fredag 27. august 2010

Besøk i Sokndal

I dag har jeg vært på tur til Sokndal og besøkt Titania og Dalane bredbånd. Veldig hyggelig og lærerikt.

Blogglisten

torsdag 26. august 2010

Elektrisk rally

Kjørte i dag sjarmøretappen for Senterpartiet i Zeros rally for nullutslippsbiler. Jeg fikk kjøre distansen Lauvvik - Stavanger.

Med som konsulent og kartleser var statssekretær Bartnes i samferdselsdepartementet.

Det var knapt med strøm på bilen - så for første gang har jeg opplevd at det har vært spennende å stå i kø på motorveien. Kartleseren var særlig nervøs - for det var ingen tvil om at han måtte overta ansvaret for bilens fremdrift om batteriet gikk tomt.

Men vi kom oss i mål. Takk til Zero for et flott arrangement - så skal jeg gjøre mitt for at vi opprettholder de gunstige ordningene for EL-biler i mange år fremover.

Smal vei blir smalere på grunn av hus. RV 13 har sjarm.
Blogglisten

onsdag 25. august 2010

Kutter lobbyregister

Jeg har siden jeg kom på Stortinget hatt et lobbyregister på bloggen min. Her har jeg notert ned møter jeg har hatt med forskjellige aktører som har forsøkt å påvirke meg. Mange har ivret for å få obligatorisk lobbyregister for alle stortingsrepresentanter.

Jeg har hatt en gjønnågång og kommet til at mitt forsøk har gitt meg erfaringer som tilsier at det er helt meningsløst.

Jeg har notert ned møter jeg har hatt i registeret. Registeret kan gi noe informasjon. For eksempel følgende oppføring:

11.11.09 Møte med Folkeaksjonen i Hardanger. Klaus Rasmussen. Kraftlinje i Hardanger var tema. De inviterte. Møtet var på Stortinget.

For det første viser eksemplet at vi politikere ikke er viljeløse mus som lar oss styre. For det andre ville det ikke blitt oppført om Klaus Rasmussen hadde sendt meg e-post eller tatt en telefon med samme budskap. Så hva er da poenget - når registeret ikke gir et dekkende bilde av den påvirkning som jeg utsettes for.

Jeg har heller ikke ført opp møter som komiteen har hatt samlet med organisasjoner og pressgrupper. Når du utsettes for påvirkning i saker titalls ganger i løpet av en dag - så er det ikke mulig å føre oversikt over alt. Men det finnes et navn på slik påvirkning: "demokrati"

Men jeg skal love å holde dere løpende orientert om hvem jeg møter og hva jeg gjør. Så får de som er mest opptatt av teori fortsette kampen for lobbyregister. Jeg har i alle fall sluttet med det - uten at det betyr mindre åpenhet og ryddighet.
Blogglisten

mandag 23. august 2010

Energy for more people

Under oppvarmingen til ONS 2010 (oljemesså) har Helge Lund varslet at det ikke er sikkert at Statoil skal satse på fornybar energi.

Jeg er heller ikke overbevist om at Statoil vil lykkes med å bli et grønt energiselskap. Det er ikke sikkert at de er smarte nok, omstillingsdyktige nok og fokuserte nok. Det vil fremtiden vise.

Jeg mener likevel at Statoil skal prøve å bli store på fornybar energi. Ikke ut fra en tanke om at de har et moralsk ansvar, men for å overleve. Og Helge Lund selv er veldig opptatt av at han er en gaselle på savannen som hver eneste dag må løpe raskere for å ikke bli spist av løver og annen styggedom. Da bør han ha noe nytt å komme med, for olje og gass er ikke en energikilde for evigheten.

Da er det bare å glede seg til en fin uke med det som fortsatt er en meget viktig næring for Norge. Og jeg er sikker på at oljå vil være drivkraften i norsk økonomi i tiår fremover.
Blogglisten

mandag 16. august 2010

Pels i bur

[Saken er oppdatert ved at jeg har fjernet et bilde av en mink som jeg hadde lånt av noah/dyrebeskyttelsen. Selv om det stod på bildet hvem som var kilde - så har Siri Martinsen, veterinær i NOAH, satt som betingelse at jeg skal lenke til deres informasjon om pelsdyr for å bruke bildet. En slik betingelse kan jeg ikke akseptere.]  I dag har jeg vært på besøk hos Bertran Skadsem og sett på mink. Jeg ble positivt overrasket.

Inntrykket vi får av pelsdyrhold gjennom media er stort sett presentert av NOAH og andre dyrevernfundamentalister. Da presenteres det gjerne slik som på bildet over. (Bildet er hentet fra NOAHs hjemmeside - og er ikke fra gården til Skadsem)

Det jeg har sett i dag var noe helt annet. Det var rene bur, det var dyr som virket friske og det var lite lyd og lukt. Selvsagt er det ikke naturlig for mink å stå i bur, men det er for eksempel heller ikke naturlig for katter å bo i blokk. Eksklusiv kattemat på boks endrer ikke på det.  

Danskene produserer rundt 14 millioner minkskinn i året. I Norge produseres det noen over fem hundre tusen skinn per år. Dette er en næring som krever relativt små investeringer i forhold til andre produksjonsformer i landbruket. Det er en god distriktsnæring som vi har potensiale til å utvikle i Norge.

Selvsagt må dyrevelferden tas på alvor, og ikke minst er det viktig å sørge for at gjeldende regelverk blir fulgt. Eventuelt useriøse aktører må det reageres strengt mot. Jeg mener dette er viktigere enn å stramme inn selve regelverket. For det jeg har sett i dag er godt innenfor det jeg betrakter som akseptabelt når det gjelder dyrehold.

Hva mener du? Er pelsdyroppdrett en fremtidsnæring? Eller er du bare glad i pelsen din og foretrekker å tenke minst mulig på hvor den kommer fra?

   
Blogglisten

søndag 15. august 2010

Kun 7 uker sommerferie igjen.

I dag har eg vore på golfkurs. Onde tunger vil ha det til at tidkrevjande hobbyar er naudsynt om ein skal halde ut ein stortingsferie frå midten av juni til slutten av september. Eg trur dei aller fleste stortingsrepresentane har meir enn nok å fylle tida med, og difor slepp å ta i bruk tidtrøytte som golf og laksefiske.

Den neste veka skal eg gjere dette:

Måndag (16. august): Besøke ein pelsdyrgard. Eg har lyst å sjå nærare på korleis det er å være mink og lære meir om dei utfordringane som ligg i næringa.

Tysdag: (17. august): Eg skal besøke NAV Rogaland. Tema er kvalifiseringsprogramet og arbeidslivssenter.

Onsdag: (18. august): Møter i Oslo. Mellom anna gruppemøte i Senterpartiet.

Torsdag: (19. august): Eg skal besøke NAV Rogaland. Tema er NAV kontaktsenter og NAV Forvaltning.

Den femte dagen kvilte han. Og då skal eg få start på den radiostyrte bilen min som eg fekk i morgengåve i bryllupet. Den har ikkje vore i bruk i det heile - men eg vonar at med bistand frå ein habil bilmekanikar har eg god tru på at me skal få start på den.

Blogglisten

onsdag 11. august 2010

Monstersaken.

Saken om kraftmaster i Hardanger er blitt en monstersak. Regjeringen har ofte blitt beskyldt av politiske motstandere og de såkalte politiske ekspertene at man ikke lytter til grasroten. Men når man gjør det så beskyldes man av de samme folkene for å være svak. Det virker som om politikkens ideal er blitt å ikke ta ansvar.

Jeg kjørte i går over fjellet fra Oslo. Jeg har aldri før lagt merke til verken kraftlinjer eller master, men i går var det mange. Og jeg mener at det ikke nødvendigvis er størrelsen på mastene det kommer an på, men hvordan kraftgatene tilpasset terrenget. Ingen av disse mastene mellom Oslo og Stavanger vekker samme engasjementet som mastene i Hardanger gjør. Hardangermastene har blitt naturvernernes Mullah Krekar.

Jeg er glad for at beslutningen om å forsterke kraftnettet inn mot Bergen står fast. Kraftmaster med luftspenn er ikke et mål i seg selv, men vi må ha kraftlinjer som: 1. har stor kapasitet. 2. er sikre i drift. 3. gir mulighet for å koble på ny fornybar energi.

Så får vi se om en ny vurdering av sjøkabel viser at en sjøkabel vil gi et slikt resultat. Ingen ansvarlig statsråd eller regjering kan akseptere at Bergensregionen kommer i samme kraftsituasjon som Midt-Norge. Terje Riis-Johansen og regjeringen fortjener skryt for å fatte en beslutning. Utredninger inn i evigheten krever ikke politisk mot. Påstander om at reelle problem bare er vill fantasi, som for eksempel å påstå at Bergen ikke trenger økt overføringskapasitet, krever heller ikke mot.

Så tror jeg ikke noen ønsker monstermaster i Hardanger - og nå får vi en ny uavhengig vurdering av sjøkabel. I tillegg skal man ha en dialog med kommunene i regionen om endelig trase for den vedtatte linjen. Det er bra, fordi det er viktig at alle er trygge på at en slik beslutning fattes på rett grunnlag.

Jeg vil likevel ikke gi slipp på at videre utvikling av Hardanger ikke må være på premissene til de konserverende krefter. (nikkers-eliten) Vi skal fortsatt bygge veier, småkraftverk og industri i Hardanger. Det vil alltid være min tilnærming. For eksempel så synes turistene at en ferjetur på fjorden er hyggelig - men det har aldri vært et legitimt argument mot å bygge Hardangerbroen.

Spørsmålet om vi skal greie å "bevare Hardanger" handler for meg ikke om kraftlinjer eller ikke, men om vi greier å føre en næringspolitikk som skaper vekst og optimisme i hele landet.
 
Blogglisten

mandag 2. august 2010

En håpløs debatt

Selv om jeg fortsatt er på politisk lavgir har jeg fått med meg og engasjert meg litt i saken om Bjarne Håkon Hanssen og hans rolle som rådgiver for barnehageselskapet Espira. En melding på facebookprofilen min utløste en ganske så livlig og god debatt i dag, så jeg fikk lyst å utdype litt.

Mitt enkle utgangspunkt er at denne saken handler om at Bjarne Håkon Hanssen nå jobber for en klient som er mot en sak som en regjering han selv var med i gikk inn for. Så enkelt er det. Og så må man gjerne påstå at Hanssen er grådig, illojal eller dum.

Det absurde er at noen på bakgrunn av denne saken skal til å bygge opp et svært regelverk for å regulere lobbyisme. Det vil være tidkrevende, byråkratisk og vil ikke fungere.

Vi har i dag et regelverk der politikere kan pålegges karantene i en viss tid. Det er både bra og nødvendig - og jeg kan gjerne være med å diskutere praksis rundt lengden på karantenetiden.

Det grunnleggende spørsmålet er likevel: Er det noe i veien med lobbyisme, PR-byrå og påvirkning?

Mitt svar er nei. Bjarne Håkon Hanssen er ikke Snåsamannen. Espira må gjerne kjøpe seg råd for hvordan de skal påvirke denne saken, men det er kun Storting og Regjering som kan bestemme hvordan regelverket for utbytte fra barnehager skal være. Vi som er stortingspolitikere er det som har ansvaret for de beslutninger vi tar og vi har ansvaret for den informasjonen vi trekker våre konklusjoner ut fra.

For å illustrere saken om Bjarne Håkon Hanssen litt så vil jeg endre litt på faktum: "Et interkommunalt veiselskap i Nord-Trøndelag ønsker å få fortgang på arbeidet med ny E6 gjennom fylket. Selskapet leier inn First House og Bjarne Håkon Hanssen for å få råd og hjelp til hvordan de bør jobbe med saken opp mot storting og departement."  Ikke veldig sexy - men viser at "problemet" i saken er ulike meninger om politikken.

Det må gjerne Marit Nybakk og Bjarne Håkon Hanssen diskutere. Men da kan dere vel heller ta en telefon og prate om det.

Blogglisten