lørdag 14. februar 2015

Hydro og vannkraften

Hydro har besluttet utbygging på Karmøy. Nå er oppmerksomheten rettet mot spørsmålet om kraftkontrakter for Hydro. Enkelte har tatt til orde for å justere ordningen med hjemfall for å imøtekomme Hydro. Det er en svært dårlig løsning.

For det første kan det utfordre hele ordningen med offentlig kontroll og eierskap til vannkraften. For det andre så må vi forvente at Hydro bruker den svært gunstige ordningen de fikk i 2008 til å sikre arbeidsplasser og verdiskaping i Norge. 

I korte trekk: Hva er hjemfall? Private fikk bygge ut vannkraft i Norge. Etter en gitt periode skulle fallrettighetene gå tilbake til staten. EU laget trøbbel. Norge tapte rettssak. Norge kom opp med løsning som var i tråd med loven og dommen, men som gikk i motsatt retning av det EU ønsket. I stedet for privatisering så bestemte Norge at all vannkraft skulle være under offentlig kontroll. 

Staten kunne da i utgangspunktet sagt til de private kraftverkeierne: Når hjemfallstidspunktet kommer må dere gi fra dere kraftverkene og fallrettighetene til staten. I stedet fikk de private en ordning der kraftverkene og fallrettighetene kunne selges til offentlige eiere før hjemfallstidspunktet og i tillegg fikk de private en rett til å beholde 1/3 av eierskapet. Disse muligheten innebærer en enorm verdi for private eiere som for eksempel Hydro.

(juss og historie over er forenklet og derfor litt upresis for den som vil pirke i detaljene.)

Hydro sitter for eksempel med eierskapet til det store Røldal-Suldal prosjektet. Det gjør de til 2022/2023. Her ligger det store muligheter for selskapet. Hydro kan selvsagt selge all sin kraftproduksjon og bruke pengene til utbytte eller andre investeringer. Jeg oppfatter at Hydro er en langsiktig industriaktør som ikke vil gjøre dette. Det vil også fremstå som fullstendig meningsløst å gjøre dette for så å rope på staten om bedre rammevilkår. 

Hydro har flere muligheter. Her skisserer jeg noen av disse: 1. Hydro kan beholde 1/3 av eierskapet til vannkraften 2. En langsiktig kraftavtale kan være en del av oppgjøret ved et salg av kraftverket. 3. Hydro kan inngå en langsiktig kraftavtale med seg selv før kraftverket selges evt. hjemfaller. 

Det bør være helt uaktuelt for regjeringen å gjøre endringer i hjemfallsordningen som setter fellesskapets eierskap til vannkraften i fare. Det norske folk vil garantert felle en knusende dom over den regjering som gjør norske fallrettigheter til et globalt investeringsobjekt. Og jeg er sikker på at mange norske kommuner kan bekrefte at det å kvitte seg med eierskapet til vannkraft er noe av det dummeste man kan gjøre. 

Mitt budskap til Hydro: Let etter og bruk de muligheter som ligger i den svært gunstige ordningen dere har fått.