tirsdag 25. september 2012

Nominasjon i rute

Rogaland Senterparti er nå inne i sluttspurten for å lage ny liste til stortingsvalget i 2013. Jeg har sagt meg villig til å stille opp for partiet. Det er svært hyggelig at 22 av 22 lokallag som har kommet med forslag til liste har meg på 1. plass.

Senterpartiet skal ha sitt nominasjonsmøte for å vedta endelig liste den 27. oktober.

Det kommer til å bli en stor jobb å overta listetoppen etter Magnhild Meltveit Kleppa som har vært vår førstekandidat siden valget i 1993.

Men med hardt arbeid så har jeg stor tro på at Senterpartiet i Rogaland skal være representert på stortinget etter valget neste år.