søndag 9. august 2015

Kommunereformtabbene

Det gjør nesten vondt å se på den amatørmessige måten regjeringen og støttepartiene har ledet kommunereformen på. 

Her er noen av tabbene: 

1. De har lesset på med svartmaling av dagens kommuner En virkelighet folk der ute ikke kjenner seg igjen i. 

2. De kan ikke svare ja på spørsmålet om folk vil få bedre tjenester med monsterkommuner. 

3. De kaller det en frivillighetsreform, og så serverer de trusler på løpende bånd. "denne gangen går det ikke over.", "marsjordre" og "i respekt for stortingsflertallet". 

Argumentet om at de fleste grensene har ligget fast i 50 år halter også. Er det en naturlov som tilsier at alt over tid må bli større? Er behovet for nærhet mindre nå enn for 50 år siden? Må det bli nok en reform om 50 år for å legge ned nye kommuner? Det er ingen automatikk i dette. 

Kommunesammenslåing blir en viktig sak i valgkampen. Jeg er helt trygg på at det vil komme nye fremstøt så fort valglokalene stenger. 

Dårlig politisk håndverk er ingen garanti for reformhavari. Det gjør bare at sjansene for et dårlig resultatet øker. Det er det i så fall innbyggerne som vil få svi for i form av mindre lokaldemokrati, mer byråkrati og mer konflikt. 


fredag 7. august 2015

Sanners talljuks.

Statsråder som jukser med tall er aldri vakkert. Statsråder som tar feil og sier jeg tok feil er sjelden. I går var Kommmunalminister (skriver det sånn med vilje etter å ha fått valgkort i posten) Jan Tore Sanner ute med følgende budskap på Twitter: "men slutt å spre gale opplysninger. Omdisponering av dyrket mark har gått ned fra rødgrønt til borgerlig."


Faktasjekk: Er det riktig som Sanner skriver at omdisponeringen av dyrka mark har gått ned?


Her er det landbruksdepartementet skrev om den saken? "5 710 dekar dyrka mark er registrert omdisponert i 2014, mens tallene for 2013 var 5 620 dekar."


5710 er høyere enn 5620. Sanner tar feil. Og han har i alle fall ikke grunn for å påstå at Norges Bondelag sprer gale opplysninger.


Her tenkte jeg i min naivitet at Sanner skulle innrømme: "Sorry. Bomma. Blandet med de foreløpige tallene fra mars."


Jeg hadde glemt at vi har en feilfri regjering - som hver morgen speiler seg i sine lakksko og spør: Hvem er mest handlekraftig i landet her. Så Sanner svarte følgende:


2004-2013 ble det i snitt omdisponert 7 600 dekar årlig. Tall for 2014: omdisponeringen ligger på ca 5000 dekar.


Det er til å bli helt matt av. Når vi vet at kampen for jordvernet er en langsiktig prosess. Nye tiltak er bitt gjennomført og utviklingen har gått i riktig retning over tid. Så skal altså Sanner påstå at det omdisponeres mindre matjord nå enn under forrige regjering. Og i tillegg så trekker han inn 2004 og 2005 da Bondevik 2 styrte landet. Og regner det inn som "rødgrønne" år. Til seg selv gir han også en betydelig rabatt ved å påstå at 5710 dekar er ca. 5000 dekar.


Ja, men Geir da. Er ikke dette en ubetydelig fillesak. Kan ikke statsråden få lov å kose seg med tallene slik at det setter han selv i et godt lys?


Nei - for Jan Tore Sanner er "planminister" i Norge. Og da er det faktisk et problem at han tror at utviklingen går rett vei og at han mener det er "gale opplysninger" når noen hevder at en økning i omdisponeringen fra 5620 dekar til 5710 dekar er en oppgang.


På dette feltet er Listhaug mer skikkelig enn Sanner. Hun har sluttet å skryte av at omdisponeringen går rett vei. Det burde Sanner også gjøre.


Kilde for alle tall: Regjeringen.