søndag 14. september 2014

Fakta om bompenger

FrP er sure fordi TV2 har avslørt at FrPs bompengegrep gjør at bilistene på E18 i Vestfold må betale 1,4 milliarder kroner mer. 

Jeg mener at TV2s regnestykke som er gjort av samferdselsdepartementet og sendt til TV2 av toppbyråkraten Anne Marie Storli er riktig. https://docs.google.com/file/d/0B-5VZz86KT3MMmJqVXRzdjJRRmc/preview?pli=1 

FrPs Hoksrud presenterer derimot et regnestykke på FrPs hjemmeside som er følgende:

Dette viser at man ved 15 år rødgrønne innkreving og takst på 88 kr gitt 200 turer tr/rt i 15 år kommer til å koste den enkelte bilist 528 000 kroner totalt.

- Det vi imidlertid har gjort er at vi har redusert renten til 4,5% og en takst på 57 kroner pr passering, opplyser Hoksrud.

Det betyr at ved 20 års innkreving og 4,5% rente, takst 57 kr gitt 200 turer tr/rt i 20 år vil koste den enkelte bilist 456 000 kroner.

For det første så er det artig at FrP skryter av at med FrP i regjering så blir det kun 456 000kr i bompenger per pendler langs E18 i Vestfold. For det andre så er regnestykket feil. Hvorfor?

For å finansiere 11 milliarder kroner som trengs for å betale avdrag, renter og innkrevingskostnader over 20år så trengs det 24123 pendlere som kjører vegen t/r i 20år og betaler 57kr hver veg. 

Dersom 24123 pendlere kjører vegen t/r 200 ganger i året i 15 år og betaler 88kr så vil de i sum betale rundt 12,7 milliarder kroner. Og det henger jo ikke på greip når de skal finansiere en regning på 9,6 milliarder som er totalen av avdrag, renter og innkrevingskostnader ved 88kr og 15 års innkrevingstid. Det er altså 3,1 milliarder mer enn det som trengs for å betale bompenger, innkrevingskostnader og finansieringskostnader. 

Hva vil skje da? Man vil kunne ta ned bommene tidligere. Gjør vi det litt enkelt og fordeler 12,7 milliarder på 15 år blir det 847 millioner kroner i året. Med en slik innbetaling vil man ha betalt de 9,6 milliardene kr. på noe over 11 år. (legger til grunn 11år videre) 

Da blir regnestykket for pendleren 88 kr. per vei i 200 dager i 11år 387 200 kr. Altså rundt 68 800 kr. mindre enn FrPs gavepakke

Så kan det godt være at det blir noen som velger å kjøre E18 når takstene er 57kr og som ikke gjør det om takstene er 88kr. Men det er absolutt ingen holdepunkter for at det vil skje i et så stort omfang som må til for at FrPs regnestykke skal bli rett. 

Hvorfor blir utslagene så store? Fordi taksten på 88 kr. legger til grunn en langt høyere beregningsteknisk rente enn det som ligger til grunn for en takst på 57 kr. Den faktiske renten påvirkes ikke av FrPs grep. Det innebærer kun at en større del av bompengene med FrPs modell går til å betale renter og en mindre andel til å betale vegen. Stikk i strid med det som FrP lovet at de ville gjøre. 

Dersom staten kommer med en rentekompensasjonsordning der staten tar renteregningen på 3,8 milliarder så vil det selvsagt bety at det blir billigere for bilistene. Men da betaler bilistene den samme regningen, men bare gjennom skattebetaling. Faktumet er uansett at FrP innfører en dyrere måte å bygge vei på. 

Hvorfor engasjerer jeg meg i saken? 

For det første så er jeg opptatt av at bilister og næringsliv ikke skal betale mer for veiene enn strengt tatt nødvendig. For det andre er jeg mot å pynte på sannheten. 

[det kan være at tallene ikke er 100% presise på grunn av avrundinger, rentevirkninger og nedbetalingsprofil. Men det endrer ikke på hovedkonklusjonene om at TV2s (og departementets) tall er riktige og FrPs modell koster bilistene dyrt] Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar