søndag 3. mars 2013

Norsken, svensken og dansken

I dag har TV2 gjort noe av det som skaper mest begeistring i pressekretser. De serverer en skikkelig norsk - svensk sammenligning på samferdsel. Eller nærmere bestemt på samferdsel i betydning fire-felts motorvei. Hypotesen saken bygget på var at graden av politisk styring gjør at svenskene har bedre veier enn oss. Jeg mener både målestokk og forklaring er gal.

Men litt oppklaring:

"Svenskene har bedre veier enn oss. Svenskene har flere innbyggere og mer trafikk enn oss. Sverige har over langt tid satset mer på samferdsel enn oss. Nå har vi høyere aktivitet enn svenskene. Svenskene har ikke levende bygder. Vi har ført en målrettet distriktspolitikk. Derfor vil vi bare slå svenskene mer og mer i ski fremover. Og samferdsel er en viktig del av distriktspolitikken. De prosjektene som Statens Vegvesen vil ha realisert blir realisert. Samferdsel blir aldri matematikk. Vi har noe å lære av Sverige og Danmark. De har noe å lære av oss. Norge er et vanskeligere land enn Sverige å bygge vei i."

Mitt inntrykk er at vi er ganske flinke å styre i stort. Dagens sak på Tv2 går helt på tvers av den saken som Tv2 hadde for noen uker siden. Dagens sak var at det viktigste er å la fagetaten gjøre det som er lurt. Den forrige saken til Tv2 gikk på at det viktigste er ikke å gjøre det som er lurt, men å gjøre det man har sagt man skal gjøre. Akkurat på det tidspunktet man har varslet i et arbeidsprogram. Uten hensyn til graden av lurhet.

Jeg er enig i at man ikke må blande seg for mye inn i prioriteringene og detaljene i jobben til statens vegvesen. Når Statens Vegvesen har bestemt seg for å bygge firefeltsvei av en viss størrelse gjennom Telemark, så er det spesielt når Bård Hoksrud og FrP vil ha detaljstyring og vil ha statsråden til å bygge noen meter bredere vei. (og sannsynligvis forsinkelse) på tvers av fagetatens råd.

Og tilbake til norsken, dansken og svensken. På et studiebesøk i Sverige i 2012 - der vi blant annet fikk høre at ti års planlegging av samferdselsprosjekt ikke var så uvanlig og mye annet som var lærerikt. På slutten av besøket tok jeg meg mot til meg og spurte: "I den norske debatten om forskjellige saker så vises det ofte til Sverige. Hender det noen ganger at man i svensk debatt viser til eventyrlige suksesser i Norge?"

Svaret var at man ofte viste til den norske ordningen med en dør inn. Det man kaller for NAV.

Det var da grisen sprang ut.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar