CV

Geir Pollestad Født: 13.08.78

Bosted: Bryne i Time kommune
Gift med Lene, tre barn Ulrikke f. 06, Georg f. 10 og Elmer f. 10

Stortingsrepresentant og leder av stortingets næringskomite

Ble valgt inn i Time kommunestyre i september 2011, og er også medlem i kommunens kontrollutvalg. Etter valget i 2015 kommunestyremedlem og leder av kontrollutvalget.

Yrkeserfaring

2012 - 2013 Statssekretær samferdselsdepartementet

2009 - 2012 Stortingsrepresentant

2008 - 2009 Statssekretær i Samferdselsdepartementet

2008 - 2008 Statssekretær i Olje- og energidepartementet

2007 - 2008 Politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet

2007 Politisk rådgiver i Kommunal- og regionaldepartementet

2006 - 2007 Advokatfullmektig - ProJure Advokatfirma DA - permisjon

2004 Leder - Norsk Studentunion Bergen

Deltidsjobber:

Vekter i Falken, sommervikar Fokus Bank ASA, medarbeider Hå Rugeri AS, lærer Nærbø ungdomskule, valgkampmedarbeider i Rogaland SP, valgkampmedarbeider i Hordaland SP.

Politiske verv

2003-2006 Diverse folkevalgte verv - Bergen kommune

2003-2005 Visepresident - Nordiska Centerungdommens Förbund

2001-2003 Politisk nestleder - Senterungdommens Landsforbund

1994-2006 Diverse verv på lokal- og fylkesplan for Senterungdommen/Senterpartiet

Utdanning

1999-2006 Cand. Jur. - Universitetet i Bergen

1998-1999 Økonomi og administrasjon - Høyskolen i Stavanger (10VT)

1997-1998 Førstegangstjeneste - Skjold Garnison

1994-1997 Bryne videregående skole

Andre verv

2005-2006 Styremedlem - Studentsamskipnaden i Bergen

2004-2005 Styreleder - Robin Hood Huset i Bergen (ressurssenter for fattige og økonomisk vanskeligstilte)

2004-2006 Diverse studentpolitiske verv i Hulen, Studentradioen i Bergen, Norsk Studentunion, Studentrådet UiB, Velferdstinget i Bergen, Utdanningsutvalget UiB og Det Akademiske Kvarter