lørdag 21. mai 2011

Komitereise til København og Haag.

Snart skal Stortinget behandle ny ordning for uføretrygd. Vi som tilhører regjeringspartiene har jobbet med dette en god stund allerede, men det vil nok også bli en del debatt om og jobb med saken når den kommer til stortinget.

For å være litt tidlig ute var stortingskomiteen på reise til Danmark og Holland for å se på ordningen de har der. I begge landene har de tatt grep for å gjøre det mer attraktivt å jobbe og for å spare penger. Jeg har veldig stor sans for den danske ordningen der man gir lønnstilskudd til arbeidsgivere for å ansatte mennesker som står langt unna arbeidslivet eller i fare for å falle ut av arbeidslivet. Den danske ordningen er langt fra perfekt, men tanken er god. Turen ga nyttig kunnskap.

Jeg er ikke redd for at tabloidpressen skal lage store overskrifter om turen vår. Programmet var så tett at det grenset til det meningsløse. Det var ikke noen pauser på hele turen og det var faglige innlegg under både middager og lunsjer. Jeg kjenner at hjernen min har grenser for hvor mye den kan ta inn. Jeg er sikker på at dersom vi hadde hatt halve programmet så ville vi lært dobbelt så mye. Men hva gjør man vel ikke for å slippe overskrifter som: "Stortingspolitikere bevilget seg en times shoppingpause med full lønn i ferieparadiset Haag"

Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar