lørdag 24. august 2013

Dalanetur

Kjekk valgturne i Egersund og på Vikeså. 

Politisk debatt på torget er bra greier. Klippenbergen som møteleder var litt hard på meg i noen saker. Det var nok bare for at han skulle være helt trygg på at det var lurt å stemme Senterpartiet. 

Hadde også en fin runde i Vikeså på debatt arrangert av Dalane Senterungdom. Selv om de fleste i salen nok alt hadde partivalget klart. Men politikere er politikere - så diskusjon ble det. 

Til slutt ble det litt filming og moro med Dalane Senterungdom. Spent på resultatet. 


fredag 23. august 2013

Når spikeren skjelver av sinne

Når folk blir rasende og usaklige har du truffet spikeren såpass på hodet at tærne blir ømme:) Det skjedde i går på debatt på Karmøy. Da jeg lurte på hvordan H og FrP skulle bli enige om finansieringen av Rogfast. Og at om de to  fikk flertall og ikke greidde løse dette så ville prosjektet stoppe opp. 

Det var noen realiteter Kambe ikke behersket og kom med følgende svar: 

- Dette er det dummeste jeg har hørt i hele min politiske karriere, utbryter Arve Kambe (H) - og legger til:- Og det flaueste øyeblikket i Pollestads politiske karriere! (Haugesunds avis) 

Nei Kambe. Det er ikke mitt pinligste øyeblikk. Det var faktisk et stort øyeblikk å få deg til å bli sint. Nå bør du heller bruke tiden til å avklare med FrP hvordan H skal finansiere Rogfast om dere og FrP skulle vinne valget. 9 milliarder er ikke en bagatell. 


onsdag 21. august 2013

Amerikabrev

For ei stund sidan fekk me eit Amerikabrev. For det fyrste må eg seie at det vert sendt alt for lite amerikabrev for tida. Det er ein setning eg har merkt meg i dette amerikabrevet:

"Det er veldig gildt at Norge et slikt eit rettferdigt samfunn og eg vonar det snart kan verta betre her au"


søndag 18. august 2013

Miljøpolitikk som ikke virker - med konsekvenser som svir.

Miljøpartiet de Grønne foreslår å avvikle all petroleumsvirksomhet fullstendig innen 20 år

Jeg tar partiet på alvor og spør hva det ville bety om Stortinget vedtok et slikt mål etter valget? For det første ville all planlegging av nye petroleumsprosjekter stoppe opp. For det andre ville alle større investeringer i eksisterende felt stoppet. Aktiviteten ville på kort tid stupt. 

Oljeindustrien er en industri preget av langsiktighet. Så en konsekvens av en slik varslet stopp om 20 år ville kommet umiddelbart og bety at titusenvis av mennesker i Rogaland hadde mistet jobben. Boligprisene i regionen ville kollapset som en følge av dette og ført størstedelen av regionens unge og mange andre ut i et nesten uvirkelig økonomisk uføre. 

Det er synd at et parti med ambisjoner om å møte på Stortinget ønsker å føre en slik politikk. Det er også tvilsomt om en slik stans ville påvirket de globale utslippene av klimagasser i positiv retning. 

Og så kan det virke som om miljøpartiet mener vi skal trøste oss med statsprodusert hasj. Jeg vil heller ha en langsiktig miljøpolitikk som virker. 

fredag 16. august 2013

Mat må vi jo ha

Eg har dei siste dagene vore fleire plasser der landbrukspolitikk har vore tema. Det er brei semje i landbruket om at auka inntekt er det viktigaste for å sikre eit aktivt landbruk i heile landet.

Senterpartiet vil ha eit sterkt tollvern og me vil gje matprodusentane meir betalt for varene dei produserer. 

Det går eit klart skille i landbrukspolitikken mellom partia. Sp, Ap, Sv og KrF på den eine sida og Høgre, FrP og Venstre på den andre. 

Tenk om me hadde brukt Høgre sin logikk på læraryrket: "De skal få mindre betalt for innsatsen de legg ned, men de skal få større klasser." 

KrF lovar at dei skal stogge V, FrP og Høgre. Eg trur ikkje på dei. Utfordringa til KrF er at Hareide ikkje har noko forhandlingskort. Han har jo garantert for å kaste dei raudgrøne partia ut av regjeringskontora om dei får fleirtal saman med FrP, H og V. 

Eg vonar Hareide ikkje nyttar same forhandlingstaktikk når han kjøper bil. I så fall ville han gå inn i bilbutikken og seie: "Eg skal kjøpe den bilen av deg uansett pris. Skal me no forhandle om prisen? Eg skal altså kjøpe den bilen uansett pris og eg kjem til å stå på hardt i forhandlingane."

Tollvernet er viktig. Og det er ikkje noko som heiter litt tollvern. Anten så har ein eit tollvern som virkar eller så har ein det ikkje. På landbruksmøte på Finnøy blei det sagt at å tru på litt tollvern er som å vera litt jomfru. 

Mykje står på spel for den nest største næringa i Rogaland. Og eg er glad for at leiaren i Rogaland Bondelag og er tydeleg på det. 

mandag 5. august 2013

OPS Høyre

Høyre vil bygge prosjektet Møreaksen på E39 som OPS. Jeg lar den store diskusjonen om OPS-finansiering ligge, men vil gjerne utfordre Høyre og Solberg på kontraktsformen og prisen for den. 

OPS innebærer bruk av en entrepriseform der entreprenøren bærer det meste av risikoen. Dette tar de betalt for. Jeg mener det er en god ide å bruke totalentrepriser i større grad når man bygger "enkle" veiprosjekter. 

Å selge risiko er en enkel sak. Det er som forsikringer. Lav risiko gir lav pris og høy risiko gir høy pris. Derfor er det billigere for tante å forsikre en Passat enn det er for nevøen å forsikre en BMW med 300 hestekrefter. 

Mitt poeng er at jeg knapt trur noen entreprenører vil være villige til å påta seg risikoen for bygging og drift i 20-25 år av en undersjøisk tunnel. Risikoen er så stor at kun den som har mange prosjekter å jevne den utover (altså staten) vil kunne være villig til å påta seg den. Dersom da ikke utsikten til gevinst er enormt stor. Men da blir også regningen til staten enormt stor. 

Jeg har utfordret Høyre på temaet på Twitter. Det kommer ikke noe svar. Kan det være at godt sagt er bedre enn godt gjort for Høyres Twitterstab. lørdag 3. august 2013

Ein roleg start

Dagen i dag: 

Ein roleg start etter ferien. Kom heim frå Danmark i går. 

I dag er det tid for valkampklipp og ein innsats for å oppdatere garderoben litt.