søndag 9. august 2015

Kommunereformtabbene

Det gjør nesten vondt å se på den amatørmessige måten regjeringen og støttepartiene har ledet kommunereformen på. 

Her er noen av tabbene: 

1. De har lesset på med svartmaling av dagens kommuner En virkelighet folk der ute ikke kjenner seg igjen i. 

2. De kan ikke svare ja på spørsmålet om folk vil få bedre tjenester med monsterkommuner. 

3. De kaller det en frivillighetsreform, og så serverer de trusler på løpende bånd. "denne gangen går det ikke over.", "marsjordre" og "i respekt for stortingsflertallet". 

Argumentet om at de fleste grensene har ligget fast i 50 år halter også. Er det en naturlov som tilsier at alt over tid må bli større? Er behovet for nærhet mindre nå enn for 50 år siden? Må det bli nok en reform om 50 år for å legge ned nye kommuner? Det er ingen automatikk i dette. 

Kommunesammenslåing blir en viktig sak i valgkampen. Jeg er helt trygg på at det vil komme nye fremstøt så fort valglokalene stenger. 

Dårlig politisk håndverk er ingen garanti for reformhavari. Det gjør bare at sjansene for et dårlig resultatet øker. Det er det i så fall innbyggerne som vil få svi for i form av mindre lokaldemokrati, mer byråkrati og mer konflikt. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar