onsdag 12. oktober 2011

Dyrevelferd - hva er nå det?

Menneskene råder over dyrene. Det utgangspunktet ligger til grunn for både bibelen og senterpartiets program. Men vi skal behandle dyrene med respekt - og vi må erkjenne at moderne husdyrhold vil ikke kunne bli 100% naturlig. Det er ikke forbrukerne villige til å betale prisen for.

NRK har i dag et oppslag der de stiller spørsmålet om frittgående høner har det bedre enn burhøns. Det er et godt spørsmål. I denne saken sier innkjøpssjef i Rema 1000, Tor-Erik Aag: -Vår erfaring er at dyr som trives også leverer den beste kvaliteten. Det har vi fått bred støtte av mange for. Jeg vil utfordre Aag til å foreta en test for å se om han kjenner forskjell på egg fra frittgående høner og burhøns.

Etter min mening er Aags uttalelse et utslag av at hakkebakkeskogen, Disney og urbane dyrevernere i for stor grad får definere hva som er god dyrevelferd eller ikke. Jeg skal ikke påstå at jeg vet hva som er best for dyrene av bur eller moderne frittgående løsninger. Jeg bare påpeker at debatten må baseres på fakta og ikke følelser. Og alle er jo enige om at hver mann sin høne hadde vært det beste.

Jeg husker en debatt jeg hørte på radio i sommer. Det var mellom en dyreverner og direktøren for akvariet i Bergen. Tema for debatten var om selene i akvariet hadde det bra eller ikke. Da tok akvariedirektøren opp hvor kjip tilværelsen for en sel i naturlig omgivelser kan være. Kaldt og lite mat. Ja rett og slett utrivelig å være sel langs norskekysten en vinterdag. Han poengterte også at pingvinene ikke går hundrevis av kilometer over isen fordi de syns det er så kjekt å gå. Det gjør det fordi de må.

Jeg mener vi ikke må glemme at også dyr i naturen lider ofte. Det er helt naturlig. Så om vi for eksempel skal vurdere hvor ille det er med to mink med skader i en besetning med 20 000 dyr, så må det sammenlignes med hvor mange skadde mink det er blant 20 000 ville mink.

Jeg mener selvsagt at vi hele tiden skal jobbe for å bedre dyrevelferden og ikke minst slå ned på brudd på regelverket som gjelder dyrevelferd. Men vi må passe oss for å ikke dyr gis menneskelige egenskaper. Hva ville vi ønsket om vi var dyr? Det er feil spørsmål for å finne svaret på hva som er god dyrevelferd.

Blogglisten

1 kommentar:

  1. Godt innlegg. Utrulig mykje sant i det du skriv. Det Rema ynskjer er at forbrukaren skal tru dei har den maten som er produsert med høgast dyrevelferd, men når alt kjem til alt så drit dei i slikt bare dei kan tjena mest mulig peng.

    SvarSlett