrerer at utenriksministeren foreløpig ikke er til stede, men registrerer også at regjeringen er representert ved statsråden som hadde den forrige saken. Presidenten har til hensikt å gjennomføre Stortingets møte som planlagt, så får utenriksministeren komme når han kommer."

Terje klarte seg bra! (Du kan lese hele hendelsen her. (Sak nr. 5))

Blogglisten

torsdag 10. juni 2010

Trist - men forventet.

Jeg har tidligere kommet med sterk kritikk av plakat laget av Stopp Direktivet (som ikke har noe med den brede organisasjonen Stopp Datalagringsdirektivet å gjøre). I dag kom det en e-post der de treffer noe bedre.

I går gikk Arbeiderpartiets stortingsgruppe inn for datalagringsdirektivet. Det er ikke uventet, men likevel skuffende. Siden Arbeiderpartiet har tatt inn følgende formulering i regjeringens politiske plattform: "Arbeiderpartiet vil implementere datalagringsdirektivet forutsatt at det i utredningen ikke framkommer klare negative konsekvenser for personvernet" 

Er det en ting som er kommet frem i høringen så er det nettopp klare negative konsekvenser for personvernet. Det hadde jeg håpet, men ikke trodd, at Ap ville tatt hensyn til.

Arbeiderpartiet vil gi politiet tilgang til trafikkdata i saker med strafferamme på tre år eller mer. Det kan høres som en streng grense, men en kort tur i straffejungelen tilsier at svært mange typer saker har en strafferamme på 3år eller mer. Her ber jeg om gode eksempler på forbrytelser som omfattes. Men er det forsvunnet en DVD-spiller fra Biltema så mener jeg vi har et tyveri med strafferamme tre år.

Det viktige er at selv ikke Arbeiderpartiet kan bestemme hvilken retning datalagringsdirektivet vil ta i fremtiden. Og jeg hører argumentet allerede: "Vi må godta lagring av søk på Google. Vi lagrer allerede så mye, så dette er ikke noe stort skritt" 
Blogglisten

tirsdag 8. juni 2010

La politiet betale for datalagringen.

Har i dag vært på høringsseminar om datalagringsdirektivet arrangert av Samferdselsdepartementet. Jeg ble litt klokere. Og litt klokere konkluderer jeg med at jeg er minst like stor motstander mot direktivet som jeg var da jeg stod opp i dag.

Jeg mener det viktigste som kom frem var den brede enigheten om at datalagringsdirektivet innebærer et paradigmeskifte. Politiet går fra å benytte informasjon som lagres for eksempel for fakturering til en lagring kun for å dekke politiets behov. Altså en registrering av din og min kommunikasjon kun med det formål at politiet på et senere tidspunkt kan ha bruk for informasjonen. Noen velger å argumentere for at dette ikke er overvåkning. Hva er det da?

I tillegg var det bred enighet om at trafikkdata var nyttig for politiet. Det tror jeg knapt noen har bestridt. Og jo mer som lagres jo mer nytte har politiet av informasjonen. Det er det heller ingen grunn til å bestride, men så er det ikke det saken handler om. Saken handler om det er rett å drive en så massiv innsamling av informasjon om borgere som ikke har gjort noe galt.

Politiets oppgave er å avverge og oppklare kriminelle handlinger. Dette skal de gjøre innenfor de økonomiske rammene som Stortinget bevilger. Trafikkdata er et av flere verktøy i politiets verktøykasse. Dersom AP og H presser direktivet gjennom i Stortinget, så mener jeg de i det minste ikke må sende regningen for overvåkningen til innbyggerne. Jeg mener derfor at Politiet fullt ut må dekke teleselskapenes kostnader ved innsamling og lagring av denne informasjonen. Det er ingen grunn til at verken Tele 2, Netcom eller Lyse skal drive dugnadsarbeid for flere hundre millioner kroner for samfunnets maktapparat.

Dette vil tvinge Politiet til å sette datalagring opp mot andre virkemidler de råder etter. Og det er først da vi vil å vite om Politiet mener alvor når de beskriver hvor viktig direktivet er. Eller er det bare kjekt å ha?

Blogglisten

søndag 6. juni 2010

Alltid er det noen idioter

Alltid er det noen idioter som skal ødelegge. Alltid. Blir så forbannet over slikt.

Jeg har satt, og setter, stor pris på å jobbe mot EUs datalagringsdirektiv. Mange flinke folk som spar opp informasjon og argumenter som Politiet og Justisdepartementet må bruke sleipe triks for å komme unna. Vi er en fryktet motstander for de som vil innføre dette overvåkningsdirektivet. Og vi kan vinne.

Men i dag hadde noen idioter satt i gang en eller annen type e-post aksjon. Med en symbolbruk som jeg tar sterk avstand fra. Riktignok er det grunn til å bruke sterke ord for å beskrive Knut Storbergets argumenter i saken. Men virkemidler som dette er forkastelige, smakløse og barnslige.

Organisasjonen Stopp Datalagringsdirektivet har ingenting med dette å gjøre. Og jeg må bare få lov å si til Knut Storberget at jeg beklager at noen, hvem det nå er, bruker slike virkemiddel. Det fortjener du ikke.

Blogglisten

fredag 4. juni 2010

Uken som kommer.

Mandag: Fylkesstyremøte Rogaland Senterparti i Haugesund. Kombineres med middag med lokallagslederne i SP i nordfylket.

Tirsdag: Deltat på høringsmøte om datalagringsdirektivet hos Samferdselsdepartementet. Skal ha samling i arbeids- og sosialpolitisk verksted i Senterpartiet.

Onsdag: Møtedag med blant annet gruppemøte og storfraksjonsmøte.

Torsdag: I Rogaland på formiddagen. Satser på å få til et besøk på en gard.

Fredag: Møte i Stortinget.

Blogglisten

Krisetider

Vi har så mange kriser. Det er finanskrise, bankkrise, verftskrise, aksjekrise og krise i Lyn. Det er krise i barnevernet, krise i eldreomsorgen, krise i skolen og krise i helsevesenet. Veiene våre i er i krise. Jernbanen er i krise. Luftfarten er i krise.

Ingen kan passe på oss for det er jo politikrise og forsvarskrise. I tillegg sliter mange på det personlige plan med identitetskrise, trettiårskrise, førtiårskrise, ekteskapskrise, kvisekrise, singelkrise og pengekrise. Og andre har bare nakenkrise eller søvnkrise.

Til og med Store Norske Leksikon er i krise. På toppen av alt dette har vi Eurovisionskrise, fiskekrise, Madeleine-krise, filmkrise og ærfuglkrise.

Og så snakker noen om Norge som verdens beste land å bo i.

Har de ikke fått med seg at vi har finanskrise, bankkrise, verftskrise, aksjekrise, Lyn-krise, barnevernkrise, eldreomsorgkrise, skolekrise, helsevesenkrise, veikrise, jernbanekrise, luftfartkrise, politikrise, forsvarskrise, identitetskrise, trettiårskrise, førtiårskrise, ekteskapskrise, kvisekrise, singelkrise, pengekrise, nakenkrise, søvnkrise, Store Norske Leksikon-krise, Eurovisionkrise, fiskekrise, Madeleine-krise, filmkrise og ærfuglkrise?

Hvor mange kriser orker vi egentlig? Og hva er din favorittkrise?   

Blogglisten

torsdag 3. juni 2010

Bør man kunne sparkes for handlinger på fritiden?

Jeg legger merke til at mange bloggere, kvitrere og fjesbøkiser presiserer at de opptrer som privatperson på sosiale medier. Men kan en person skrive og gjøre hva han vil uten at arbeidsgiver har rett til å reagere? Det juridiske svaret er opplagt nei. Arbeidsmiljøloven forsvarer ikke alle "private" handlinger.

Spørsmålet ble sist aktualisert når informasjonssjef i Dnbnor skrev en blogg om "jævla bønder." (Blogg slettet og ikke mulig å linke til). Informasjonssjef Irgens la seg flat og beklaget. Han unnskyldte seg med at det var skrevet ved kjøkkenbordet. Litt rar begrunnelse synes jeg. For min egen del så elsker norske bønder når jeg spiser, men sliter litt mer med å holde oppe den høyeste elskerfaktoren når jeg havner bak en traktor med bilen. (Ja alle bønder. Jeg vet dere mener det er entreprenørene som aldri kjører inn til siden:)

Slik jeg kjenner saken om "jævla bønder" så mener jeg det oppfyller kravet for oppsigelse/avskjed. Men hvor går grensene - og finnes det noe som heter "privatperson" på sosiale medier? Og har private handlinger behov for større vern gjennom lovverket?

Hører gjerne dine synspunkter i kommentarfeltet.  

Blogglisten

tirsdag 1. juni 2010

Kongelig besøk på Tinget.

Utsikt fra kontoret til Anne Tingelstad Wøien (SP). Anne liker å følge med på hvem som kommer og går her på huset.
Blogglisten

Regjeringspartiene vant omspillet.

I går vedtok Stortinget å heve utbåten som ligger på havbunnen utenfor Fedje i Hordaland. Det var H, FrP, KrF og V som sikret flertall for dette vedtaket. I dag vedtok Stortinget å ikke heve ubåten utenfor Fedje neste år. Det var det regjeringspartiene som sikret flertall for.

Hvordan kunne dette skje? Partiene på Stortinget praktiserer en ordning med utbytting av representanter. Det vil si at partiene er enige om å redusere antallet representanter som stemmer på en måte som ikke går ut over balansen mellom partiene. Senterpartiet har 11 representanter, men vi skal være 7 representanter når vi stemmer. For å holde orden på dette har hvert parti en "innpisker" som passer på at partiet har rett antall representanter. I går gikk det litt i surr for AP og SV, og resultatet ble i beste fall lite elegant.

Da voteringen var over brøt representantene fra opposisjonspartiene ut i applaus over vedtaket. Det er selvsagt i strid med god takt og tone for oppførsel i stortingssalen. Men de må ha følt en voldsom glede over å vinne etter å blitt nedstemt i sak etter sak de siste fem år. 

I dag kom saken opp på ny og da var det orden i rekkene og regjeringens forslag ble vedtatt. Så lenge var ubåten i paradis. Det var ikke applaus fra SV, AP og SP.

Jeg er "viseinnpisker" i Senterpartiet og hadde ansvaret for vår gruppe disse to dagene. Jeg tror sjelden jeg har telt så mange ganger til 7 som det jeg gjorde i dag. Men de var der de som skulle; Borten, Wøien, Sande, Nordås, Ramsøy, Pollestad, Borten og Klinge.

Blogglisten