onsdag 5. juni 2013

Når retorikk kostet en milliard.

Fremskrittspartiet har fått Stavanger Aftenblad og NRK Rogaland med på en historie om at staten ikke bidrar til Rogfast. 

Prosjektet har en beregnet kostnad på 12 200 millioner kroner. Bompengene utgjør 9500 millioner. Dette er en høy bompengeandel. Jeg mener dette kan forsvares siden Rogfast vil avløse ferjen over Boknafjorden og de vil erstatte evigvarende betaling på ferjen. 

FrP har laget en historie om at staten kun bidrar med 300 millioner. Og journalistene jubler og lager sak. En usannhet blir ikke riktigere om den kommer fra Fremskrittspartiet. 

Staten har lovet 1 milliard til Rogfast. Så har vi lagt om momsen på veiprosjekter. Det gjør at Rogfast blir 1,7 milliarder dyrere. Den statlige andelen er derfor økt til 2,7 milliarder kroner. På min kalkulator er 2,7 milliarder minus 1,7 milliarder nokså nøyaktig 1 milliard. Altså det som er lovet og staten har ikke endret støtten til Rogfast. 

Så er det sånn at moms er en del av kostnaden ved varer og tjenester i Norge. Det har alltid vært noe moms på veiprosjekter. Det er det fortsatt og det blir helt feil som FrP hevder at det statlige bidraget til prosjektet er null. 

Men jeg kan også gjøre hypotetiske regneøvelser. Dersom man bruker 1 milliard statlige kroner på en vei så går 250 millioner i moms. Sett at 500 millioner av prosjektet er lønn til de som bygger veien. Disse betaler 200 millioner i skatt. De resterende pengene kjøper de varer og tjenester for. Da betaler de 75 millioner kroner i moms. De som de kjøper varer og tjenester av tjener penger som de betaler skatt av. La oss si at det utgjør 100 millioner. La oss stoppe her. Da har vi identifisert 625 millioner kroner som har havnet i statskassen. 

Spørsmålet blir da: Ville en journalist skrive at staten skal bruke 375 millioner kroner på veiprosjektet? Eller enda mer satt på spissen: Dersom veiprosjektet hadde en kostnadsoverskridelse på en milliard ville da journalisten trukket fra de 625 millionene? Selvsagt ikke: Overskriften ville vært "milliardoverskridelse" Og det ville vært helt riktig! 

Den største feilen med Solvik-Olsen, Steffensen og FrPs regneøvelse er at de ikke tar hensyn til at dersom bilistene ikke hadde betalt 9,5 milliarder i bompenger så ville ikke disse pengene generert inntekter for staten. Så i FrPs regnestykke så har folk i Rogaland 9,5 milliarder kroner i madrassen. Det er totalt usannsynlig. Derfor kan man ikke regne statens nettobidrag som statlig bidrag minus moms i prosjektet. 

Jeg tror dette er et spill som FrP har satt i gang for å ta fokus bort fra at de er helt uenige med sine politiske venner i V, KrF og H om hvordan prosjektet skal finansieres. FrP vil ha full statlig finansiering. V, KrF og H er enige med vår finansiering. Resultatet er at valget 9. september er en skjebnedag for Rogfast. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar