tirsdag 21. juni 2011

Sommerferie

Ferietid på Stortinget. Noen har alltid glede av å påpeke eller kritisere at vi har møtefri fra midten av juni til 1. oktober. Det er noen som lever i den oppfatning at det beste for vårt demokrati er at vi som stortingsrepresentanter befinner oss mest mulig på kontorene våre i Oslo. Vi bør være kontorister som hver dag skal sitte på stortinget og lese proposisjoner og meldinger. Jeg er uenig i det. Jeg mener stortinget denne sesjonen har hatt for mange møtedager. Det blir stadig vanskeligere å finne tid til å være i sin egen valgkrets.

I sommer så kommer tiden for min del til å gå med til å flytte inn i nytt hus på Bryne. Så har jeg en uke i Oslo i starten av august da jeg skal være medievakt for Senterpartiet. Etter dette er det bånn gass med valgkamp frem til midten av september.

fredag 17. juni 2011

Talepunkter for en fest

På onsdag hadde Senterpartiet sommeravslutning på doktorgården på Lillestrøm. Det ble en god fest - som alltid må en si. For når den grønne pol i den rødgrønne alliansen møtes til festlig samvær så blir det alltid moro. Jeg var toastmaster - og som vanlig så valgte jeg å ha det litt moro på bekostning av vårt flotte korps med statssekretærer. Så jeg hadde utarbeidet talepunkter for å gjøre det litt enklere for statssekretærene å delta på festen. Her avsløres det interne notatet:

Til Senterpartiets statssekretærer:

Talepunkter i forbindelse med Senterpartiets sommeravslutning:

Hva saken gjelder:

Det er tradisjon for at det i slutten av hver stortingssesjon holdes en fest i partiet der partifolk samles for å markere at nok en stortingssesjon er over og at det snart er sommerferie. Det er derfor du nå i kveld befinner deg på ”doktorgården” i Lillestrøm.

Det er tanken at stemningen skal være litt løs og ledig. Avdelingen for koordinering i regjeringsapparatet har satt opp noen talepunkter slik at øvrige festdeltakere utenfor regjeringsapparatet får et mest mulig ensartet og samlet inntrykk av statssekretærkorpset.

Talepunkter:

Ved ankomst:

· Gi uttrykk for glede ved å bli invitert. For eksempel ved å si: - Jeg er så glad for å ha blitt invitert.

· Gi uttrykk for forventning til festen. For eksempel ved å si: - Jeg tror dette kommer til å bli en bra fest.

Under maten:

· Sørg for å snakke med festens øvrige deltakere. Gi positive inputs. For eksempel ved å si: - Vi vant valget i 2005. Vi ble gjenvalgt i 2009. Det er historisk. Og vi går til valg for å vinne i 2013.

· Sørg for å dyrke samholdet. Skryt av stortinget. Skryt av hovedorganisasjon. For eksempel ved å si: - Jeg vil gi skryt til den jobben dere gjør i Stortinget. Når dere skal skryte av hovedorganisasjonen kan dere si: - Jeg vil gi skryt til den jobben dere gjør i hovedorganisasjonen. (De vil nok selv bruke kortformen hovedorg.)

· Dersom dere kommer inn på politiske saker vil Avdelingen for koordinering i regjeringsapparatet anbefale dere å bruke tidligere tilsendte talepunkter. Egne vurderinger bør ikke forekomme.

Etter maten:

· Det er praksis at vi mingler litt med festens øvrige deltakere før vi tar drosje til ”sosialen” der statssekretærene fra de tre regjeringspartiene samles. Husk maksimalt en statssekretær per drosje. Alt annet kan gi inntrykk av folkelighet og svekke deres posisjon som nasjonens utvalgte folk.

· Husk å takke de øvrige festdeltakerne for kvelden. For eksempel ved å si: - Takk for i kveld.

Bakgrunnsinformasjon – må ikke refereres:

Partileder og parlamentarisk leder kommer til å holde en tale hver i løpet av kvelden. Sørg for at klappingen er myndig og rettferdig. Latteren må være dannet og virke engasjert. Slik vi øvde på under samlingen for politiske rådgivere og statssekretærer på Hamar tidligere i vår.

