fredag 29. oktober 2010

Besøk av Liv Signe.

På mandag kommer partilederen min Liv Signe til Rogaland. Jeg skal være med henne rundt og gleder meg stort til det.

Jeg tenkte først jeg skulle fortelle hvorfor Liv Signe kommer hit: Under oljemessa var jeg på en mottakelse som Lyse hadde i sine lokaler (for et parti som er opptatt av fornybar energi så gjelder det å holde seg inne med kraftselskapene). Da kom Anna Aabø som er direktør for IRIS bort til meg. Hun sa de jobbet med mye spennende innen fremtidens oljeutvinningsteknologi, og mente at jeg og andre i partiet burde ta en tur innom å høre om det.

Jeg tenkte litt på dette, og fant ut at Liv Signe burde ha en oljedag i Stavanger. Liv Signe var svært positiv til dette og det var bare å finne en dato og et program. Det herlige med å planlegge opplegg i Rogaland er at folk aldri sier nei. Folk er stort sett opptatt, men de får det alltid til. Alltid. Så da blir programmet slik:

09.00 Henter Liv Signe på Sola og kjører til Egersund.
10.15 Besøk på Dalane distriktsmedisinske senter
11.15 Drar til Stavanger
12.30 Besøk Oljedirektoratet
13.45 Besøk IRIS
15.15 Besøk Petoro.

Jeg er opptatt av at vi må føre en politikk som i større grad bidrar til å øke utvinningsgraden i eksisterende felt og i områder som i dag er åpnet for petroleumsvirksomhet. Jeg har flere ganger gitt uttrykk for at jeg er bekymret for om Statoil har nok fokus på dette.

Etter vi har vært hos Petoro skal vi til byen på Jæren og spise middag hjemme hos meg. Lene er etterhvert blitt svært erfaren på å servere statsråder de lekreste retter.

Klokken seks skal det være åpent debattmøte på det nye folkebiblioteket på Bryne. Temaet er "vestlandsmakt eller oslomakt". Jostein Soland fra næringsforeningen i Stavanger-regionen skal også holde innlegg her. Møtet er gratis og åpent for alle.

Når klokken er åtte er det bare å få statsråden i bilen og få henne til flyplassen og siste fly til Oslo.
Blogglisten

søndag 24. oktober 2010

Oslouke 25.-31. oktober

Skal ha en skrivepultuke. Skal få tatt unna litt av stort og smått som har blitt liggende. I tillegg må jeg få gjort ferdig budsjettmerknader.

Mandag 25. oktober: Hjemmekontor og fylkesstyremøte i Rogaland SP.

Tirsdag 26. oktober: reiser til Oslo. Blant annet komitemøte.

Onsdag 27. oktober: Stortingsmøte, storfraksjonsmøte, gruppemøte.

Torsdag 28. oktober: Stortingsmøte. komitemøte. Har saker i stortingsalen. Datalagringsmøte hos Nei til EU. Middag med gjeng fra Rogaland Senterparti på kvelden.

Fredag 29. oktober: Stortingsmøte. Omvisning på Stortinget for Rogaland Senterparti.

Blogglisten

lørdag 23. oktober 2010

Opning av kunstutstillingar på Hå gamle prestegard.

Her er talen jeg holdt da jeg åpnet to kunstutstillingar i dag. Du kan lese mer om utstillingen her 

"Takk for invitasjonen til å opne to utstillingar her på Hå gamle prestegard. I ein politisk kvardag – der ein diskuterer, forhandlar, voterer, kranglar, og får kjeft for ting som er gale – så kan ein spørje seg kva er det som får folk til å bli politikare?


Les ein avisene kan ein tru at det er ein flaum av gåver som driv oss. Det er det altså ikkje. Det er sjølvsagt opningane som får oss til å halde fram. Og i Noreg er me jo ikkje særlig seremonielle av oss. Men opningar er med gode på.

Eg har vore med å opna vegar og sykkelvegar, vasskraftverk, kumøkkkraftverk, CO2-renseanlegg, NAV-kontor, salsmesse, skular, sjukeheim, bibliotek og gasskraftverk. Eg er glad for at å kunne få lov til å opne, ikkje berre ei, men to kunstutstillingar i dag. Og eg ser at i likskap med andre opningar, så er det også her: smilande fjes – forventning – seremoni og høgtid.

For meg som jærbu er det spesielt kjekt å være her på Hå gamle prestegard – prestegarden er ei perle på Jæren. Men når det vakre blir så nære – så trur eg me ikkje er gode nok til å setje pris på det. Men eg vart gladare i denne plassen for kvar gong eg er her. Det er kombinasjonen av det historiske tradisjonelle ytre – med løa og jærhusa – som møter det nye og spannande inne. I form av utstillingar av forskjellige slag.

Den første utstillinga som er i dette rommet er Anita Tjemsland – og utstillinga ”Into the wild west” . Ho har med denne utstillinga gjort noko som gler ein Senterpartist. Ho har teke steget frå det urbane til det rurale. Frå London og New York til Jæren.

I skildringa av utstillinga er det brukt eit omgrep som eg meiner det er grunn til å stogge opp å reflektera litt kring. Og det er omgrepet ”det velbrukte landskapet” Eg har ofte tenkt på kvifor det er så vakkert på Jæren. Eg har hatt litt vanskar med å forklare det for folk frå andre delar av landet, men no veit eg det. Det er på grunn av det ”velbrukte landskapet” .

Linnea Blakeus Calder – og utstillinga ”på naken hud” omhandlar eit krevjande politisk tema. Kor mykje skal me tukle med naturen? Finns det ingen grenser for forskinga – går omsynet til friskare og lengre liv framfor alt? Eller finnes det nokre etiske og moralske grenser for forskinga? Og kva om me gjer eit gjennombrot som gjer oss så friske at me lever i 200 år. Sjølv om me ikkje døyr av sjukdom og slitasje – vil me då kjede oss i hel? Eller rundt 80 år – som er snittlevealder – ei passande tid å tilbringe her på jorda. På den andre sida – kan ny kunnskap om genane være det som skal til for å fjerne svolt og løyse utfordringane knytt til ein framtidig befolkningseksplosjon.

Det har vore kjekt å få sjå utstillingane – det er flott med lokale kunstnarar som utfordrar og bidreg med nye perspektiv. For det er viktig og her på Jæren.

Framtidas suksessregionar – handlar ikkje berre om kapital, arbeid og grunderånd. Det handlar også om kreativitet, fantasi og ikkje minst toleranse.

Desse to utstillingane og Linne Blakeus Calder og Anita Tjemsland er viktige bidrag i så måtte.

Til lukke med utstillingane."

Blogglisten

fredag 15. oktober 2010

Program neste uke.

Ser frem til en travel uke. Skal gjøre huset klar for salg - og jammen meg så blir det litt jobb også.

Søndag 17. oktober er det åpning av Time bibliotek. Etter 25 år i midlertidige lokaler for biblioteket skal det bli spennende å se hvordan nybygget som også skal huse nasjonalt Garborgsenter er blitt.

Mandag 18. oktober har jeg hjemmekontor.

Tirsdag 19. oktober skal jeg til Oslo. Her er det komitemøte og litt forskjellige interne møter.

Onsdag 20. oktober er det møte i stortinget med spørretime, og møter med rødgrønne i abeid- og sosialkomiteen og gruppemøte i Senterpartiet. Så er det å kaste seg på flyet for å holde et innlegg på årsmøtet i Gjesdal Senterparti.

Torsdag 21. oktober på morgenen skal jeg til Haugesund for å være med på debatt på møte i KS Rogaland (kommunene sin organisasjon). På ettermiddagen skal jeg delta på OLF (oljenæringå sin organisasjon) sin årskonferanse i Oslo. På kvelden er det middag på slottet.

Fredag 22. oktober er det møte i stortinget. Men med litt flaks så når jeg hjem til FN kafe i barnehagen. Har lovet Ulrikke å prøve å få det til.

Lørdag 23. oktober skal jeg åpne en kunstutstilling på Hå gamle prestegard.

Blogglisten

tirsdag 12. oktober 2010

Si det!

I dag har VG på trykk et festlig leserinnlegg mot meg fra en som kaller seg "Fjording". Jeg aner ikke hvor han har tatt det fra at jeg vil forby partisponsing generelt, men tillate sponsing fra Felleskjøpet og andre nær SP-tilknyttede organisasjoner. Fantastisk med folk som har fantasi, men litt dumt om folk tror det er sant. Her er innlegget fra det som må betegnes som en sann SP-venn:

En tidligere nær politisk medarbeider til partileder Liv Signe Navarsete, nåværende stortingsrepresentant Geir Pollestad, har vært i tenkeboksen om pengegaver til politiske partier. Han er kommet til, ifølge Stavanger Aftenblad, at privat partistøtte skal forbys. Han vil derimot at forbudet IKKE skal gjelde pengestøtte fra Felleskjøpet og andre nær Sp-tilknyttede organisasjoner. De skal fremdeles kunne gi valgkampstøtte. Når det tenkes i slike skremmende udemokratiske baner i Sp bør man kanskje håpe at landet blir kvitt Senterpartiet. Nå er det vel nok fra Navarsete & Co?
Fjording
Blogglisten

søndag 10. oktober 2010

Lobbysuksess.

"Den som vet hvordan lover og pølser blir laget vil aldri mer få en rolig natts søvn."
Det er over hundre år siden Otto von Bismarck sa dette, og verden har tatt mange steg fremover siden den tid. Dessverre er det nok først og fremst pølseindustrien som har nytt godt av fremskrittene.

Slik pleier jeg å innlede alle foredrag jeg holder om livet i de såkalte innerste sirkler. Jeg tok også utganspunkt i dette da jeg og Odd Arild Kvaløy arrangerte lobbykurs på Bryne for noen uker siden. Til tross for ingen markedsføring, utover forhåndsomtale i Jærbladet og NRK Rogaland, så kom det 40 personer for å høre på oss. Vi var svært fornøyd både med oppmøtet, at vi fikk samlet inn ca. 3000 kroner til Røde Kors sin hjelpeaksjon i Pakistan og gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

Når det gjelder oppmøte så pleier jeg alltid være fornøyd med det. Kommer det tre personer på et møte, så gjelder det å bare sette frem to stoler. Alle kan se at det ble flere enn det man regnet med - og pressen kan skrive: "det var trangt om plassen".

På lobbykurset snakket vi om hvordan og hvorfor politiske vedtak blir gjort, og vi hadde også laget en nokså banal tipsliste for den som skal fronte sin sak mot det politiske miljø. Her er stikkordslisten:

1. Vær ikke redd for å ta kontakt. Politikere liker å bli kontaktet. Men ring ikke på tidlig på langfredag for å drøfte enkelte problemstillinger knyttet til fylkesveier og forvaltningsreformen.

2. Sett deg inn i saken så godt du kan. Men du trenger ikke være ekspert for å bli lyttet til.  

3. Fakta må være riktig. Vær åpen og ærlig om usikkerhet rundt eventuelle beregninger.

4. Kort er godt. Lær deg å forklare saken på en kort og enkel måte. Få frem hva som er problemstillingen.

5. Få med deg andre som deler ditt syn. Lite vits å være konge på haugen og du er helt alene.  

6. Påvirk til rett tid, og gjerne før "problemet" oppstår.

7. Hyggelige folk kommer lengre enn sinte folk.

8. Ha respekt for at andre ser på verden, og saken, på en annen måte enn det du gjør. 

9. Velg dine slag. Bestem deg for hva som er viktigst for deg, din organisasjon eller din bedrift.

10. En sak er ikke avgjort før den er avgjort. Og knapt nok da...

Og helt til slutt. Det er veldig kjedelig å sitte å vente på at svette direktører og styreledere prøver å få powerpointen opp på veggen. Papir er en genial og enkel oppfinnelse.

Jeg håper og tror at vi kommer til å gjøre dette igjen. Men noen karriere i PR-byrå ser jeg ikke for meg.

Det var også hyggelig med en positiv lederartikkel i Jærbladet. om arrangementet.

Blogglisten

En ordinær uke.

Vi skal nå ta fatt på den uken som noen kaller uke 41.

Mandag 11. oktober:
Jeg skal starte dagen med å gjennomføre den krevende øvelsen å levere Ulrikke i barnehagen litt over klokken 7 for så å være på flyet klokken 8 til Oslo. Med litt flaks med parkeringsplass og svingdøren på flyplassen så pleier det å gå.

Jeg skal delta på en konferanse som i Oslo som heter "forsvar dagens uførepensjon" fra kl. 10 til 15.  Her skal det være med representanter fra alle partier og det er varslet rundt 150 deltakere. Siden regjeringen ikke har lagt frem sitt forslag til ny uførepensjon så vil det være viktig å få med seg innspillene som kommer.

Videre er det stortingsmøte fra kl. 12 og utover. Jeg skal kl. 14 være med på et møte med rødgrønne politikere på stortinget om grønn IKT og et arbeid for å få CERN til å etablere et datasenter i Norge.

Tirsdag 12. oktober:
Stortingsmøte, komitemøte og generelt politisk arbeid. Jeg har tenkt å bruke denne dagen til å gå gjennom mine konkrete valgløfter og sjekke ut status på de. Jeg ser at det ligger an til noen gode plusser der, men også saker som de må jobbes mer med det neste året. Så skal jeg også lage et notat til meg selv over ting jeg skal jobbe med det neste året på stortinget.

Onsdag 13. oktober:
Stortingsmøte med spørretime. Møter med de andre rødgrønne i arbeids- og sosialkomiteen og ikke minst møte i Senterpartiets gruppe. Jeg må også få levert noen reiseregninger denne dagen. Drar til Beyne på kvelden.

Torsdag 14. oktober:  
Hjemmekontor og vurderer også et slag golf om det lar seg gjøre.

Fredag 15. oktober:
Skal til Stavanger der rogalandsbenken skal ha møte med Rogaland fylkeskommune og diverse lokale aktører.

Lørdag 16. oktober og søndag 17. oktober:
Skal i utgangspunktet ha fri.


Blogglisten

torsdag 7. oktober 2010

Europarådet

Denne uken er jeg i Strasbourg på møter i Europarådet. En artig, men også litt kaotisk tilværelse.

Jeg må innrømme at det er litt krevende å se hvordan arbeidet som gjøres her har betydning for medlemslandendes innbyggere sånn fra dag til dag. Men jeg er likevel at Europarådet har vært og er viktig for å bidra til demokrati og respekt for menneskerettighetene i Europa. Et vilkår for å bli medlem i Europarådet er at landet ikke har dødsstraff.

Det er også Europarådet som velger dommere til den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Denne uken har vi valgt to ny dommere til domstolen. Det er jo kjekt for en jurist å få lov til å være med på.

I parlamentarikerforsamlingen som er samlet denne uken er blant annet sigøynernes forhold i Europa blitt diskutert. En spennende debatt å høre på, og med høy temperatur.

Europarådet må ikke forveksles med forskjellige EU-institusjoner. Her kan du lese mer om Europarådet.

Blogglisten

fredag 1. oktober 2010

En viktig datalagringsdag

I dag har det vært mye datalagringsdirektiv for meg. Dagen startet med debatt mot Arve Kambe stortingsrepresentant for Høyre. Kambe er jo kjent for følgende gullsitat i Nationen 5. mai 2010:

"Det som er min største kritikk av direktivet er at det ikke går langt nok. Det er for enkelt å komme seg unna ved å bruke Skype, Facebook og andre åpne nettverk, og disse hullene er så åpenbare at de må tettes."


Det er jo rart at en stortingsrepresentant for Høyre blir bekymret over at to mennesker kan kommunisere uten at staten får registrert og lagret det i minst 6 måneder. Og hvordan vil Kambe greie å registrere kommunikasjon på facebook. Jeg har til gode å møte noen som har svaret på det. Så eneste måte å forhindre at mennesker kommuniserer fritt på facebook er å stenge tjenesten i Norge. Det skal jeg ikke engang påstå at Kambe mener.

I dag har også "personvernkameratene" hatt møte på Stortinget. Det var talspersonene for datalagringsdirektivet i FrP, SV, SP, KrF og V som var samlet. Her ble det diskutert hvordan vi kan jobbe sammen for å hindre at historiens største overvåkingsregime i Norge blir innført.

Blogglisten