torsdag 10. juni 2010

Trist - men forventet.

Jeg har tidligere kommet med sterk kritikk av plakat laget av Stopp Direktivet (som ikke har noe med den brede organisasjonen Stopp Datalagringsdirektivet å gjøre). I dag kom det en e-post der de treffer noe bedre.

I går gikk Arbeiderpartiets stortingsgruppe inn for datalagringsdirektivet. Det er ikke uventet, men likevel skuffende. Siden Arbeiderpartiet har tatt inn følgende formulering i regjeringens politiske plattform: "Arbeiderpartiet vil implementere datalagringsdirektivet forutsatt at det i utredningen ikke framkommer klare negative konsekvenser for personvernet" 

Er det en ting som er kommet frem i høringen så er det nettopp klare negative konsekvenser for personvernet. Det hadde jeg håpet, men ikke trodd, at Ap ville tatt hensyn til.

Arbeiderpartiet vil gi politiet tilgang til trafikkdata i saker med strafferamme på tre år eller mer. Det kan høres som en streng grense, men en kort tur i straffejungelen tilsier at svært mange typer saker har en strafferamme på 3år eller mer. Her ber jeg om gode eksempler på forbrytelser som omfattes. Men er det forsvunnet en DVD-spiller fra Biltema så mener jeg vi har et tyveri med strafferamme tre år.

Det viktige er at selv ikke Arbeiderpartiet kan bestemme hvilken retning datalagringsdirektivet vil ta i fremtiden. Og jeg hører argumentet allerede: "Vi må godta lagring av søk på Google. Vi lagrer allerede så mye, så dette er ikke noe stort skritt" 
Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar