mandag 15. september 2014

FrP og renter

Jeg opplever at FrP har mange godt skolerte politikere. Dessverre virker det som renter og rentersrente ikke er på pensum i FrP-skolen. 

Når Samferdselsdepartementet kan fortelle at kostnadene ved å øke bompengeperioden fra 15 til 20 år for E18 i Vestfold er 1,4 milliarder høyere totalkostnad så protesterer FrP og mener at det ikke er riktig. For de har endret renteberegningen. Merk: De har ikke endret renten, men endret BEREGNINGSRENTEN fra 5% og til 4,5%. Den faktiske renten som bompengeselskapet skal betale er uendret. 

Hva er så beregningsrenten? Det er den rentesatsen som man legger til grunn når man skal se om prosjektet har en økonomi som er robust og som man fastsetter de konkrete bomsatsene ut fra. Beregningsrenten settes høyere enn renten for å være en buffer mot rentesvingninger, økte kostnader og usikkerhet i trafikktall. 

La oss gjøre dette om til et eksempel som vi mange av oss har opplevd: Kjetil skal bygge nytt hus. Han går i to banker for å høre om han kan få lån på 2 millioner.  

I Klepp Sparebank er renten på 3,5%, men banken vurderer Kjetils økonomi ut fra om han kan tåle en rente på 7%. Det betyr at Kjetil skal tåle å måtte betale kr. 219580 i året i 15 år. Det han faktisk må betale i Klepp Sparebank om renten holder seg på 3,5% er kr. 173650 i året. 

I Hå Sparebank er renten også 3,5%. Hå Sparebank som markedsfører seg som banken med stort hjerte og mye risikovilje vurderer de Kjetils økonomi ut fra om han tåler en rente på 5%. Det vil si at Kjetils økonomi må tåle å betale kun kr. 192685 før han får lån. Det han faktisk må betale i Hå Sparebank om renten holder seg på 3,5% er kr. 173650 i året. 

Kjetils økonomi er god og han oppfyller kravet som begge bankene stiller med god margin. Spørsmålet blir da hvilken bank det lønner seg å ta opp lån i? 

a) Klepp Sparebank
b) Hå Sparebank
c) Det spiller ingen rolle siden begge bankene har lik rente. 
d) Kjetil oppretter en egen sparekonto som han overfører penger til fra kontoen sin før de går inn på lånet. Han kaller kontoen for "rentekompensasjonsordning". 

Hadde det vært noe i måten FrP snakker om bompenger og rente på så ville alternativ b) vært billigst, men det er faktisk svar c) som er riktig svar på oppgaven. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar