mandag 15. september 2014

FrP og renter

Jeg opplever at FrP har mange godt skolerte politikere. Dessverre virker det som renter og rentersrente ikke er på pensum i FrP-skolen. 

Når Samferdselsdepartementet kan fortelle at kostnadene ved å øke bompengeperioden fra 15 til 20 år for E18 i Vestfold er 1,4 milliarder høyere totalkostnad så protesterer FrP og mener at det ikke er riktig. For de har endret renteberegningen. Merk: De har ikke endret renten, men endret BEREGNINGSRENTEN fra 5% og til 4,5%. Den faktiske renten som bompengeselskapet skal betale er uendret. 

Hva er så beregningsrenten? Det er den rentesatsen som man legger til grunn når man skal se om prosjektet har en økonomi som er robust og som man fastsetter de konkrete bomsatsene ut fra. Beregningsrenten settes høyere enn renten for å være en buffer mot rentesvingninger, økte kostnader og usikkerhet i trafikktall. 

La oss gjøre dette om til et eksempel som vi mange av oss har opplevd: Kjetil skal bygge nytt hus. Han går i to banker for å høre om han kan få lån på 2 millioner.  

I Klepp Sparebank er renten på 3,5%, men banken vurderer Kjetils økonomi ut fra om han kan tåle en rente på 7%. Det betyr at Kjetil skal tåle å måtte betale kr. 219580 i året i 15 år. Det han faktisk må betale i Klepp Sparebank om renten holder seg på 3,5% er kr. 173650 i året. 

I Hå Sparebank er renten også 3,5%. Hå Sparebank som markedsfører seg som banken med stort hjerte og mye risikovilje vurderer de Kjetils økonomi ut fra om han tåler en rente på 5%. Det vil si at Kjetils økonomi må tåle å betale kun kr. 192685 før han får lån. Det han faktisk må betale i Hå Sparebank om renten holder seg på 3,5% er kr. 173650 i året. 

Kjetils økonomi er god og han oppfyller kravet som begge bankene stiller med god margin. Spørsmålet blir da hvilken bank det lønner seg å ta opp lån i? 

a) Klepp Sparebank
b) Hå Sparebank
c) Det spiller ingen rolle siden begge bankene har lik rente. 
d) Kjetil oppretter en egen sparekonto som han overfører penger til fra kontoen sin før de går inn på lånet. Han kaller kontoen for "rentekompensasjonsordning". 

Hadde det vært noe i måten FrP snakker om bompenger og rente på så ville alternativ b) vært billigst, men det er faktisk svar c) som er riktig svar på oppgaven. 

søndag 14. september 2014

Fakta om bompenger

FrP er sure fordi TV2 har avslørt at FrPs bompengegrep gjør at bilistene på E18 i Vestfold må betale 1,4 milliarder kroner mer. 

Jeg mener at TV2s regnestykke som er gjort av samferdselsdepartementet og sendt til TV2 av toppbyråkraten Anne Marie Storli er riktig. https://docs.google.com/file/d/0B-5VZz86KT3MMmJqVXRzdjJRRmc/preview?pli=1 

FrPs Hoksrud presenterer derimot et regnestykke på FrPs hjemmeside som er følgende:

Dette viser at man ved 15 år rødgrønne innkreving og takst på 88 kr gitt 200 turer tr/rt i 15 år kommer til å koste den enkelte bilist 528 000 kroner totalt.

- Det vi imidlertid har gjort er at vi har redusert renten til 4,5% og en takst på 57 kroner pr passering, opplyser Hoksrud.

Det betyr at ved 20 års innkreving og 4,5% rente, takst 57 kr gitt 200 turer tr/rt i 20 år vil koste den enkelte bilist 456 000 kroner.

For det første så er det artig at FrP skryter av at med FrP i regjering så blir det kun 456 000kr i bompenger per pendler langs E18 i Vestfold. For det andre så er regnestykket feil. Hvorfor?

For å finansiere 11 milliarder kroner som trengs for å betale avdrag, renter og innkrevingskostnader over 20år så trengs det 24123 pendlere som kjører vegen t/r i 20år og betaler 57kr hver veg. 

Dersom 24123 pendlere kjører vegen t/r 200 ganger i året i 15 år og betaler 88kr så vil de i sum betale rundt 12,7 milliarder kroner. Og det henger jo ikke på greip når de skal finansiere en regning på 9,6 milliarder som er totalen av avdrag, renter og innkrevingskostnader ved 88kr og 15 års innkrevingstid. Det er altså 3,1 milliarder mer enn det som trengs for å betale bompenger, innkrevingskostnader og finansieringskostnader. 

Hva vil skje da? Man vil kunne ta ned bommene tidligere. Gjør vi det litt enkelt og fordeler 12,7 milliarder på 15 år blir det 847 millioner kroner i året. Med en slik innbetaling vil man ha betalt de 9,6 milliardene kr. på noe over 11 år. (legger til grunn 11år videre) 

Da blir regnestykket for pendleren 88 kr. per vei i 200 dager i 11år 387 200 kr. Altså rundt 68 800 kr. mindre enn FrPs gavepakke

Så kan det godt være at det blir noen som velger å kjøre E18 når takstene er 57kr og som ikke gjør det om takstene er 88kr. Men det er absolutt ingen holdepunkter for at det vil skje i et så stort omfang som må til for at FrPs regnestykke skal bli rett. 

Hvorfor blir utslagene så store? Fordi taksten på 88 kr. legger til grunn en langt høyere beregningsteknisk rente enn det som ligger til grunn for en takst på 57 kr. Den faktiske renten påvirkes ikke av FrPs grep. Det innebærer kun at en større del av bompengene med FrPs modell går til å betale renter og en mindre andel til å betale vegen. Stikk i strid med det som FrP lovet at de ville gjøre. 

Dersom staten kommer med en rentekompensasjonsordning der staten tar renteregningen på 3,8 milliarder så vil det selvsagt bety at det blir billigere for bilistene. Men da betaler bilistene den samme regningen, men bare gjennom skattebetaling. Faktumet er uansett at FrP innfører en dyrere måte å bygge vei på. 

Hvorfor engasjerer jeg meg i saken? 

For det første så er jeg opptatt av at bilister og næringsliv ikke skal betale mer for veiene enn strengt tatt nødvendig. For det andre er jeg mot å pynte på sannheten. 

[det kan være at tallene ikke er 100% presise på grunn av avrundinger, rentevirkninger og nedbetalingsprofil. Men det endrer ikke på hovedkonklusjonene om at TV2s (og departementets) tall er riktige og FrPs modell koster bilistene dyrt] tirsdag 9. september 2014

Bløff om bompenger

Roy Steffensen fra FrP er innbitt motstander av bompenger. Og når resultatene uteblir så må det bløffes for å få frem godsaker. Det gjorde Roy Steffensen da han på min facebookside skulle forklare at 5 år lengre med bompenger på E18 i Vestfold sparer bilistene for penger. Det er en bløff. 

Saken: Forrige regjering hadde lagt opp til 15 års bompengeinnkreving og med en takst på 88kr gjennom Vestfold. Det står i saken at bompengenivået skulle revurderes når prosjektet åpnet. Regjeringen gikk av før prosjektet var ferdig. (åpner i 2017 så mulig vi er på plass igjen) FrP forlenger nå bompengeperioden med 5år til 20 år. 

Steffensen mener det gir følgende regnestykke:

Alternativ 1: Rød-grønn
88 kr x 2 passeringer per dag x 250 arbeidsdager = 44 000 kr. Dette x 15 år = 660 000 kr. 

Alternativ 2: H/FrP
57 kr x 2 passeringer per dag x 250 arbeidsdager = 28 500 kr. Dette x 20 år = 570 000 kr. 

Jeg skulle ønsket at Steffensen hadde rett for da hadde han oppfunnet en sareptas krukke for veifinansiering. Vi som ikke tror noe blir billigere når totalregningen går opp må bare bite skuffelsen i oss. 

Hva er det som gjør at Steffensen regnestykke er en bløff? 

Når bompengesatser fastsettes så brukes en beregningsteknisk rente for å vurdere rentekostnaden. Denne skal fange opp risikoen for rentesvingninger, men også økte utbyggingskostnader og andre kostnadsøkninger som kan komme. Det blir på samme måte som når vi går i banken for å få et huslån så vil banken ikke beregne om du får lån eller ikke ut fra faktisk rente, men ut fra en rente med et solid påslag. Det vi betaler enten det er huslån eller bompengelån er den faktisk renten. 

Er den beregningstekniske renten i et bompengeprosjekt høyere enn faktisk rente så vil bompengeselskapet mindre renter, større avdrag og lånet vil nedbetales raskere. Det har skjedd for svært mange bompengeprosjekter at bommene tas ned mange år før det som var planlagt. Det ville også skjedd i det rødgrønne alternativet til Steffensen. La oss si at prosjektet var nedbetalt etter 10 eller 12 år så vil det endre sammenligningen dramatisk til fordel for kort nedbetalingstid. 

Så mener jeg og det mente også de rødgrønne da saken ble behandlet i Stortinget at det skulle foretas en ny vurdering av bompengesatsene før prosjektet (Bommestad-Sky) åpnes. En av tingene som da ville vært naturlig å vurdere var en nedsettelse av beregniskteknisk rente tilsvarende det regjeringen nå har gjort (sagt den vil gjøre) Da ville sannsynligvis regnestykket blitt 70 eller 75 kr (vet ikke eksakt tall - det bør Steffensen kunne hjelpe med) og da blir også regnestykket et annet. Vårt alternativ blir billigere. 

Ble dette teknisk? Sikkert, men alle med en snev av kjennskap til renteberegning vet at det er dyrere å betale ned et lån over 20år enn over 15år. Du kan ringe hvilken som helst bank eller finansieringsinstitusjon og spørre om det. 

Det er fint at Steffensen står på for samferdsel. Også flott at nesten 4% av samferdselsløftet til FrP for 2014 er innfridd. Men bløffe bør man ikke gjøre. 

[Jeg har etterhvert forstått at han mener at regnestykket er rett. Det blir derfor hardt å omtale det som bløff. Regnestykket er uansett ikke rett]