tirsdag 28. september 2010

Usaklig fra Per Kristian Foss.

Per Kristian Foss angriper mitt forslag om å forby partisponsing. Her er min kommentar til Foss:

Per Kristiian Foss (60) stortingsrepresentant fra Høyre er ikke ny på stortinget. Han burde likevel sette seg inn i forslag før han svinger hersketeknikker over dem.


For det første vil Foss oppdage dersom han leser oppslaget i Stavanger Aft...enblad at jeg mener at økonomiaksjoner og kronerulling for partiene fortsatt skal være tillatt. Jeg er også såpass oppegående at jeg ser at testamentariske gaver bør være tillatt.

Å påstå at et slikt system ville vært i strid med grunnloven har du ikke dekning for.

Poenget med nye partier ser jeg. Det er en problemstilling som er mulig å håndtere. For eksempel at man ikke kan motta statsstøtte dersom man blir sponset.

Å påstå at jeg ikke har tenkt – er en ganske hard påstand. Og da bør man i det minste ha satt seg inn i saken.

Jeg utfordrer deg på følgende: AS vindkraft sponser Høyre med 5 millioner kroner. Høyre gjør et brakvalg og slipper å ha med FrP i regjering. Vil da Høyre som parti være ugilde dersom det kommer en konsesjonsøknad fra AS vindkraft?

Jeg tåler godt en debatt – men et minimum av saklighetsnivå er på sin plass. Særlig fra stortingets mest erfarne politiker.
Blogglisten

Partistøtte

Jeg har gjort et forsøk på å få til en debatt om hvordan vi bør finansiere de politiske partiene og hvordan vi best kan opprettholde tilliten til det politiske system.

Min konklusjon er at vi bør ha en offentlig finansiering av de politiske partiene og vi bør i liten grad tillate sponsing fra private og organisasjoner. La meg ta to eksempler på hvorfor jeg mener en slik debatt er relevant:
- Det har vært mange som har vært kritiske til støtten som Senterpartiet har mottatt fra to energiselskaper. Støtten var innrapportert og det har vært full offentlighet om saken. Det var ikke pressen, men Senterpartiet selv, som oppdaget at støtten var ulovlig. Da ble det umiddelbart besluttet å betale den tilbake. MEN: og det er mitt poeng: Dersom støtten hadde vært gitt av et privat energiselskap så ville den vært helt lovlig. Og det er dette skillet jeg ikke greier å forstå. Det er noen forskjeller mellom å motta støtte fra et offentlig kontrollert selskap og et privat selskap, men de er ikke av en sånn karakter at det kan forsvare at det ene er lovlig og det andre er ulovlig.

- Jeg sitter i arbeid- og sosialkomiteen. Fagforbundet sponser Senterpartiet med over 2 millioner. Det påvirker ikke mine politiske meninger, og jeg og Senterpartiet vil innta våre standpunkt uavhengig av støtten fra Fagforbundet. Jeg velger å tro at også andre partier tar sine beslutninger uavhengig av hva deres økonomiske bidragsytere måtte mene. MEN: og det er mitt poeng: Det er helt umulig å bevise. Og tilliten til det politiske system avgjøres ikke av hvordan vi som partier vurderer det, men hvordan det ser ut fra utsiden.

Jeg er litt skuffet over reaksjonene fra noen av de etablerte politikerne i andre partier. De avfeier debatten, uten å ville se problemstillingene. Men noen har kommet med sine gode innsigelser og her er mine kommentarer til det:

Høybråten pekte i Stavanger Aftenblad på at de politiske partiene er folkebevegelser. Det er jeg enig i, og derfor har jeg også tatt til orde for at dugnadspregede økonomiaksjoner og kronerullinger bør være tillatt. Dette handler ikke om medlemmer som vil gi noen tusenlapper. Spørsmålet som jeg tar opp handler om organsisasjoner som ønsker å kjøpe seg makt og innflytelse. Jeg kan også legge til at testamentariske gaver heller ikke kan reise spekulasjon om motytelser...

Kolberg viste til at dette hadde vært grundig debattert tidligere. Jeg synes ikke det er noe argument. Tiden endrer seg - og det er jo også varslet endringer i partiloven på andre områder. Så påstanden om at noe er evigvarende sannheter kjøper jeg ikke.

Kolberg viste også til at nye partier ikke har mulighet til å få partistøtte, og at det kan være et demokratisk problem dersom ikke disse skal kunne få finansiering fra private. Det er en god innvendig, men likevel løsbart. Enten kan forbudet bare gjelde partier som er representert på Stortinget eller så kan man ha en ordning der den offentlige støtten faller bort om man velger å motta private bidrag.
Flere har pekt på at partiene blir for avhengige av staten ved å kun ha offentlig finansiering. Da vil jeg minne om at partiene alt i dag er svært avhengige av den offentlige støtten. Og partiene vil fortsatt kunne ha egne inntekter i form av egen virksomhet, kontingentinntekter og mindre bidrag i økonomiaksjoner. Det er ikke milliongaver fra Sveaas og Hagen som skal sikrer partienes uavhengighet.

Jeg tror ikke jeg vil vinne frem med standpunktet mitt i denne omgang. Men jeg vil få rett til slutt. Jeg tror nemlig svært mange er enig med meg - men da helst de som ikke er heltidspolitikere.

Blogglisten

mandag 27. september 2010

Fantastisk Magnhild

I dag kom det nok en påminnelse om hvorfor det er viktig at Senterpartiet er i regjering. Og en påminnelse om hvorfor det er viktig at Magnhild Meltveit Kleppa er samferdselsminister.

Magnhild kunne i dag fortelle at den rasfarlige strekningen på RV13 langs Tysdalsvatnet i Strand kommune vil bli rassikret med ny tunnel til 400 millioner kroner.

Det var en stor seier for Senterpartiet da nasjonal transportplan slo fast at det skulle bevilges 1 milliard kroner årlig til rassikring. Om et par år vil næringsliv og folk i Ryfylke slippe å kjøre på en stamvei der det jevnlig raser ned stein på veien. Politiske prioritering av beste sort. 

Noen dager før valget da jeg var statssekretær i samferdselsdepartementet var jeg på befaring på ved Tysdalsvatnet og lovet at dersom man ble enig lokalt - så skulle staten stille opp. Nå leverer Magnhild.

Jeg tviler på at Eirik Mosveen i VG bryr seg om denne veien, men folk i Rogaland må merke seg hvem som er til å stole på. Det er tross alt de politiske resultatene som teller.

Blogglisten

mandag 20. september 2010

Svensk valgvake.

Det ble en hyggelig tur til Stockholm for å følge valgvaken til Centerpartiet. Resultatet ble ikke så bra som man hadde drømt om, men heller ikke så dårlig som man hadde fryktet. I riksdagsvalget gikk Centerpartiet tilbake med 1,3% til 6.6%.

Det spesielle er at partiet styrker seg i Stockholm, men taper en god del i resten av landet. Her finner du resultatene fra alle valgkretser. 

Blogglisten

lørdag 18. september 2010

I Senterpartiet om dagen.

Mange spør meg om hvordan det er i Senterpartiet om dagen. Vi er i vinden - og det føles som motvind. Det er nok fordi det er motvind.

Men egentlig er det ganske bra å være i Senterpartiet om dagen. Det er et parti uten indre strid. Oslopressen skriver stygge lederartikler om oss. Det er bra - selvsagt skulle jeg ønske at det var politikken vår de raste mot.

For vi er et litt rart parti. Vi maser på om bredbånd, fornybar energi, asfalt, kommuneøkonomi og EU. Vi danser på landsmøtene. Ikke bare på natten, men også midt under møtene. De synes det er rart, men det som gjør de forbannet er at vi er så små - og at vi har så mye makt.

Vi har rotet det til for oss. Nå skal vi rydde det til for oss. Og vi skal overraske med friske politiske utspill - politiske resultater - tydelig tale og godt humør. For godt humør har vi i Senterpartiet.

Så konklusjonen er at det, tross alt, er ganske godt å være i Senterpartiet om dagen.

Og ensomt er det heller ikke. Oslopressen ringer daglig for å høre hvordan det går. Da må man bare snakke litt om politiske saker - om bredbånd, fornybar energi, asfalt, kommuneøkonomi og EU - for da mister de fort interessen. For det er jo ikke det politikk handler om.
Blogglisten

torsdag 16. september 2010

Fortsatt plass på lobbykurs

Det er hyggelig at det kommer inn påmeldinger jevnt og trutt til lobbykurset jeg og Odd Arild Kvaløy skal ha på Bryne 22. september kl 19-21. Men det er fortsatt ledig plass - så meld deg på. gp@stortinget.no  

Les mer lengre ned på bloggen.

Blogglisten

mandag 13. september 2010

Til Sverige for å vinne valg.

På søndag skal jeg til Sverige for å følge valget. Jeg håper og tror at Centerpartiet gjør et godt valg og at de får fortsette i regjering. Så her skiller jeg lag med rødgrønne venner i Norge og satser på rødgrønt nederlag i Sverige.

Det er mange grunner til at jeg håper på det. Her er fire:

Centerpartiet og Senterpartiet er søsterparti. Og søsken er som kjent søsken.

De rødgrønne i Sverige har en stor mangel, nemlig et senterparti.

Alliansen er en sentrum-høyreblokk, men i motsetning til de borgerlige i Norge så inneholder ikke alliansen et stort populistisk fremmedfiendtlig parti.

Partisamarbeidet mellom Centerpartiet og Senterpartiet har vært viktig i flere spørsmål. For eksempel tror jeg ikke at grønne sertifikater hadde blitt en realitet om det ikke var for godt nordisk samarbeid mellom de to senterpartiene.

Så godt valg til Centerpartiet - gleder meg til å være med på feiringen.

Blogglisten

onsdag 8. september 2010

Skal arrangere kurs i lobbyisme

Treng ein verkeleg bruke mykje pengar på profesjonelle kommunikasjonsbyrå for å nå fram med sitt bodskap til kommune, fylke eller regjering/storting?

Du, di bedrift eller organisasjonen du er med i vil være tent med å ha kunnskap om korleis vedtak vert fatta og korleis ein skal gå fram for å få mest mogleg gjennomslag for sitt syn.

Me vil difor få lov å invitere deg til eit gratis kurs i korleis ein kan påverke politiske prosessar.

For kven? Alle som vil lære meir om politiske prosessar og påverknad.


Kor og kva tid? Høghuset Bryne, onsdag 22. september klokka 19.00-21.00


Pris? Kurset er gratis, men det vil være bøsser frå Røde Kors sin aksjon for flaumofra i Pakistan og me vil oppmode kursdeltakarane til å gje minst hundre kroner som vil gå uavkorta til føremålet.

Kort om innhaldet i kurset:

- Vegen fram til ei politisk avgjerd.

- Kva tid og korleis skal ein gå fram om ein vil påverke i både generelle og konkrete saker, samt bruk av media.

- Råd og tips om korleis ein jobbar opp mot det politiske nivå i kommune, fylke og stat.
Påmelding på e-post: gp@stortinget.no innan 21.september kl. 10.00.

Med helsing

Geir Pollestad og Odd Arild Kvaløy.

Geir Pollestad,
stortingsrepresentant Senterpartiet

Tidligare statssekretær i samferdselsdepartementet og Olje- og energidepartementet. Tidlegare politisk rådgjevar i Kommunal- og regionaldepartementet og Olje- og energidepartementet.

Erfaring frå lokalpolitikk i Bergen kommune og studentpolitikk.

Odd Arild Kvaløy,
Fylkestingsrepresentant Senterpartiet, leiar av samferdslesutvalet.

Medlem hovudstyret i KS,

Fylkesordførar 1991-1999. Erfaring frå kommunepolitikk i Stavanger.

Tidlegare politisk rådgjevar i Samferdselsdepartementet og Kommunaldepartementet.

Blogglisten

tirsdag 7. september 2010

En utstrakt DLD-arm


Justisministeren kom i dag med en "utstrakt hånd" til ledelsen i Høyre i datalagringssaken. AP er villige til å forhandle for å gå ned mot direktivets minstekrav.

Selv med minimumsalternativet så vil datalagringsdirektivet være det største nye overvåkingsprosjektet vi noen gang har hatt i Norge. Og selv om man velger minimumsalternativet så vet vi ikke noe om hvordan direktivet vil utvikle seg fremover.

Det pekes på evalueringen av direktivet som nå pågår i EU. Det er ikke opplagt at det vil føre til en reduksjon av overvåkingen. Det er minst like sannsynlig at man vil sette i gang å tette hull. Det bør Høyre ta inn over seg når de nå skal vurdere Storbergets utstrakte hånd. Det kan like gjerne være en jernklo som venter på Høyre.

Blogglisten

mandag 6. september 2010

Vedums "smøretur" til Birmingham

VG skriver i dag om at stortingsrepresentant for Senterpartiet, Trygve Magnus Slagsvold Vedum, i 2007 reiste til England sammen med et lokalt firma for å forsøke å hjelpe dem inn på boligmarkedet. Vedum gjorde reisen på en fridag og kostnaden som ble tatt av firmaet var på noen få tusenlapper.

Så har vi altså havnet der at det er feil når en politiker hjelper næringslivet i fylket man representerer. Det er så dumt at jeg knapt finner ord. Så måtte også VG ringe Trine Skei Grande i Venstre og professor Trond Nordby for å få kritiske kommentarer.

Dersom noen firma i Rogaland hadde bedt meg om det samme så ville jeg gjort akkurat som Vedum. Landet trenger flere politikere som stiller opp for næringslivet. Vi trenger ikke flere skrivebordsteoretikere innenfor ring 1 i Oslo.

Burde Vedum betalt for reisen selv? Selvsagt ikke. Men vi bør drøfte om ikke Stortinget burde hatt en reiseordning som dekket reiser også utenfor Norge.

Blogglisten

fredag 3. september 2010

Kom til oss Erna Solberg

Erna Solberg og partiledelsen i Høyre har to kjempeproblem. Det ene er EUs datalagringsdirektiv. Det andre er partidemokratiet.

Kort sagt er status i saken om datalagringsdirektivet:

Arbeiderpartiet er for. Senterpartiet, SV, KrF, V og FrP er mot. Høyre kunne ha klargjort sitt standpunkt til direktivet på landsmøtet i vår. Stemningen i salen gikk mot et nei til direktivet. Da entret Erna Solberg talerstolen og pisket landsmøtet til å vente på høringen i partiet. Nå er høringen ferdig. "Høringensrunden i Høyre har vist massiv motstand mot EUs Datalagringsdirektiv." er oppsummeringen til Unge Høyres leder Henrik Aasheim. Det er et problem for Erna Solberg.

Erna Solberg og partiledelsen vet ikke hva de skal gjøre. For de kan ikke snuble nå. Høyre som den siste tiden har kunnet smile til alle og meningsmålingene går rette veien. De har ikke avgjort en eneste sak på 5 år i stortinget - så jeg kan forstå at det er krevende å nå plutselig ha makt i en sak. Men det er en realitet Erna Solberg og Høyres ledelse må forholde seg til.

Jeg kan hjelpe Erna Solberg med å minne henne om en debatt vi hadde på NRK radio. Her var saken at det i forbindelse med automatiske fartsmålinger skulle lagres i 5 minutter hvilke biler som hadde passert fotoboksen. Da var Erna høy og mørk og sa nei til den slags overvåking. (formålet med overvåkingen var å redde liv i trafikken) Høyre var da et parti som var opptatt av personvernet. Lett å være prinsipiell når man står på sidelinjen og kommentarer.

Men bare husk Høyre: Prinsipper og ideologi er noe man ikke skrur av og på etter dagsformen.

Og det er det denne saken handler om: Prinsipper og ideologi i form av viktige spørsmål som gjelder forholdet mellom individ og stat. Skal politiet overvåke hvem vi kommuniserer med og hvor vi befinner oss når vi kommuniserer, bare sånn i tilfellet vi senere en gang skulle gjøre noe ulovlig.

Erna Solberg: Du skal bestemme hvem ditt parti er mest enig i når det gjelder viktige spørsmål om forholdet mellom stat og individ. Du kan gå til AP, eller du er velkommen til SP, SV, V, KrF og FrP.

Mitt råd er: Hør på organisasjonen din. EUs datalagringsdirektiv er like ille uavhengig av om du får lokket noen smuler ut av Arbeiderpartiet. Og det er ikke Arbeiderpartiet som bestemmer hvordan direktivet vil utvikle seg i fremtiden. Det er det EU som bestemmer.

Blogglisten

Ta bort ørene.

Norges bank foreslår å fjerne 50øringen. Det er et godt forslag - og som garantert vil gå gjennom.

Spørsmålet jeg stiller er om vi i det hele tatt trenger ører. Kr. 9,90 er en fristende pris, men det utgjør en forsvinnende liten forskjell fra 10 kr. På et eller annet tidspunkt vil ørene vrakes og sendes på museum.

Jeg mener tiden for det er inne nå. Det vil da være enklere for forbrukerne å se den faktiske prisen på varer og tjenester og det vil forenkle regnskap og økonomiske oversikter.  

Blogglisten