fredag 7. august 2015

Sanners talljuks.

Statsråder som jukser med tall er aldri vakkert. Statsråder som tar feil og sier jeg tok feil er sjelden. I går var Kommmunalminister (skriver det sånn med vilje etter å ha fått valgkort i posten) Jan Tore Sanner ute med følgende budskap på Twitter: "men slutt å spre gale opplysninger. Omdisponering av dyrket mark har gått ned fra rødgrønt til borgerlig."


Faktasjekk: Er det riktig som Sanner skriver at omdisponeringen av dyrka mark har gått ned?


Her er det landbruksdepartementet skrev om den saken? "5 710 dekar dyrka mark er registrert omdisponert i 2014, mens tallene for 2013 var 5 620 dekar."


5710 er høyere enn 5620. Sanner tar feil. Og han har i alle fall ikke grunn for å påstå at Norges Bondelag sprer gale opplysninger.


Her tenkte jeg i min naivitet at Sanner skulle innrømme: "Sorry. Bomma. Blandet med de foreløpige tallene fra mars."


Jeg hadde glemt at vi har en feilfri regjering - som hver morgen speiler seg i sine lakksko og spør: Hvem er mest handlekraftig i landet her. Så Sanner svarte følgende:


2004-2013 ble det i snitt omdisponert 7 600 dekar årlig. Tall for 2014: omdisponeringen ligger på ca 5000 dekar.


Det er til å bli helt matt av. Når vi vet at kampen for jordvernet er en langsiktig prosess. Nye tiltak er bitt gjennomført og utviklingen har gått i riktig retning over tid. Så skal altså Sanner påstå at det omdisponeres mindre matjord nå enn under forrige regjering. Og i tillegg så trekker han inn 2004 og 2005 da Bondevik 2 styrte landet. Og regner det inn som "rødgrønne" år. Til seg selv gir han også en betydelig rabatt ved å påstå at 5710 dekar er ca. 5000 dekar.


Ja, men Geir da. Er ikke dette en ubetydelig fillesak. Kan ikke statsråden få lov å kose seg med tallene slik at det setter han selv i et godt lys?


Nei - for Jan Tore Sanner er "planminister" i Norge. Og da er det faktisk et problem at han tror at utviklingen går rett vei og at han mener det er "gale opplysninger" når noen hevder at en økning i omdisponeringen fra 5620 dekar til 5710 dekar er en oppgang.


På dette feltet er Listhaug mer skikkelig enn Sanner. Hun har sluttet å skryte av at omdisponeringen går rett vei. Det burde Sanner også gjøre.


Kilde for alle tall: Regjeringen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar