fredag 31. mai 2013

Ååååå staten kom å tving oss

I dag var jeg på møte i næringsforeningen i Stavanger-regionen sammen med 1. kandidatene til stortingsvalget. Næringsforeningen kunne vise til at 94% av bedriftene ville ha kommunesammenslåing. De fleste partiene er enig i det. Senterpartiet er litt alene i saken om kommunestruktur. 

Det er ikke slik at vi fra sentralt hold er mot kommunesammenslåinger. Det har vært en kommunesammenslåing i Rogaland i nyere tid. Det skjedde i Senterpartiland da Ølen og Vindafjord gikk sammen til Vindafjord kommune. Og det skjedde fordi man lokalt mente det var lurt. 

Kommunesammenslåing er etter mitt syn ikke et tema for et stortingsvalg. Det er et tema for kommunevalget. 

Jeg blir matt når jeg hører Høyreordførere i nabokommuner vræle etter statlig tvang. Vil de slå seg sammen så har de full mulighet. Men den totale mangel på gjennomføringskraft gjør at de heller legger seg ned og roper på statlig tvang. Barnslig. 

Svaret på de fleste spørsmål er tydeligvis kommunesammenslåing, men hva var spørsmålet?

- Rogaland får ikke en kvadratmeter mer areal til bolibygging av å slå seg sammen. 

- Mange kommuner i bynære strøk i Rogaland betjener i dag betydelig flere innbyggere i dag enn de gjorde for noen tiår siden. 

- Konkurranse er nesten alltid bra, men å ha konkurranse mellom kommuner om å legge til rette for næringslivet er ikke bra virker det som. 

- Ingen kan påvise store besparelser i administrasjon, skole, barnehage og eldreomsorgen.

Vi kan godt slå sammen kommuner. Men det må skje frivillig og når partiet for sentralisering, byråkrati og store enheter styrer de fleste kommunene i Rogaland så ligger alt til rette for å slå sammen kommuner. Men ups: Det var visst bare alle andre kommuner som bør slå seg sammen mener de i Høyre. Og det har fått merkelappen "gjennomføringskraft". 

Smått er godt. Og det er ikke engang sikkert at det er så lite. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar