søndag 29. mai 2011

Ukeplan 30. mai - 3. juni

mandag 30. mai: Skal på rundreise i Ryfylkemuseets verden sammen med Lubna Jaffery som er statssekretær i kulturdepartementet. På ettermiddagen/kveld er det komitereise i Agder.

tirsdag 31. mai: Komitereise i Agder.

onsdag 1. juni: Stortingsmøte og gruppemøte.

torsdag 2. juni: Kristi himmelfartsdag.

fredag: 3. juni: Mest sannsynlig fri.

Blogglisten

fredag 27. mai 2011

Svar til den artige nynorskhateren.

Det er mange som har lurt på om jeg har svart "nynorskhateren" som sendte e-post til meg. Og som jeg la ut her på bloggen. Det har jeg nå gjort. Jeg valgte å svare på jærsk dialekt:

Æg tytte dæ atta du he skreve en grævla løyen mail te mæg. Æg he ledd godt av den. Dæ va litt møje rompehenvisninga, men dæ tåle æg.  Æg takke dæg for atta du tog dæg ti te å skriva te mæg. Dæ tytte æg æ jillt. 
 
Ønske dæg alt godt. 
 
Geir Pollestad
Stortingsrepresentant Senterpartiet

Blogglisten

En god uførepensjon.

Jeg er glad for den nye ordningen for uføre som ble presentert i dag. Etter måneder med hyl og leven knyttet til lekkasjer og spekulasjoner har vi nå fått fasiten på hvordan det blir. Og har du sett - det ble jo ikke så ille. Faktisk blir det veldig bra. 


Her er den nye ordningen i stikkord: beste tre av siste fem år, 0,25 levealdersjustering, 6G - men pensjonsopptjening til 7,1 G. Opptjener alderspensjon til 62år. Går over til alderspensjon på 67år. 66% kompensasjonsgrad. Beløpsgrense på 0,4G. Overgangsordning på 60tusen til 1. januar 2019. Avkortingen settes til reell kompensasjonsgrad, uføretrygd. 


Litt vanskelig å skjønne sånn stikkordsmessig - men da kan det være på sin plass å forklare ett element i uføreordningen i en hel setning:


"Ung ufør" tillegget videreføres, og mulig å være ung ufør uten å være "ung ufør".  


I går uttalte jeg meg om Brochmannutvalgets innstilling til TV2. Det ble til sak om "uføre-strid i regjeringen" . Jeg sa blant annet følgende om barnetillegget til TV2:


-Den uførepensjonen som skal vedtas i Stortinget nå er det ingen som tror skal stå seg inn i evigheten. Det vil bli gjort justeringer på den, og jeg mener vi må ta en debatt om vi på en god nok måte sikrer at det lønner seg å jobbe, sier Pollestad.


I dag sier departementet følgende i sin pressemelding:


Dagens behovsprøvde barnetillegg videreføres, men innretningen av tillegget vil vurderes på nytt i tilknytning til behandlingen av Brochmann-utvalgets innstilling og i lys av Fordelingsutvalget innstilling.


Omkampen er avlyst - alle er enige om at vi skal ha vurdere barnetillegget på ny. Akkurat som jeg mente på intervjuet med TV2. 

Blogglisten

onsdag 25. mai 2011

Senterpartiet og landbruket.

Leserbrev fra meg og Arne Bergsvåg. Sendt til media i Rogaland 24.mai:

Ja til norsk matproduksjon.


Det har vært stort engasjement og mye debatt i forbindelse med årets jordbruksoppgjør. Det er bra, for dette er bokstavlig talt en debatt om hva vi skal leve av i fremtiden. Senterpartiet har store ambisjoner på vegne av norsk landbruk og matproduksjon. Våre meninger om landbrnukspolitikken går frem av vårt partiprogram og vedtak gjort på vårt landsmøte.

Vi er et parti som søker makt og jobber alltid for å samle flertall for mest mulig av vår politikk. Det er ingen tvil om at det ville vært langt mer behagelig for partiet å være protestparti i opposisjon. Vi er likevel sikre på at det på mange områder, inkludert landbrukspolitikken, er et gode at Senterpartiet tar ansvar i regjeringsposisjon. Nå har vi heller ikke registrert noe krav fra verken landbruket eller partiets medlemmer om en annen strategi. Vi er overbevist om at det ikke finnes noe annet politisk flertall som er i nærheten av å være like opptatt av nasjonal matproduksjon som dagens rødgrønne regjering.

Høyres ordfører i Bjerkreim har vist et engasjement i landbrukspolitikken blant annet gjennom et ordførerbrev til regjeringen. Det er positivt, men ordføreren burde heller ha sendt brevet til sin egen partileder eller partiets nestleder Bent Høie.

Vi finner grunn til å minne om hva som ble presentert som Høyres landbrukspolitikk i deres alternative budsjett: Partiet kutter kraftig i støtten til landbruket. For 2011 ville kuttet utgjort 36 000 per årsverk. For det andre har partiet foreslått å fjerne tollen på matvarer fra store landbrukseksportører som Argentina, Brasil og Sør-Afrika. For det tredje har partiet foreslått å øke momsen på mat.

Siden 2006 har faktisk Høyre i sine alternative budsjetter foreslått kutt i de fremforhandlede avtalene på over 10milliarder kroner. Dette omtaler partiet som en gradvis nedtrapping. Men før dette blir gjeldende politikk skal Høyre forhandle med et Fremskrittsparti som i 2011 foreslo et kutt i overføringene til landbruket på 70%.

Politikk handler om valg mellom ulike alternativer. Det vi har beskrevet her er alternativet til dagens politikk. Brevskriving fra en ordfører er fint, men det kan ikke kompensere for den raseringen av norsk landbruk som partiet hans, Høyre, vil komme til å stå for dersom de oppnår regjeringsmakt.

Vi forstår at forventningene er store i landbruket når Senterpartiet er i regjering. Vi har også bidratt til disse forventningene. Det har vært nødvendig for å komme så langt som vi har kommet. Og vi vil fortsette å jobbe videre med å øke inntektene og sikre nyrekruttering i landbruket. Det er viktig for bøndene, for næringsmiddelindustrien og alle som ønsker trygg norsk mat. Vi er ikke i tvil om at den jobben gjør vi best i et rødgrønt samarbeid.


Blogglisten

søndag 22. mai 2011

Klar melding inn!

Jeg skulle ønske at jeg fikk mer ris og ros i form av klare tilbakemeldinger på mine politiske utspill. I går kveld fikk jeg imidlertid en e-post om mitt angrep på Høyres forslag om å svekke nynorskundervisningen. Jeg har ikke for vane å legge ut e-poster på bloggen, men denne var såpass ekstraordinær at jeg gjør et unntak. (Navnet på avsender er tatt bort)

Hei Geir Pollestad!

"Ein kan ikkje norsk om ein berre kan bokmål", sier du.

Her har du noen analogier til denne uttalelsen. De vil kanskje være
til hjelp for deg siden de hjernefunksjonene som burde fått deg til å
skjønne hva du egentlig sa, var på ferie. Dette er fullgode
sammenligninger og jeg oppfordrer deg til å sende dem til en professor
i retorikk for å sjekke om det er tilfellet.

"En kan ikke norsk om en ikke også kan samisk".

"En er ikke ordentlig norsk om man ikke har arisk blod og hvit hud".

"En er ikke ordentlig norsk om man ikke bor i Bergen".

"En er ikke ordentlig norsk om man ikke bor i en bestemt del av
Bergen, ei bestemt gate faktisk".

"En forstår ikke norsk kultur ordentlig norsk om man ikke kan all
æddadiktningen utenat".

"En er ikke ordentlig norsk om man prioriterte utenlandske språk i
stedet for å lære seg å melke geiter. I Bergen."

"En kan ikke gangetabellen før man kan gange de samme tallene med
femten desimaler uten kalkulator".

"En har ikke spist et skikkelig måltid før man har spist det som kom
ut av endetarmsåpningen tolv timer senere også".

"Ein kan ikkje norsk om ein berre kan bokmål".

Din idè om kultur og identitet, som nynorsken skal forsvares på grunn
av, er for 80% av landets befolkning en balje med stinkende, råtnende
diarè, som du og dine likesinnede svømmer rundt i mens dere synger
nynorske viser. 80% er selvfølgelig ikke nok for en tilbakestående
bavianskalle som deg, ikke 99% heller. Så lenge du selv er overbevist
om noe, er det nok for deg til å støtte den systematiske voldtekten av
demokratiske prinsipper som lovpålagt sidemålsundervisning er.

Bavianskaller har aldri likt demokrati noe særlig, de forstår ikke
hvorfor de skal måtte respektere hva et flertall mener når de tror de
har rett i noe. Derfor forstår ikke du hva demokrati er og derfor
driter du i at nesten hele Norges befolkning hater nynorsk og folk som
deg så lidenskapelig at de ønsker Ivar anus-Aasen vekket til live for
å brenne ham på et bål av nynorsk "litteratur". Jeg skriver litteratur
med gåseøyer rundt, for det er aldri skrevet et intelligent ord på
nynorsk. Skriver en person på nynorsk, er det nok til å vite at det
dreier seg om en kverulantidiot med geiteskjegg og rutete skjorte om
liker synet av sine egne ord på et papir, og han har ingenting
interessant å si bortsett fra å plage folk med de nitidige
observasjonene sine som han tror er så intellektuelle at han holder på
å gjøre seg ut i dongeribuksa si når han skriver dem ned.

Du kan ta nynorsken og kjøre den opp den evneveike nynorskræva di og
sitre og brenne i helvete. Nynorsk er ikke bare et bortkastet fag som
raner og slår ihjel skolemotivasjonen hos unge hver helvetes dag som
går, det er i tillegg så ubrukelig, så demonstrativt og spekulativt
avskyelig og stygt at satan selv avviser enhver nynorsktalende ved
helvetes porter. Ja, snakk nynorsk og vær sikret en plass i himmelen.
Det er ikke tid nok i løpet av et skoleår til å dekke alt elevene
trenger i fremtiden, så skal de faen meg måtte tvangsfores med denne
satans faenskapen på bekostning av virkelig verdifull kunnskap. En
gang i fremtiden kommer alle til å le av den bakstreverske fortiden
med obligatorisk nynorsundervisning i skolen. "Ja, mine barnebarn, vi
måtte faktisk pugge en Bergens-dialekt i årevis for å få Artium. Vi
holdt alle på å kaste opp før vi kom oss gjennom det, og det var ikke
alle av oss som hadde det som krevdes, mange ramlet ut og led for det
resten av livet fordi de ikke fikk det snittet de trengte for å
studere det de ville".

Nynorsk er demoraliserende, det får elevene til å hate skolen, til å
hate kunnskap. Kanskje du personlig kan reise omkring på alle skolene
og slippe flere intellektuelle bomber ut av ræva di over hodene deres,
slik at de forstår hvorfor spynorsk er avgjørende for et lykkelig liv?
Eller kanskje det hadde vært like greit å bare gasse dem ihjel? Om det
bare hadde vært bergensere igjen her i landet, ville det jo bli
demokratisk forsvarlig å ha nynorskundervisning her i landet. Ingen
ville protestere, det ville bli 100% oppslutning om deg og
anus-norsken din.

Jeg lurer på om Senterpartiet, som er en millimeter fra sperregrensen,
setter så stor pris på denne denne makabre nynorsk-kampanjen din?
Kanskje det er den lille dråpen som skal til for at dere blir kastet
ut av Stortinget? Om så skjer, kan du jo dra tilbake til Bergen igjen,
mjølke geita di og padle i kano i diarèbaljen din hver eneste dag og
gurgle med halsen full av nynorsk til du omkommer av lykke. Hadde ikke
det vært noe?


Med vennlig hilsen,
X X  og 80% av landet 

Blogglisten

lørdag 21. mai 2011

Komitereise til København og Haag.

Snart skal Stortinget behandle ny ordning for uføretrygd. Vi som tilhører regjeringspartiene har jobbet med dette en god stund allerede, men det vil nok også bli en del debatt om og jobb med saken når den kommer til stortinget.

For å være litt tidlig ute var stortingskomiteen på reise til Danmark og Holland for å se på ordningen de har der. I begge landene har de tatt grep for å gjøre det mer attraktivt å jobbe og for å spare penger. Jeg har veldig stor sans for den danske ordningen der man gir lønnstilskudd til arbeidsgivere for å ansatte mennesker som står langt unna arbeidslivet eller i fare for å falle ut av arbeidslivet. Den danske ordningen er langt fra perfekt, men tanken er god. Turen ga nyttig kunnskap.

Jeg er ikke redd for at tabloidpressen skal lage store overskrifter om turen vår. Programmet var så tett at det grenset til det meningsløse. Det var ikke noen pauser på hele turen og det var faglige innlegg under både middager og lunsjer. Jeg kjenner at hjernen min har grenser for hvor mye den kan ta inn. Jeg er sikker på at dersom vi hadde hatt halve programmet så ville vi lært dobbelt så mye. Men hva gjør man vel ikke for å slippe overskrifter som: "Stortingspolitikere bevilget seg en times shoppingpause med full lønn i ferieparadiset Haag"

Blogglisten

torsdag 12. mai 2011

ukeplan 16. - 22. mai.

mandag 16. mai: Rogalandsbenken skal besøke Ryfylke. Jeg skal på Brynekamp på kvelden.

tirsdag 17. mai: Skal ikke ha noen oppdrag. Ikke en eneste liten 17. mai tale. Blir godt.

onsdag 18. mai - fredag 20. mai: Reise med arbeids- og sosialkomiteen til Danmark og Nederland.  

Blogglisten

mandag 9. mai 2011

Høgre sitt nynorskhat.

Høgre har på sitt landsmøte på fleire punkt tilpassa seg ein politikk som eg meiner ikkje passar for eit danna parti. Men no er dei så maktsjuke at dei klypper og limer frå partiprogramet til Framstegspartiet og FpU. Eit av desse populistiske utslaga er forslaget om å gjere sidemålet valfritt i ungdomskulen. I røynda er det nynorsken som skal veljast vekk. Slik er altså høgreskulen. Ein skal lære meir med å lære mindre.


Ein kan gå ut frå at ein eller anna frå Høgre vil hevde at ein skal framleis kose seg med den nynorske litteraturskatten, men ungane skal sleppe denne grufulle gramatikken. For meg vert det litt som å lære geometri med å sjå på alle dei vakre formene og vinklane i staden for å lære seg dei vanskelege reglane om rettvinkla trekantar og pytagoras. Ein kan jo verte mattelei av mindre. Pluss og minus får halde. 


Eg er glad for at Høgre har vedteke eit anna punkt i sitt skuleprogram: Sikre at kommunene tilbyr elever som går ut av ungdomsskolen uten å mestre lesing, skriving og regning særskilt oppfølgning, slik at de settes i stand til å gjennomføre videregående opplæring. Når ein gjer nynorsken valfri er det jo all grunn til å tru at særs mange elevar går ut av skulen utan å meistre skriving og lesing. For ein kan ikkje påstå at ein kan skrive og lese norsk om ein berre kan bokmål. Nå er jo Høgre sitt svar å gjere nynorsk valfritt og på videregåande. Med høgrelogikken så burde ein kunne velje bort nynorsk i heile studieløpet og det er difor ingen grunn til at ein ikkje skal kunne verte nynorsklærar utan å kunne nynorsk.  


Eg vonar at rektorane ved universiteta og høgskulane gjer det klart at dei ikkje ynskjer elevar som ikkje har lært seg begge målformene. For me kan ikkje la Høgre sitt nynorskhat bestemme kva norske elevar skal lære seg på skulen. Respektlaust og populistisk Høgre! Og nestleiar Bent Høie er med i heiagjengen. 


Oversatt til bokmål for lesere som ikke kan nynorsk:
Jeg mener det er dumt at Høyre nå har blitt så populistiske at de vil gjøre det valgfritt å lære nynorsk i ungdomskolen. Det er mulig du synes denne oversettingen virker litt kort. Det er bare for å gjøre det litt enklere for deg. 

Blogglisten

søndag 8. mai 2011

Ukeplan

Her er opplegg for neste uke:

mandag 9. mai: Oslo. Stortingsmøte.

tirsdag 10. mai: Rogaland. Være med olje- og energiministeren på hans besøk i Stavanger i forbindelse med Petoros tiårsjubileum. Og partimøte i Stavanger.

onsdag 11. mai: Oslo. Stortingsmøte. Gruppemøte. Storfraksjonsmøte. Og andre møter.

Torsdag 12. mai: Rogaland: Bygge hus. Besøk på Høg-Jæren vindpark på ettermiddag.

Fredag 13. mai: Besøk i Stavanger. Tema er sikkerhet i olje- og gassnæringen. Besøk hos blant annet Petroleumstilsynet(?), Statoil, OLF.

Blogglisten

tirsdag 3. mai 2011

Multitasking på tinget

Som stortingsrepresentant er det ofte travelt. Da er det viktig å kunne gjøre flere ting på en gang.

Her blir Aftenposten lest høyt, Olemic Thommessens innlegg fra stortingssalen følges på skjermen. I tillegg til å tenke så nytter også representanten muligheten til å slappe av.
Blogglisten