fredag 31. mai 2013

Ååååå staten kom å tving oss

I dag var jeg på møte i næringsforeningen i Stavanger-regionen sammen med 1. kandidatene til stortingsvalget. Næringsforeningen kunne vise til at 94% av bedriftene ville ha kommunesammenslåing. De fleste partiene er enig i det. Senterpartiet er litt alene i saken om kommunestruktur. 

Det er ikke slik at vi fra sentralt hold er mot kommunesammenslåinger. Det har vært en kommunesammenslåing i Rogaland i nyere tid. Det skjedde i Senterpartiland da Ølen og Vindafjord gikk sammen til Vindafjord kommune. Og det skjedde fordi man lokalt mente det var lurt. 

Kommunesammenslåing er etter mitt syn ikke et tema for et stortingsvalg. Det er et tema for kommunevalget. 

Jeg blir matt når jeg hører Høyreordførere i nabokommuner vræle etter statlig tvang. Vil de slå seg sammen så har de full mulighet. Men den totale mangel på gjennomføringskraft gjør at de heller legger seg ned og roper på statlig tvang. Barnslig. 

Svaret på de fleste spørsmål er tydeligvis kommunesammenslåing, men hva var spørsmålet?

- Rogaland får ikke en kvadratmeter mer areal til bolibygging av å slå seg sammen. 

- Mange kommuner i bynære strøk i Rogaland betjener i dag betydelig flere innbyggere i dag enn de gjorde for noen tiår siden. 

- Konkurranse er nesten alltid bra, men å ha konkurranse mellom kommuner om å legge til rette for næringslivet er ikke bra virker det som. 

- Ingen kan påvise store besparelser i administrasjon, skole, barnehage og eldreomsorgen.

Vi kan godt slå sammen kommuner. Men det må skje frivillig og når partiet for sentralisering, byråkrati og store enheter styrer de fleste kommunene i Rogaland så ligger alt til rette for å slå sammen kommuner. Men ups: Det var visst bare alle andre kommuner som bør slå seg sammen mener de i Høyre. Og det har fått merkelappen "gjennomføringskraft". 

Smått er godt. Og det er ikke engang sikkert at det er så lite. 

fredag 24. mai 2013

Valgkamp

Denne helga er det Jærdag. Senterpartiet er på plass. Første offisielle runde. Det er litt uvant med plakater med bilder av seg selv. På søndag kl. 13 er det politisk debatt i "madgadå" og tema er mat. Ser frem til det. lørdag 11. mai 2013

Oljå mot resten.

Eg er glad i oljå. Den har gitt oss gode liv. Det er berre i dagane etter at eg har vore i møte med organisasjonen Norsk olje og gass eg er mot oljå.

Kvifor er det slik? Det vert rett og slett for einsidig. Då dei hadde invitert til møte med ein del stortingsrepresentanter under oljemessa i Stavanger i fjor kom problemstillinga knytt til todelinga av norsk økonomi opp. Svaret frå Norsk olje og gass var at dette langt frå var noko problem. Dette fekk sjølv representantar frå Framstegspartiet til å reagere. Det tok ei veke før eg var for oljå igjen etter det møtet.

Eg har lenge etterlyst grep for å stagge todelinga av norsk økonomi. Eg har som bilete viser og hatt utspel om det. Det var lite godord å høyre om dette utspelet i det offentlege rom. Eg noterte meg støtte frå biskopen og delvis Aftenbladets Tom Hetland.

Sidan då har noko skjedd. Få eller ingen har protestert på skattegrepet som regjeringa tok for å rette opp noko av balansen. Berre Norsk olje og gass var tydelege i kritikken. Men leder Gro Brækken har jo ikkje sett problemet ein ynskjer å løyse, så det er jo ikkje så underleg.

Oljå kjem til å ha mange gode tiår i Noreg. Men det krev politikare som har vilje til å ta grep for å hindre at både næringa og nasjonen snubler i sin manglande sjølvinnsikt. For me skal ikkje snakke om kva me skal leve av den dagen oljå tek slutt. Me skal snakke om kva anna enn oljå me skal leve av medan me er ein oljenasjon.Bort med kø, kork og kaos.

Stavanger-regionen sliter med bilkøer. Men først og fremst sliter regionen med manglende evne til å fatte avgjørelser. Som en av få storbyregioner har Stavanger både planer og penger til å komme i gang med byggingen.

Med Høyre i førersetet i både fylke og i kommunene skulle man tro at det struttet av gjennomføringskraft. Men spranget fra reklamen til virkelighet er dessverre stort. Og i mellomtiden sitter folk og næringsliv i kø, mens styrende politikerne drømmer om omkamp for å få metallhjul på kollektivløsningen. Til tross for at både fylkeskommune og stat har pekt på egne bussveger som den beste løsningen.

Nå har også Hareide og KrF gått inn for omkamp. Det betyr i praksis: 1. Tiden går og køene består. 2. Bompengesatsene blir høyere. 3. Andre viktige veiprosjekt i fylket kan bli utsatt.

Jeg mener en bussløsning, som er noe helt annet enn dagens busser, er den beste løsningen for å bli kvitt kø, kork og kaos. Den kan bygges ut raskere enn en bybane. Den kan tas i bruk fortløpende. Den er mer fleksibel. Den er billigere både i investering og drift.

Det er fullt mulig å bli kvitt det meste av kø, kork og kaos. Men da må ord omgjøres til handling.

Jeg registrerer at mange av de som jobbet for bybane ikke vil ha omkamp. Det er bra. Noen roper fortsatt høyt. Mitt engasjement er ikke hos dem. Mitt engasjement er hos dem som ønsker å komme seg raskt til og fra jobb. Og som mener at godt gjort er bedre enn godt sagt. Eller høyt ropt.

fredag 3. mai 2013

Javel du skal ut å fly

Dette er skrevet på ukens sjette flytur. Tidligere i dag hørte jeg på NRK Rogaland som tok opp et vanlig problem for flyreisende. Det er hvordan man oppfører seg når man møter "gamle klassekamerater" i køen på sikkerhetskontrollen. Og køen er organisert med bånd, slik at man må gå frem og tilbake. Det resulterer i at man kan risikere å møte den "gamle klassekameraten" både fire og fem ganger før man er fremme ved sikkerhetskontrollen. Her er mitt forslag. Basert på Rogalandsk lynne:

møte 1:
Du: Javel.
Gammel klassekamerat: Javel.

møte 2:
Du: Javel. Du skal ut å fly?
Gammel klassekamerat: Javel. Ja, du og?

møte 3:
Du: Javel. Eg skal ut å fly ja.
Gammelklassekamerat: Javel. Kor ska du hen?

møte 4.
Du: Housten. Arbeider i Statoil. Kor ska du?
Gammel klassekamerat: Javel. Arbeider og i Statoil. Og skal og Houston.

møte 5:
Du: Javel. Då ska me samme plass.
Gammel klassekamerat: Javel. Jedna me skal på samme fly. Hadde vore jysla kjekt å snakt litt te.