søndag 25. september 2011

Terje er ein bra mann

Første spadestikk på Høg-Jæren vindpark sammen med Hå og Time ordførarane.
Noko av det kjekkaste med å drive med politikk er kontakten ein får med ulike ordførarar. Det er ein mangfaldig gjeng. Det er stor skilnad på korleis dei løyser oppgåvene sine. Eg kjenner best til korleis dei jobber opp mot storting og regjering. Nokre tek kun kontakt med sine partivener på tinget. Det resulterer stort sett i harmdirrande skriftlege spørsmål til ein eller anna statsråd og eit oppslag i lokalavisa. Desse oppslaga seier stort sett at regjeringa er dum.

Andre ordførare er meir opptekne av resultat. Ordførar Terje Mjåtveit i Hå er ein slik. I departementa veit dei godt kven Terje er. Det er han som styrer på med sykkelvegar, folkefjos, biogassanlegg, togstopp og mykje anna der kommunen treng staten med på laget. Terje har vore ordførar i Hå i 8 år. Eg har ofte hatt han på telefonen og det er alltid noko me må få til. Og det har gitt resultat. Eg meiner dei nye ordførarane i Rogaland bør lære av Terje sin måte å arbeide saman med rikspolitikarane på.

No er ordførargjerninga til Terje over. Dei politiske partia ville ikkje ha ein ordførar frå ei bygdeliste. Dei var ryddige på dette og gjorde det klart før valet at dei ikkje ville ha ein bygdelisteordførar. Derfor er det "snipp-snapp-snute" for ordførar Terje. Eg er ikkje usamd i Senterpartiet sin handlemåte i denne saken.

Så dette var ikkje ein sørgepost over det som har skjedd i Hå-politikken etter valet. Det er ei takk for godt samarbeid til Terje og hans varaordførar frå Senterpartiet. No ser eg fram til å samarbeide med Mons Skrettingland frå Høgre og varaordførar Sveinung Lode frå Senterpartiet. Og sjølvsagt andre ordførarar som vil oppnå meir enn harmdirrande "regjeringa-er-dum" oppslag i lokalavisa.

På an igjen.

Så var "sommerferien" slutt. Hverdagen og pendlerflyet til Oslo er tilbake. Det har vært en god "sommerferie" med en hektisk valgkamp, litt besøksvirksomhet, innflytting i nytt hus, ferieturer til Sjernarøyene, Kristiansand og Italia. Men først og fremst har det hele vært preget av det som skjedde 22. juli. Det har gitt rom for både refleksjon om både politikkens vesen og politiske saker.

Jeg har store ambisjoner både på egne og partiets vegne for det neste stortingsåret. Arbeidsmetoder skal endres og ny politikk skal meisles ut. Jeg skal også gjøre et forsøk på å bruke bloggen mer aktivt på å melde både politiske standpunktet, hva som skal skje og hva som har skjedd.

I neste uke blir det en tur til Oslo på tirsdag 27. september. Da er det møte i storfraksjonen i arbeids- og sosialkomiteen. Innholdet i neste års statsbudsjett som presenteres 6. oktober vil være et opplagt tema.

På fredag og lørdag er det møter i Stortinget. På fredag for å avslutte vårsesjonen og konstituerende møte på lørdag. På søndag er det nok en gang på tide å ta turen til Strasbourg og møte i Europarådet. Skal være der til og med torsdag, og disse dagene er Arne Bergsvåg inne som vararepresentant for meg på Stortinget. Han får da med seg både den høytidelige åpningen av stortinget på mandag 3. oktober og fremleggelse av statsbudsjettet 6. oktober. Ønsker Arne lykke til.

onsdag 14. september 2011

Velgerne er sjefen

Bjarne og Reinert driv Holmgang utenfor Undheim handelslag.
Velgerne har felt sin dom. Det har medført store endringer i sammensetningen av landets kommune- og fylkesting. Nå forhandles det mellom partiene om hvem som skal få ordførervervet og andre sentrale posisjoner. Det bygges allianser og utformes politiske plattformer. Jeg finner grunn til å minne om at demokrati innebærer at flertallet bestemmer. Demokkrati er ikke at det største partiet skal få ordføreren.

I en tenkt kommune med tre lister (Frp, Ap og Sp) får partiene følgende oppslutning: Frp 45%, Ap 35% og Sp 20%. Ingen kan mene at FrP her bør få ordføreren. (med unntak av de 45% som stemte FrP). Flertallet består jo av andre partier. Her ville selvsagt Sp fått ordføreren, fordi vi hadde sagt til Ap at enten får vi ordføreren eller så går vi til FrP og forhandler. Det er demokrati.

Velgerne bestemmer ikke bare hvilke partier som skal inn i kommunestyrene, men også hvilke personer som skal representere partiene. Her har velgerne stor makt. Jeg har sett på mandatkåringen for Time. Den viser at det er valgt inn 4 personer som ikke ville kommet inn om partienes egne prioriteringer hadde blitt stående. Partiene har mulighet til å forhåndskummulere kandidater. I Time har det bidratt til at partiene "overkjører" velgernes ønsker i to tilfeller. (Ap og Frp).


For eksempel ville Aksel Solvik-Olsen ha blitt valgt inn foran Hilde Fosså om hun ikke hadde vært forhåndskummulert. Så kan man spørre seg hvor demokratisk en Solvik-Olsen effekt er i et lokalvalg :)

søndag 11. september 2011

En valgkamp

Kappestrid utenfor M44 på Bryne.
Valg er det mest grunnleggende ved demokratiet. Valgkamp er definitivt det mest masete ved demokratiet. Men det har vært noen fine dager. Jeg oppsummerer valget med en liten kåring.

Valgkampens popstjerne: Ola Borten Moe på valgturne i Rogaland.

Valgkampens mest parkerte: Fredrik Hauge i Bellona.

Valgkampens mest tendensiøse opplevelse: Folkemøtet om ny videregående skole på Bryne.

Valgkampens dårligste dømmekraft: Da jeg sa ja til å være i Sauda en mandag morgen kl 08.00.

Valgkampens peneste: Miss Jæren som fikk diplom av meg og tre doser sæd i premie.(ikke fra meg)

Valgkampens mest facinerte: Tom Tvedt som så på kåringen av miss Jæren.

Valgkampens høyeste pære: Reinert Kverneland (H) i Time. "De stemme på meg adle sammen"

Valgkampens innbrudd: besøket på Halsnøy skule i Finnøy kommune.

Valgkampens beste miljøtiltak: Vårt forslag om tusen vindmøller i Rogaland i løpet av ti år.

Valgkampens tynneste kaffi: Frp-kaffien på Klepp.

Valgkampens beste mat: Kveite servert av Høyres Magnus Skretting.

Valgkampens største arbeidsglede: Folkene på Solsteinen i Karmøy kommune.

Valgkampens største nære-på-opplevelse: Arsvågen ferjekai.

Valgkampens beste forside: Suldalsposten da vi hadde spredd nyheter om Lølandsenter.

Valgkampens snorklipp: Åpningen av Høg-jæren vindpark.

Valgkampens plankryss: jernbanen på Sleveland i Eigersund.

Og mye mer...