søndag 31. mars 2013

God påske

"Påskemorgen slukker sorgen."

God påske! Påsken er høytid uten stress.

Vi tar en pust i bakken i Torrevieja i Spania. Det gjør godt - og i moderne stil er ikke 175 dager skolefri nok, så ferien må spise en skoledag.

Til helgen er det landsmøte i Senterpartiet. Torsdag til søndag i Loen i Sogn og Fjordane. Det blir bra. Jeg skal holde innlegg i generaldebatten etter partilederens tale. Jeg har ikke bestemt meg for tema. I tillegg skal jeg holde et 15 minutters innlegg på søndag morgen om valgkampen og viktige saker i Rogaland.

Og "viktigste" oppgave er å være "programleder" for "prisutdelingen" under landsmøtemiddagen. En oppgave jeg har hatt sammen med Erling Sande og Anja Hjelseth. Det aner meg at det kommer til å bli omtrent like på sparket som alle tidligere ganger vi har hatt oppgaven.

Og så sies det at nasjonal transportplan skal legges frem over påske. Det blir en stor dag. Og ikke minst skal det bli herlig å slutte å si: "mange vil bli skuffet". Som vi pleier å si det i Samferdselsdepartementet: #fuckmangevilbliskuffet.fredag 8. mars 2013

Rettferdighet?

"Alle" er glade for Regjeringens satsing på ferjefri E39 innen 20 år. Men Bård Hoksrud i FrP furter: "– Det er urettferdig at bilistane nær byane må betala mest for ferjefri E39, seier nestleiar i transportkomiteen på Stortinget, Bård Hoksrud, frå Framstegspartiet." (nrk.no/rogaland)

Kva rettferdighetssans er det? Dersom du betaler 200 kroner for å krysse en fjord i Rogaland og du betaler 200 kroner for å krysse en fjord i Møre og Romsdal så mener jeg det er rettferdig. Om det kjører 5000 eller 1000 andre biler over fjorden påvirker ikke det hva som er rettferdig eller urettferdig. Men det påvirker størrelsen på bompengeandelen og det statlige bidraget. Det er dette Hoksrud mener er urettferdig.

Skal vi dra Hoksrud sin tanke videre så er det også urettferdig at folk i Kina betaler mye mer i skatt enn folk i Norge. For skatteinntektene i Kina i sum er mye høyere enn skatteinntektene i Norge.

Senterpartiet er strålende fornøyd med at Rogfast nå kommer. Vi jubler og er begeistret.tirsdag 5. mars 2013

Vei for enhver pris.

TV2 kjører videre med saker om samferdsel. Det er i utgangspunktet bra. Men dagens sak krever en kommentar. Saken gikk på at politisk innblanding gjør veiene 30% dyrere, fordi man velger løsninger som er dyrere enn strengt tatt nødvendig. Det kan være at man velger å bygge veien på en måte som skal ivareta andre hensyn enn det som trengs for å bygge enn vei fra A til B.

Skal man legge TV2 logikk til grunn så er dette en uting. Jeg mener det er nødvendig. Vi må ta andre hensyn enn kun de trafikkmessige sidene: Det kan være å skåne boligområder mot støy. Det kan være å ta vare på matjord. Det kan være å sikre verdifull natur. Etter TV2 logikken må tunnelprosjektene under Oslo være de dummeste prosjektene som finnes. Hvorfor skal politikerne finne på at det er en dårlig ide å ikke ha motorveien på operatrappen.

Og sorry TV2: Jeg tror ikke svenske veimyndigheter har fullmakt til å bygge vei hvor de vil. Det er et politisk ansvar å avveie forskjellige hensyn mot hverandre.søndag 3. mars 2013

Norsken, svensken og dansken

I dag har TV2 gjort noe av det som skaper mest begeistring i pressekretser. De serverer en skikkelig norsk - svensk sammenligning på samferdsel. Eller nærmere bestemt på samferdsel i betydning fire-felts motorvei. Hypotesen saken bygget på var at graden av politisk styring gjør at svenskene har bedre veier enn oss. Jeg mener både målestokk og forklaring er gal.

Men litt oppklaring:

"Svenskene har bedre veier enn oss. Svenskene har flere innbyggere og mer trafikk enn oss. Sverige har over langt tid satset mer på samferdsel enn oss. Nå har vi høyere aktivitet enn svenskene. Svenskene har ikke levende bygder. Vi har ført en målrettet distriktspolitikk. Derfor vil vi bare slå svenskene mer og mer i ski fremover. Og samferdsel er en viktig del av distriktspolitikken. De prosjektene som Statens Vegvesen vil ha realisert blir realisert. Samferdsel blir aldri matematikk. Vi har noe å lære av Sverige og Danmark. De har noe å lære av oss. Norge er et vanskeligere land enn Sverige å bygge vei i."

Mitt inntrykk er at vi er ganske flinke å styre i stort. Dagens sak på Tv2 går helt på tvers av den saken som Tv2 hadde for noen uker siden. Dagens sak var at det viktigste er å la fagetaten gjøre det som er lurt. Den forrige saken til Tv2 gikk på at det viktigste er ikke å gjøre det som er lurt, men å gjøre det man har sagt man skal gjøre. Akkurat på det tidspunktet man har varslet i et arbeidsprogram. Uten hensyn til graden av lurhet.

Jeg er enig i at man ikke må blande seg for mye inn i prioriteringene og detaljene i jobben til statens vegvesen. Når Statens Vegvesen har bestemt seg for å bygge firefeltsvei av en viss størrelse gjennom Telemark, så er det spesielt når Bård Hoksrud og FrP vil ha detaljstyring og vil ha statsråden til å bygge noen meter bredere vei. (og sannsynligvis forsinkelse) på tvers av fagetatens råd.

Og tilbake til norsken, dansken og svensken. På et studiebesøk i Sverige i 2012 - der vi blant annet fikk høre at ti års planlegging av samferdselsprosjekt ikke var så uvanlig og mye annet som var lærerikt. På slutten av besøket tok jeg meg mot til meg og spurte: "I den norske debatten om forskjellige saker så vises det ofte til Sverige. Hender det noen ganger at man i svensk debatt viser til eventyrlige suksesser i Norge?"

Svaret var at man ofte viste til den norske ordningen med en dør inn. Det man kaller for NAV.

Det var da grisen sprang ut.