søndag 23. oktober 2011

Innsamling TV-aksjonen

I dag skal jeg og datteren ut å gå med bøsse og samle inn penger til TV-aksjonen. Det er svært viktig å få ryddet bort miner og rester av klasebomber som gjør at tidligere kriger dreper og skader barn og voksne lenge etter at krigen er over. Norsk Folkehjelp gjør en svært viktig jobb.

Jeg er ingen erfaren bøssebærer, men deltok da Røde Kors samlet inn penger etter jordskjelvet i Haiti. Min egen "søskenbarnforskning" tilsier at du møter litt forskjellige typer folk når du ringer på dørene:

- de eldre som har pengene liggende brettet og klar.
- de yngre som svært gjerne vil gi, men som ikke har penger hjemme. Og som kommer løpende med pengene når du er kommet to hus videre. (tror generelt barna bør passe på sparepengene sine på slike dager)
- de som sier nei fordi de allerede gir til så mye til andre formål....

Jeg gleder meg til dagens runde - og generelt er givergleden på topp. Og giverevnen bør det heller ikke stå på.

lørdag 22. oktober 2011

Gatelangs med keisame gatenamn.

Bildet er ikkje frå Bryne
Bryne er byen på Jæren. Og det er mykje å være stolt av på Bryne: Høghus, Fritz Røed park, Garborgspor, ølutsal, Kaizers Orchestra, cupmester 1987, sølv i serien 1980 og 1982.

 I dag var eg ute og rusla ein tur saman med sonen min. Då kom eg til å legge merke til kor trauste og keisame gatenamn som pregar bustadområda i byen. For den som ikkje vil høyre mine tankar om dette, men i staden ha ei meir fagleg tilnærming til saka så kan ein stogge her, og i staden lese denne
masteroppgåva.

Namn handlar om identitet. Men kor er identiteten i desse gatene: Nyevegen, Turvegen, Vestre Ring, Austre Ring, Steinaldervegen, Kong Haakons veg (her bur eg). Bryne er full av slike meininslause gatenamn. Eg forstår at ein er blitt noko meir opptekne av lokal identitet i dei seinare åra. Eg budde sjølv  i Fritjof Nansensveg før. Kva denne nakne mannen hadde med Bryne å gjere er ikkje lett å sjå. No har dei endra namn til Elisberget. Dette er det gamle namnet på staden der vegen går. Det har ikkje noko med bileta av han å gjere. Og Roald Amundsen veg ligg der framleis. Heller ikkje han har sterke røter til Bryne.

Det er nokre gode døme på at ein har sett lokale namn på gatene: Kirsten Brynes veg, Gudrun Lalands veg (syster til oldefar), Biskop Hognestad gate. Og så har me ei fin samling vegar knytt til Garborg: Arne Garborgs veg, Veslemøyvegen, Haugtussavegen, Hulda Garborgs veg (hu hadde fortjent ein litt større veg)

Men alt i alt er det keisamt. Kva med å gjere Bryne til ein stad som kan verte kjend for gatenamna? Kva med å til dømes lage eit eige kaizers univers: Sjakalengata, Killmaster Kaizer veg,  Violetavegen, Dr. Mowinckels veg, og sjølvsagt Hjerteknuservegen, Ompavegen (Ompatildudørvegen blir vel i overkant for kommunale skiltbudsjett) og Evig Pint vegen. Her føler jeg vi snakker moderne identitet.

Og som rosinen i pølsa, prikken over i-en, toppen av kransekaka så burde ein skifte namn på Kong Haakons veg. Eg høyrer korleis folk meste sovner når eg seier adressa. Kong Haakons veg 75. Keisamt. Kaizerstrasse! Genialt! 

lørdag 15. oktober 2011

Vege 42 varte ei travel vega.

Dæ æ rolige lordagskvell på Bryne. He sitt en film. Morderen vart togen - ja han vart faktisk skåden å dreben på slutten. Si eg he våre så flinke å rydda garasjen i dag så vart det ei Hansa au. Men neste vega varte travel. Hær æ en korte øvesikt øve dæ så skjer:

På MÅNDAG reise æg te Oslo mæ sjuflye. Me ska ha høyring i komiteen på forslaget te ny uførepensjon som me he te behandling i Stortinget. Tippe det varte rundt seks tima mæ møje informasjon og goe innspæl. Itte dette reise æg haim igjen og ska på gruppemøde i kommunestyregruppå på kvelden.

TYSDAG varte dæ en rolige start på dagen. Levera ongane i barnehagen. Litt utpå tæge æg fly te Oslo for å være på møde i stortingets europautvalg. Æg æ vara for vår parlamentariske ledar i europaudvalget. Dæ æ Jonas så kjæme for å orientera stortinget om aktuelle sage mydlå Norge og EU.

ONSDAG æ den store mødedagen. Klokkå halv ni he æg invitert dei andre stortingsrepresentantane te Senterpartiet for å få innspæl på gjønnåføringå av valgkampen. Æg sede i partiet sitt evalueringsudvalg, og dæ kan væra nyttigt å ha en runde for å få innspæl. Stortingsmøde mæ spørretime starte klokkå ti. Så går det viare mæ møde mæ Arbeidsdepartemange. Så æ dæ gruppemøde og så æ dæ møde mæ presidenten i europarådet. (dæ i Strasbourg - og må ikkje forvekslas mæ verken EU elle europautvalget.) Tæge en tur haim på kvellen.

TORSDAG ska me ha høyring i komiteen om statsbudsjettet. Åsså æ  dæ stortingsmøde. Og så ska det vera møde i evalueringsudvalget te partiet. Hær seg æg at tiå ikkje strekke te. Får finna ei løysing. På kvellen æ dæ middag mæ presidenten i europarådet. (Han æ frå Tyrkia, men æ på besøg i Norge denne vegå).

På FREDAG æ dæ stortingsmøde klokkå ni. Då he æg udbytting. Dæ vil sei at æg ikkje ska væra der å stemma. Men dæ æ ikkje fri fordæ om, for Senterpartiet he landsstyremøde på Gardermoen klokkå ti å udøve dagen. Så får æg lura mæg heim når dæ passe sæg.

onsdag 12. oktober 2011

Dyrevelferd - hva er nå det?

Menneskene råder over dyrene. Det utgangspunktet ligger til grunn for både bibelen og senterpartiets program. Men vi skal behandle dyrene med respekt - og vi må erkjenne at moderne husdyrhold vil ikke kunne bli 100% naturlig. Det er ikke forbrukerne villige til å betale prisen for.

NRK har i dag et oppslag der de stiller spørsmålet om frittgående høner har det bedre enn burhøns. Det er et godt spørsmål. I denne saken sier innkjøpssjef i Rema 1000, Tor-Erik Aag: -Vår erfaring er at dyr som trives også leverer den beste kvaliteten. Det har vi fått bred støtte av mange for. Jeg vil utfordre Aag til å foreta en test for å se om han kjenner forskjell på egg fra frittgående høner og burhøns.

Etter min mening er Aags uttalelse et utslag av at hakkebakkeskogen, Disney og urbane dyrevernere i for stor grad får definere hva som er god dyrevelferd eller ikke. Jeg skal ikke påstå at jeg vet hva som er best for dyrene av bur eller moderne frittgående løsninger. Jeg bare påpeker at debatten må baseres på fakta og ikke følelser. Og alle er jo enige om at hver mann sin høne hadde vært det beste.

Jeg husker en debatt jeg hørte på radio i sommer. Det var mellom en dyreverner og direktøren for akvariet i Bergen. Tema for debatten var om selene i akvariet hadde det bra eller ikke. Da tok akvariedirektøren opp hvor kjip tilværelsen for en sel i naturlig omgivelser kan være. Kaldt og lite mat. Ja rett og slett utrivelig å være sel langs norskekysten en vinterdag. Han poengterte også at pingvinene ikke går hundrevis av kilometer over isen fordi de syns det er så kjekt å gå. Det gjør det fordi de må.

Jeg mener vi ikke må glemme at også dyr i naturen lider ofte. Det er helt naturlig. Så om vi for eksempel skal vurdere hvor ille det er med to mink med skader i en besetning med 20 000 dyr, så må det sammenlignes med hvor mange skadde mink det er blant 20 000 ville mink.

Jeg mener selvsagt at vi hele tiden skal jobbe for å bedre dyrevelferden og ikke minst slå ned på brudd på regelverket som gjelder dyrevelferd. Men vi må passe oss for å ikke dyr gis menneskelige egenskaper. Hva ville vi ønsket om vi var dyr? Det er feil spørsmål for å finne svaret på hva som er god dyrevelferd.

Blogglisten

søndag 9. oktober 2011

Petoro trengs på norsk sokkel


I statsbudsjettet for 2012 legger regjeringen opp til å styrke Petoro AS med 17,2 millioner kroner. Petoro AS er et statlig aksjeselskap som forvalter den norske stats egen olje og gass. Det er politisk ønskelig at Petoro gjennom sin deltakelse i ulike lisenser skal bidra til å forlenge levetiden og utvinningsgraden i feltene. Dette  er svært viktig for å sikre god ressursutnyttelse og viktige bidrag til statskassen. 

Petoro har gjennom de ti årene de har eksistert levert svært gode resultater. Et endret aktørbilde på norsk sokkel har gjort Petoro til en svært viktig aktør for å sikre kreativitet og nytenkning i norsk olje- og gassvirksomhet. Det var bakgrunnen for at det i petroleumsmeldingen ble varslet en ytterligere styrking av Petoros kompetanse. Dette blir fulgt opp  i statsbudsjettet for 2012. Jeg og Senterpartiet har jobbet lenge for å få dette til, og er derfor svært glad for at Petoro nå styrkes. 

Ikke alle er fornøyd med dette. Siri Meling i Høyre mener, i følge NRK, at satsingen er for liten og puslete. Hun viser til at Høyres løsning er å la Petoro forsyne seg av kontantstrømmen som suser gjennom selskapet. 

Opposisjonens grenseløse misnøye med statsbudsjettet er ikke noe nytt, men jeg finner likevel grunn til å stille Meling og Høyre noen spørsmål:

Mener Høyre at et 100% statlig selskap, som i utgangspunktet er satt til å forvalte statens eierskap i lisensene, fritt skal kunne bestemme hvor mye penger som skal tas til drift? Det vil i så fall være noe nytt at Høyre mener at et statlig selskap skal ha ubegrenset tilgang til fellesskapets penger. 

Eller mener Høyre at Stortinget skal sette grenser for hvor mye penger Petoro skal kunne ta  av kontantstrømmen? I så fall lever Høyre i den villfarelsen om at det finnes to typer offentlige penger. De pengene som er på statsbudsjettet og de pengene som brukes rett før de kommer inn på statsbudsjettet. Sannheten er at det bare finnes en type penger. Og den kalles for nettopp penger. Kreativitet i opposisjonspartiene endrer ikke på det.  

Jeg ønsker Petoro lykke til videre med sin viktige oppgave for å sikre norske olje- og gassinntekter. Og gleder meg over at de nå kan gjøre det med enda større kraft enn tidligere. Det burde Siri Meling og Høyre også glede seg over.

Blogglisten

torsdag 6. oktober 2011

Statsbudsjettet 2012

Rundt 1000 milliarder kroner til fordeling i årets statsbudsjett. Et stramt budsjett heter det, men i et europeisk perspektiv er det et jubelbudsjett. Det er mye stort og smått. Her er de sakene som jeg er mest fornøyd med:

- Bevilgningene til samferdsel økes.
- Bevilgningene til kommunene økes.
- Ryfylkemuseum får en økning som muliggjør etablering av et nynorsk barnelitteratursenter.
- Petoro får økte ressurser til å være en "alternativ aktør" på norsk sokkel, og ikke bare en pengemaskin.
- Ryfast og Eiganestunnelen er et steg nærmere realisering. (Senterpartiet ønsket primært en annen løsning enn Ryfast, men når de lokale vedtak er gjort så støtter vi den løsningen for å gi Ryfylke en fastlandsforbindelse. Får man ikke den man elsker, så får man elske den man får)

Selvsagt er det ting som jeg skulle ønsket annerledes. Men det er nå en gang opposisjonens jobb å klage over alt som er vondt og vanskelig på den grønne grenen vår.
Blogglisten