Lytt engasjert – og lov å ta med innspill i det videre politiske arbeidet. Ingen løfter eller realitetsdrøftelser av saker må forekomme.

Blogglisten

fredag 10. juni 2011

Hurra for hubro og god vei.

I dag gjorde stortinget vedtak om den mye omtalte hubroveien. Veien der man i følge VG skulle bruke 240 millioner kroner ekstra for å redde et hubropar. Jeg har basert min viten om denne saken på oppslaget i VG. Det er det ingen grunn til å gjøre.

Den løsningen man nå velger er den man først ønsket å bygge. Veien blir 6 km kortere er jeg blitt fortalt. I det hele tatt har hubroene sørget for at man velger den raskeste og mest trafikksikre løsningen. Nå skal veien bygges langs den stiplete linjen. En kjapp kikk på bildet under viser at dette ikke er en molbohistorie. Men en historie om god og fremtidsrettet samferdselspolitikk.Blogglisten

tirsdag 7. juni 2011

En hyggelig sak

Jeg sitter og jobber med å finne litt informasjon om trafikksikkerhet. Da kom jeg over denne litt morsomme saken som stod på trykk i Stavanger Aftenblad 4. mai 2010.

Arnt Olav Klippenberg:
KROSSMOEN: Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) poserer stolt foran flaggstengene på Krossmoen. Dette er nemlig de berømte flaggstenger som møtte byråkrativeggen i fjor høst.

Etter at Aftenbladet skrev om saken, gikk den landet rundt i ulike medier. Eigersund kommune ville sette opp tre stenger ved E39 for å markere inngangsporten til Egersund by.

Kommunen ville i tillegg pynte på Krossmoen. Det ville ikke veivesenet. De tre stengene var trafikkfarlige, fikk kommunen vite. Geir Pollestad leste saken i Aftenbladet.

Han var statssekretær i Samferdselsdepartementet. I løpet av to dager var den løst. Byutvikler Johan Aakre fikk sette opp stengene i samarbeid med kommunen og snart er flaggene på plass. Det kan legges til at det ikke har vært ulykker her etter at stengene kom opp.

Visst er saken om flaggstengene en fillesak, men grunnen til at politikere som Terje Jørgensen (H) og Geir Pollestad (Sp), bildet, engasjerte seg, var at dette handlet om noe annet, nemlig fornuften kontra byråkratimakt.

Blogglisten

fredag 3. juni 2011

Hvem eier vinden?

Vindmølle på Høg-Jæren. Bilde tatt under SPs besøk i vindparken. 
I forbindelse med oppføringen av vindmølleparken på Høg-Jæren har vi også fått en avklaring på eierforholdet til vinden. Saken ble endelig avgjort i Høyesteretts dom 27.05.11  Høyesterett slo fast det prinsippet som barn i alle år har brukt: "lufta er fri for alle"

Spørsmålet var om oppføringen av vindmølleparken kunne stanses fordi det reduserte naboens mulighet til å utnytte vindressursene på egen eiendom. Her er oppsummeringen av dommen fra Høyesteretts nettsider:

"Selv om man la til grunn at plasseringen av de 6 vindmøllene nær grensen mot Hellands eiendom hadde negativ virkning på hans mulighet til å utnytte vindkraften over sin eiendom, mente Høyesterett at dette ikke krenket Hellands eiendomsrett. Det avgjørende var at utnyttelsen av vinden i sin helhet skjedde på eiendom Jæren Energi rådet over. Helland hadde for øvrig selv aldri utnyttet vindkraften på sin eiendom, og det forelå heller ikke aktuelle eller realistiske planer om slik utnyttelse. Det var ikke grunnlag for å trekke analogislutninger fra vassdragslovgivningen."

Jærbladet har på lederplass onsdag 1. juni tatt til orde for at det er behov for en lovregulering av eiendomsretten til luften. Det ser jeg liten grunn til. For det første er det vanlig at grensene for eiendomsretten i stor grad utformes av Høyesterett. For det andre er Høyesteretts avgjørelse i tråd med det som lovgiver ønsker skal være rettstilstanden på området. For det tredje ville en sterkere eiendomsrett til vinden som passerer over en eiendom vært svært vanskelig å praktisere.

Jeg er glad for at grunneieren har bidratt til å avklare rettstilstanden på området gjennom å ta saken til topps i rettspyramiden. Men grunneierens trussel om å ta saken inn for en internasjonal domstol er useriøs. Dette er en sak for de nasjonale domstoler - og har ingenting i den europeiske menneskerettighetsdomstolen å gjøre.

Blogglisten

torsdag 2. juni 2011

Hurra for norske vegar.

Vegarbeid på riksveg 13. 
Denne veka har eg køyrd mykje bil. Eg har køyrd frå Bryne til Suldal til Grimstad til Oslo og attende til Bryne.

Seint i går kveld måtte eg ta meg ein pause på høgfjellet mellom Brokke og Suleskard. Det var rett og slett ikkje mogleg å køyre på grunn av skodde. Skodda var så tett at eg ikkje såg vindusviskarane. Nokre vil nok seie at det er ei skam at det skal vere slik i verdas rikaste land. Dei om det.

Eg nytta hellar tida til å studere nokre lemmen som hadde "planka" på vegen og til å fundere litt over kva eg hadde opplevd på dei 1100 kilometerane eg hadde køyrd dei siste dagane. Kva er det med norske vegar? Desse 54 000 kilometerane med riks- og fylkesvegar som kryssar landet vårt frå aust til vest og frå nord til sør.

Eg er samd i at me ikkje har dei beste vegane. Men me må jo ha verdas artigaste vegar. (Eg tek atterhald om at det gjeld når ein køyrer personbil i sumarhalvåret - ikkje vogntog på vinterføre) Kva kan vel ein firefelts motorveg stille opp med mot fylkesveg 41 i Telemark når det gjeld køyreglede?

Noreg er eit vanskeleg land å bygge veg i. Dei fleste land har nokre fjellparti der det er vanskeleg å bygge veg. I Noreg har me stort sett berre fjell og fjordar. I dette landet har me rundt 168 000 kilometer offentlege og private vegar. Det er i overkant av 35 meter veg per innbyggar.

Det positive med vegnettet i Noreg er at det har like mange høgresvingar som venstresvingar og like mange oppoverbakker som nedoverbakker. Så i sum så er vegane våre nokså beine. Mange syt over dårleg vedlikehald av vegane og dårleg dekke. Eg ikkje i tvil om at det finnes mykje veg med dårleg vedlikehald - men mi erfaring er at vegdekket har vorte betre dei seinare åra.

Så gled deg over dei norske vegane. Som tek deg under havet og gjennom fjell. Så skal eg love å arbeide for å auke løyvingane til norske vegar ytterlegare. For me treng betre vegar som gjer transportane både tryggare, raskare og meir føreseielege. Men me treng vel ikkje vere så sure - for det er mykje å gle seg over med det norske vegnettet.

Og kjem du til ein veg med nylagt asfalt så rull ned glaset og nyt den herlege lukta.

Blogglisten

Ukeplan 6. juni - 12. juni

mandag 6. juni: Til Oslo. Stortingsmøte. Skal delta i debatt om blant annet endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven som oppfølging av avtalen om inkluderende arbeidsliv. Etter dette drar jeg til Haugesund for å være med på møter i Rogaland Senterparti.

tirsdag 7. juni: Tar morgenflyet fra Haugesund til Oslo. Gruppestyremøte om morgenen. Vanlig stortingsmøte.

onsdag 8. juni: Arbeiderpartiets medlemmer i storfraksjonen er på reise så det blir en uvanlig lite møtepreget onsdag. Kun møte i velferdsgruppa, gruppemøte og vanlig stortingsmøte.

torsdag 9. juni: Stortingsmøte. Drar til Tønsberg på kvelden for å holde en innledning for Vestfold SP.

fredag 10. juni: Stortingsmøte.


Blogglisten