tirsdag 5. mars 2013

Vei for enhver pris.

TV2 kjører videre med saker om samferdsel. Det er i utgangspunktet bra. Men dagens sak krever en kommentar. Saken gikk på at politisk innblanding gjør veiene 30% dyrere, fordi man velger løsninger som er dyrere enn strengt tatt nødvendig. Det kan være at man velger å bygge veien på en måte som skal ivareta andre hensyn enn det som trengs for å bygge enn vei fra A til B.

Skal man legge TV2 logikk til grunn så er dette en uting. Jeg mener det er nødvendig. Vi må ta andre hensyn enn kun de trafikkmessige sidene: Det kan være å skåne boligområder mot støy. Det kan være å ta vare på matjord. Det kan være å sikre verdifull natur. Etter TV2 logikken må tunnelprosjektene under Oslo være de dummeste prosjektene som finnes. Hvorfor skal politikerne finne på at det er en dårlig ide å ikke ha motorveien på operatrappen.

Og sorry TV2: Jeg tror ikke svenske veimyndigheter har fullmakt til å bygge vei hvor de vil. Det er et politisk ansvar å avveie forskjellige hensyn mot hverandre.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar