torsdag 31. mars 2011

Erna Hour

Eg hadde eit innfall grytidleg ein morgen. Eg sat med to ungar og ein pc på fanget og venta på at eg skulle våkne. Eg tenkte eg måtte finne på noko lurt å gjere på nettet om datalagringsdirektivet. Erna Hour ble ideen. Og ideen var egentlig ganske morsom.

Å slå av mobilen i ein time for å hindre overvåking - det var ein fiks måte å synleggjere at nokon faktisk meiner at ukontrollert kommunikasjon er eit problem.

Etter mi meining hadde Erna Hour potensiale til å samle støtte frå minst 100 personar på fjesboka. No er det meir enn 22 000 som har trykket på delta-knappen.

Men eg meinar det ikkje er heilt uproblematisk av meg å gjere dette. Det er eit godt døme på at sosiale medier er utfordrane for ein seriøs politikar. Er det useriøst å lage ein slik kampanje? Ja, sjølvsagt. Men er det for useriøst? Eg trur ikkje det.

Politikken treng nye uttrykksformer - og ein festleg kampanje på fjesboka er jo trass alt betre enn politikarar som kysser babyer i valkampen med pressen på slep!

Blogglisten

bygg bygge bygger byråkrati

Mange har latt seg engasjere i saken om kontroll og søknadsplikt for våtrom. Det ble varslet kostnader i titusenkronersklassen i byråkrati for den som ville fikse opp badet.


Nå var nok det tallet for høyt. Jeg er likevel glad for at min partileder, Liv Signe Navarsete, er en dame med ører. Hun har lyttet. Hun har stanset endringen. Hun har varslet en
gjennomgang (de vi i Rogaland kaller gjønnågång) av både omfang og kostnader ved byggesaksreglene.

Mitt inntrykk er at for mange av de som jobber med å utforme regelverket for oss politikere har for lite kjennskap til sag og hammer. For å få innspill hadde jeg på tirsdag invitert en gruppe
håndverkere til å fortelle hvordan de opplever byråkratiet.

Litt av utfordringen er nok at vi som politikere vedtar mange gode ønsker. Men i møte med virkeligheten blir dette i mange tilfeller både byråkratisk og dyrt.

De vanlige målene vi har forsøkt å nå er:
1.Sikkerhet. 
2. Energieffektivitet.
3. Forebygge byggefeil.
4. Universell utforming.
Alt dette er fornuftig, men vi bør legge innnoen nye punkt:
5. Forenkling.
6. Kostnadsreduksjon 
7. Forutsigbarhet.
8. Stimulere til lovlig adferd.

Jeg fikk noen gode eksempler på unødvendig byråkrati, men jeg opplevde også evne til selvkritikk hos bransjen. Mitt poeng er at vi må lytte mer til han med hammeren og mindre til han med pennen. Det er nei til byråkrati og skjemavelde i praksis.

Og jammen lurte ikke NRK Rogaland også i buskene. De dukker opp over alt. Saken kan du se her. 

Blogglisten

mandag 28. mars 2011

Snipp snapp

Ikke uventet, men likevel skuffende: Ap og Høyre ble i dag enige om å iverksette norgeshistoriens største overvåkningstiltak.

Det mest skuffende og overraskende er at Høyre ikke forstår sammenhengen mellom trygghet, frihet og tillit. Det er ikke mulig over tid å skape et trygt samfunn uten tillit og frihet. Historien er full av eksempler på det.

Jeg vil peke på to uforståelige sider ved avtalen mellom AP og H:

Høyre og AP har ikke tid til å ha en skikkelig prosess i Stortinget om saken. Dette til tross for at avtalen mellom de to partiene sier at siste frist for innføring av direktivet er 1. april 2012. Stortinget skal behandle saken 4. april. 12. april kommer EUs evaluering.

Det andre er at de selverklærte næringspartiet Høyre påfører norske teleselskaper en regning i mangehundremillionersklassen uten noen som helst for demokratisk prosess rundt dette.

Men jeg innser at slaget er tapt når det gjelder stortingsbehandlingen. Men saken fortjener en vurdering opp mot både grunnlovens § 102 og EMK art. 8. Det antar jeg at den får.

Trist dag for alle som er opptatt av frihet - og som mener staten er til for borgeren, og ikke motsatt.

Vant Høyre noe i dag? Javisst. De gjorde at personvernet ikke taper 0-7. De sørget for redusering til 1-7. Det er dette som vil stå igjen som Høyres eneste politiske seier fra 2005 til 2011. Og det er trist for et parti som har så mange fine formuleringer om personvern i sitt program.

Blogglisten

lørdag 26. mars 2011

Mystisk underholdning på sv møte

Dette er en test. Jeg har tenkt å begynne å bruke mobilen til å oppdatere bloggen. Sende litt bilder og tekst fra turer og annet som jeg er ute på.

Da må nok bildekvaliteten opp - men vi kan gjøre dette til en liten quiz: hvem er trommeslageren

torsdag 24. mars 2011

Høyres underlige kamp

Høyre og Ap forhandler nå om innføring av EUs datalagringsdirektiv. Høyre har brukt store ord om hva de skal oppnå. Er det grunn til det?

For det første så står det svart på hvitt i regjeringserklæringen at AP, SV og SP er fristilt i saken om EUs datalagringsdirektiv. Det er altså ikke slik at regjeringspartiene inkludert AP er fristilt i alle saker som handler om personvern. Derfor kan ikke Høyres "personvernpakke" bli en del av forhandlingene.

For det andre oppfatter jeg Høyre slik at de i all hovedsak er enig med Arbeiderpartiet om hva som skal lagres. Det er videre kun marginal forskjell i spørsmålet om hvem som skal ha tilgang til trafikkdata, i hvilke saker trafikkdata kan brukes og fremgangsmåte for å få trafikkdata utlevert. Altså ingenting å vinne.

Høyre har vært opptatt av å innføre viktige, men kostbare, regler om hvordan lagringen skal skje. Høyres ulempe er at de ikke kan pålegge selskapene å lagre i Norge. Og velger selskapene å lagre for eksempel i Polen så er det polske lagringsregler som gjelder. Blir det dyrere å lagre i Norge vil flere selskaper sannsynligvis flytte lagringen til utlandet. Altså lite for Høyre å vinne.

Høyre kan få redusert lagringstiden fra 12 måneder til 6 måneder. Men ingen vet hva EUs revidering av direktivet vil bety for lagringstiden. Det er grunn til å tro at statenes handlingsrom reduseres. Hva om EU innfører 12 måneder som lagringstid? Eller hva om de innfører 6 måneder? Hva har Høyre da oppnådd i forhandlingene.

Men som vi vet så har ikke Erna tid å vente til EU er ferdig med sin revidering i løpet av april. Hun våger ikke å ha saken uavklart når Høyre skal ha sitt landsmøte. Hun frykter at partiorganisasjonen vil være like opptatt av personvern nå som de var da de laget Høyres partiprogram. Og da blir det nei til norgeshistoriens største overvåkingsinngrep. Det tåler ikke Høyres forhold til  EU eller AP.

Blogglisten

søndag 20. mars 2011

Et slitent parti klar for valgkamp

Debatten på landsmøtets siste dag var som vanlig preget av at folk var litt slitne etter over 50 timer med politikk og sosialt samvær. Kunstpausene fra talerstolen var flere og de fleste i salen var sklidd 20cm lenger ned i stolen. Men det var et optimistisk parti som forlot Hell i dag. Vi var blitt konsoliderte både natt og dag - og nå er vi et parti klart for valgkamp.

For min egen del er jeg godt fornøyd med de politiske vedtakene. (mer om de på SPs nettside) Jeg var også fornøyd med å ha bidratt til at Rogaland Senterparti fikk gjennomslag for de tre sakene vi fremmet:

* Mer ressurser til Petoro - for å kunne utfordre Statoil.
* Egen lovhjemmel for vern av matjord.
* Ikke varig uføretrygde til folk under 40år. (med noen unntak)

Jeg er også fornøyd med valget av nytt sentralstyre. Liv Signe fikk kun en blank stemme. Ola er inne som 1. nestleder og ingen utfordret Trygve som 2. nestleder. Partiet har nå et bredt lag som skal fronte partiet fremover. Det kan bli mye rocknroll fremover.

I tillegg var det gode fester både torsdag, fredag og lørdag. I tillegg har Rica Hotell Hell fantastisk god mat. Noe helt annet enn plastmaten de serverer på flyplasshotellene rundt Gardermoen.       

Landsmøtet manglet en stor sak - med en veldig tett avstemming - der jeg og Rogaland Senterparti var på vinnerlaget. Landsmøtet mister et øye på terningen for det - og er derfor nede i terningkast 6.

Blogglisten

lørdag 19. mars 2011

Mål for dagen

På et landsmøte er det mange som vil ha sin politikk vedtatt. Her er tre forslag som jeg og Rogaland Senterparti vil ha gjennom i dag:

* petroleumsmelding og blant annet et krav om at Petoro må få økte ressurser for å kunne bidra til økt utvinningsgrad.

* lovhjemmel for vern av matjord.

* varig uføretrygd bør ikke gis til folk under 40 år med mindre det er åpenbart at de ikke vil kunne komme tilbake i arbeid.

Blogglisten

fredag 18. mars 2011

Landsmøtesalen

Landsmøte

Landsmøte i et politisk parti er en herlig blanding av politisk verksted, teater og sirkus. Den som følger landsmøte gjennom media får i hovedsak med seg teateret og sirkuset.

De mange innleggene om politiske saker får passere i stillhet. Jeg vil derfor gi et bidrag til å løfte frem innlegget til delegat nummer 158 Trond Horn fra Nordland om skolepolitikk:

Horn vil ha en yrkesretting av de teoretiske fagene på fagutdanningen. Skolene er ikke omstillingsdyktige nok til å gi et godt tilbud til elevene som slit. Og næringslivet treng disse elevene.

Yrkesfagene er for brede det første året. Det er stor forskjell på å lage wienerpølser og wienerbrød. Det tror jeg de fleste er enig med delegat 158 i.

Blogglisten

torsdag 17. mars 2011

Inge ende for galskapen i luftfarten?

Et tema som opptar meg er sikkerhetshysteriet som har fått utvikle seg på flyplassene (og ellers i samfunnet). Hver gang jeg står med spredte ben, armene til siden og jeg kjenner fingrene til en vekter gli på innsiden av bukselinningen (dette er ikke en erotisk novelle) må jeg ta meg sammen for å ikke enten tippe over i raseri eller latterutbrudd. 


Jeg reiser med fly flere ganger i uken. En nesten tom geletube på 120ml er blitt beslaglagt. Flere ganger har jeg hatt en full brusflaske i sekken uten at noen har reagert. 


Den som virkelig går inn for å få med seg noe gjennom sikkerhetskontrollen får det til. Men hva er egentlig det største terrormålet: 85 personer på et fly eller tusen folk som står tett i tett for å slippe gjennom sikkerhetskontrollen.


Nå har man funnet på noe nytt - følgende er klippet fra Avinors sider: 


"Fra 15. mars 2011 krever ny EU / EØS-regel at du som reisende må vise gyldig billett før passering av sikkerhetskontrollen. Luftfartstilsynet vedtok 3. mars at tiltaket blir innført på alle lufthavner i Norge i tråd med EU-kravene. Hensikten med den nye reglen er å begrense antallet personer som oppholder seg innenfor det området av lufthavnene som krever sikkerhetskontroll."


Nå er det bestemoren som følger barnebarnet sitt til flyet som skal tas. Og selvsagt alle de hundretusenvis som valfarter til Gardermoen bare for å kose seg med billig kvalitetsmat og en halvliter på de mange koselige restaurantene der. 


De som har onde hensikter vil nok greie å skaffe seg en billett. De aller fleste er i stand til å bestille en flyreise enten i eget eller andres navn. Og kjøper de fullprisbillett så kan de avbestille å få pengene tilbakebetalt når de er ferdige med røverstrekene. (Bestill fullpris til utland - da kan du bruke "Fast track" og gå på lounge.)

Hvorfor gjør vi noe så uendelig dumt her i Norge? Selvsagt fordi konsekvensen av å ikke følge EU-reglene på området er at norske passasjerer hadde vært nødt til å gå gjennom sikkerhetskontrollen på ny om de mellomlandet i utlandet. Og derfor vil jeg ikke skylde verken på samferdselsministeren, regjeringen eller stortinget for at vi innfører disse reglene.

Hvem sin feil er det da? Det er faktisk min og din skyld. Vi finner oss i det. Vi lar oss skremme og true til å tro at det er nødvendig. Og det går jo greitt. (Og det bidrar til sysselsettingen.) Det spiser bare litt av vår frihet.

Blogglisten

tirsdag 15. mars 2011

Før et landsmøte

På torsdag er Senterpartiet første parti som ruller i gang sitt landsmøte. Jeg har vært på noen landsmøter i Senterpartiet. Her er noen stikkord på hva jeg forbinder med de:

1999, Tromsø: Senterungdommen var mot å velge Åslaug Haga til nestleder. Jeg sammen med noen andre var uenig med Senterungdommens standpunkt. Og ettertiden viste at dette kanskje ikke var Senterungdommens største øyeblikk.

2001: Gardermoen: Adopsjonsrett for homofile ble vedtatt. Stor oppstandelse.

2003: Røros: Tidenes landsmøtefest og takk for maten talen til Trond Lode. Uforglemmelig. "Hey tideldi eg er drømmedamå di" Åslaug valgt til leder.

2005: Kristiansand: Vedtak om rødgrønt samarbeid.

2007: Lillehammer: Vedtak om at fylkene skulle overta store deler av veinettet var et hett tema. Det kjedeligste landsmøtet.

2008: Ekstraordinært landsmøte i Oslo: Liv Signe valgt til leder. Landsmøter i Oslo er kjedelig.

2009: Ålesund: Å være på landsmøte i Senterpartiet som statssekretær i samferdselsdepartementet er en krevende øvelse. Hadde møter i alle pauser om de fleste veistrekninger i landet.

2011: Hell - gleder meg.


Blogglisten

De syke betaler effektiviseringens pris.

Adeccosaken handler ikke om Adecco. Den handler om prisen ansatte og pleietrengende må betale for privatiseringseksperimentet. Et ideologisk drevet eksperiment, som enhver evne til logisk tenkning vil få til å smuldre opp.

Tenk bare på det absurde som ligger i begrepet ”effektiv eldreomsorg”. Pleie av eldre og sjuke handler i stor grad om å ha tid til den som trenger pleie og omsorg. Det handler om ansatte som har tid til å prate og til å lytte. Det handler om at brukeren blir sett og føler seg verdsatt. Det handler ikke om å stelle flest mulig på kortest mulig tid.

Jeg mener derfor Adeccosaken må reise en debatt om effektiviseringens pris. Akkord og raske operasjoner kan være riktig om det handler om å skru sammen en bil eller å plukke jordbær, men det har ingenting på et sykehjem å gjøre. Det er ingen tvil om at det er de ansatte og de pleietrengende som har betalt hver krone av den effektiviseringsgevinsten som konkurranseutsettingen muligens har gitt.

Jeg og Senterpartiet mener derfor det er på tide å bygge opp under prinsippet om den enkelte kommune som en enhet, som skal yte best mulig tjenester til sine innbyggere. De som jobber for å gi oss som innbyggere gode tjenester skal spille på et lag, ikke konkurrere om det neste anbudet.

Innenfor drift av pleie- og omsorgtjenester utgjør lønn størstedelen av kostnadene. Hvor er da logikken i at det skal lønne seg å leie inn et kommersielt selskap for å gjøre denne jobben? Selskapet skal ha sin avkastning. Kommunen skal bruke ressurser på oppfølging og kontroll av anbudet. Da er vel svaret at gevinsten tas enten fra lønnen til de ansatte eller ved at de ansatte har mindre tid til omsorg til hver enkelt.

Begrepet ”bestemor på anbud” har vist seg å være mer realitet enn retorikk. Adeccosaken må bety en ny politisk kurs der muligheten for profitt på omsorg legges bort. Ansatte som har anstendige arbeidsvilkår og tid til hver enkelt pleietrengende er ikke gammeldags.

Geir Pollestad
Stortingsrepresentant Senterpartiet
Arbeids- og sosialkomiteen.
[Leserbrev sendt 15.03.11]

Blogglisten

mandag 14. mars 2011

Ukeplan 16- - 22. mars

Mandag: Formiddagen går nok med til ikke-politisk aktivitet. (husbygging) I ettermiddag er det samling med Rogaland Senterparti, med blant annet forberedelser til landsmøtet. Til Oslo på kvelden.

Tirsdag: Stortinget.

Onsdag: Møter og landsmøteforberedelser i Rogaland.

Torsdag - søndag: Senterpartiets landsmøte Hell.

Blogglisten

søndag 13. mars 2011

Klar tale Høgre

Høgre har sidan regjeringa Bondevik II gjekk av - ikkje hatt særleg mykje å seie i nasjonal politikk. Men Soria Moria erklæringa II gjorde det mogleg for Høgre å avgjera utfallet av den såkalla datalagringssaka. Etter meir enn eit år med høyring, breie partiprosessar og djupe tankar venta alle i spenning på kva Høgre hadde konkludert med. 


Svaret bar preg av eit parti som er meir vane med å meina enn å handla: 


"Høyres utgangspunkt har vært å sikre en nasjonal lovgivning som ivaretar balansen mellom personvern og kriminalitetsbekjempende hensyn, ikke først og fremst å ta stilling til EUs mye omtalte datalagringsdirektiv."


Her har heile det politiske miljø venta i over eit år på å høyre kva Høgre meiner om datalagringsdirektivet, og så startar dei med å seie at dei ikkje har hatt som mål å ta stilling til saka. 


Eg har lese pressemeldinga frå Høgre. Og det gjer oss no ei god peikepinn på kva ein har i vente i andre saker. Tenk deg til dømes at det var ein finansminister frå Høgre som skulle legge fram statsbudsjett 2012. Her er ein mal for kva som kan være alternativet til dagens murkloss av eit budsjett:


Høyres tanker om statsbudsjettet 2012: 
Høyre og regjeringens utgangspunkt for neste års budsjett har vært å sikre en nasjonalt pengebruk som ivaretar balansen mellom inntekter og utgifter, ikke først og fremst å ta stilling til landets mye omtalte statsbudsjett og vanskelige detaljer i dette. 


Både Arbeiderpartiets budsjettforslag og dagens invitasjon om budsjettsamarbeid fra Frp, KrF, Venstre, SV og Sp illustrerer at 2011-budsjett har store mangler. Dagens budsjett består ikke Høyres budsjettest. Mange av pengene vi i dag benytter, har vi tilgang til fordi pengene er lagt i bankbokser uten nøkkel.


Høyre har et sunt partidemokrati (nøkkelhullmerket), og partiets interne debatt har bidratt til et godt og grundig utgangspunkt for de kommende forhandlingene. (selv om konklusjonen var ikke var helt i tråd med partiorgisasjonen) Høyres stortingsgruppe har vedtatt at vi vil skjerpe kravene til bruk av penger i budsjettet. Det er også mange andre i samfunnet og på andre samfunnsområder som bruker penger på ukloke ting.  Høyre vil tette disse hullene.


Høyres løsning tilfredsstiller folkets minimumskrav, men vil være en betydelig innstramning i forhold til dagens praksis:
 •  Pengebruken reduseres i forhold til Arbeiderpartiets forslag, men vi får se. 
 • De bevilgede penger må sikres vesentlig bedre, gjennom konsesjonsplikt, kryptering, lukket oppbevaring, samt strenge krav til de som skal håndtere lagrede penger, blant annet ved krav om vandelsattest og logging av all uthenting av penger.
 • Tellingen av pengene skal skje ved én spesialtellesentral.
 • 1. nyttårsdag må tre i kraft før budsjettet trer i kraft.
 • En forpliktende styrking av Norges Banks ressurser og mandat.
 • En evaluering av pengebruken etter tre til fire år.
 På andre samfunnsområder vil vi fremheve krav om blant annet:
 • For å beskytte kildevernet vil Høyre kreve avgift for adgangen til å avlytte telefoner/lokaler som brukes av journalister.
 • Avgift for loggføring i registre, slik som helsevesenet og NAV.
 • NAV får begrensede muligheter til å bruke penger til syke og gamle.
 • Elektronisk betaling – Skatteetaten mister hjemmel til å kreve inn skattepenger knyttet til næringsvirksomhet.
 • Registrering av alle som søker på nett og varsel til skattebetaler når søkeskatten skal betales.
 • Økonomiavdelinger etableres ved alle større institusjoner og etater som har tilgang til offentlige penger.
 • I skolen skal det utarbeides retningslinjer for å redusere pengebruken i forbindelse med innhenting og bruk av kunnskap. Innhenting og overførsel av kunnskap i barnehage og skole skal kun skje etter informert samtykke fra foreldre og foresatte.
 • Private og offentlige pålegges å etablere logg for hvem som  betaler med kontanter og rett til innsyn for den enkelte.
 • For å unngå uønsket kommunikasjon mellom disse såkalte borgerne innføres det en egen kommunikasjonsavgift.  
Høyre vil snakke med alle. Om det ender opp med et kompromiss med Arbeiderpartiet, eller Frp, KrF, Venstre, SP og SV gjenstår å se – det som er sikkert er at Høyre vil få gjennomslag for noen deler av vårt forslag. 
Blogglisten

lørdag 12. mars 2011

uforståelig hastverk

Datalagringsdirektivet skulle etter fristen ha vært implementert i norsk rett i 2007. Det har ikke skjedd og knapt noen har bekymret seg for det. Men etter at regjeringen avgjorde saken så er det brennhast.

Høyre og Ap vil avgjøre saken 4. april til tross for at EU-kommisjonen har varslet at de vil være ferdig med sin revisjon av direktivet i løpet av april.  Hvorfor kan man ikke vente litt med behandlingen? Da vet man i det minste hvordan direktivet vil se ut noen år fremover. Nå vet man bare hvordan direktivet vil se ut noen dager fremover.

Jeg tror ikke EU vil presse veldig på i saken før Tyskland har tatt inn direktivet, og det vil ikke skje med det aller første.

I tillegg vil Høyre ikke iverksette direktivet før politiregisterloven trer i kraft. Og det kommer ikke til å skje i vår. Hvorfor er det da så viktig å hastebehandle direktivet i Stortinget?

Sjølvsagt fordi Erna vil ha saken avgjort før partiets landsmøte. Hun frykter at hun må ta hensyn til den partiprosessen hun selv satte i gang på Høyres forrige landsmøte.

Men om svenskene nå velger å utsette saken - så tror jeg det blir umulig for Ap og H å presse gjennom saken tidlig i april.

Blogglisten

fredag 11. mars 2011

- Helge! Ikke dessert før du har spist opp grønnsakene.

Når mennesker uten kreativitet skal arrangere konferanser så finner de ofte på tittelen: "Hva skal vi leve av etter oljen?"

Jeg mener at dette er en meningsløs tittel - for den dagen oljen tar slutt er vi nok alle døde. Og det selv om vi er blitt levealdersjusterte både en, to og tre ganger.

Hvorfor det? Vil vi ikke finne alternativer? Forhåpentligvis, men per i dag er det vanskelig å se hvilken energiløsning som kan erstatte følgende: Tank 60 liter diesel på tanken i Stavanger. Fyll bilen med familien på fem. Legg svigermor i skiboksen og kjør. Og du trenger ikke stoppe for å fylle før Trondheim. To tonn stål og kjøtt forflyttes 1000 km på en tank. Fantastisk.

Olje- og gassindustrien har siden starten vært preget av dystre fremtidsutsikter. 10-20 år frem i tid er det slutt. Heldigvis har kurven som stuper flyttet seg frem et år for hvert år. Så er ikke jeg dummere enn at jeg forstår at situasjonen noen år frem i tid ser mer krevende ut for Oljenorge nå enn den gjorde i 1980.

Norsk oljepolitikk er i stor grad styrt etter de 10 oljebudene. Dette er 10 retningslinjer som skal sikre at Norge og innbyggerne i Norge skal nyte godt av inntektene fra oljen. I tillegg bygger de på tanken om at ressursene skal utnyttes i så stor grad som mulig. Blant annet ble fakling forbudt tidlig. Ikke fordi det var skadelig for miljøet, men man skulle ikke brenne opp gass. Gassen var en ressurs som skulle utnyttes.

I dag er bedriftsøkonomene med sine kalkulatorer blitt viktigere i oljenæringen. Et eksempel på det er da dåværende StatoilHydro hadde regnet ut at det var mest lønnsomt å ta opp gassen på Troll raskt med den konsekvens at mye av oljen på feltet ikke var mulig å utvinne. Den som fant på dette hadde nok god kalkulator, men dårlig kjennskap til den norske petroleumstradisjonen.

Jeg mener det er en del av den samme tenkningen som ligger bak kravet om raskest mulig åpning av Lofoten og Vesterålen. Jeg mener næringen burde ha mer fokus på å få opp den halvparten av de påviste oljeressursene som etter planen skal ligge igjen når feltene stenger. Så derfor ville jeg ikke ivret for utbygging av Lofoten og Vesterålen selv om miljørisikoen var null. (Og uansett mener OD at det bare er forholdsvis små mengder olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen.)

Oljenorge bør nå brette opp armene å utvinne mer av oljen i de såkalte modne områdene og eksisterende felt. Det virker kun som om det er Petoro som er opptatt av dette. Og dette er det tidskritisk å få gjort. Jeg mener også at det er tidskritisk med å komme i gang i østlige Barentshav, men da av utenrikspolitiske årsaker. Dagens vedtak er et viktig bidrag i så måte.

Statoilsjef Helge Lund burde ha vokst opp på bygda. Da ville han lært at man spiser opp både poteter, grønnsaker og saus før man kaster seg over desserten. Selv om den er aldri så fristene.


Blogglisten

torsdag 10. mars 2011

Innlegg i Stortinget.

I dag har arbeids- og sosialkomiteen 4 saker til behandling i stortinget. Det er viktige spørsmål som skal debatteres.

1. Fjerning av aldersgrensen på 26år for dekning av hjelpemidler til trening og aktivisering for funksjonshemmede.

2. Arbeidsforholdene i renholdsbransjen.

3. Nedskjæring i antall statlige ansatte ved NAV sine kontor.

4. Arbeidsledighet for unge mellom 18 og 24 år.

Ser frem til gode og interessante debatter - og håper vi får gode debatter om sakenes innhold og ikke bare retorisk krig mellom opposisjonen og posisjonen.


Blogglisten

onsdag 9. mars 2011

Høyre svikter personvernet på det groveste.

Så er det klart. Høyre vil forhandle med Arbeiderpartiet for å sikre flertall for å gjøre datalagringsdirektivet gjeldende i Norge. Det er altså Høyre som skal sikre flertall for det største overvåkingstiltaket som noen gang er gjennomført i Norge. Staten skal lagre all informasjon om hvem du snakker med på telefon, hvem du sender sms til, hvem du sender e-post til og i realiteten hvor du befinner deg til enhver tid.

Jeg er ikke overrasket, men veldig skuffet. Så kommer vi til å høre Erna Solberg snakke om at de skal styrke personvernet. Det er selvsagt bare tullprat. Om det blir lagring i 6 måneder eller 12 måneder spiller svært liten rolle.

Om du tror at Høyre skal lagre denne informasjonen i en trygg bunkers hos Telenor på Fornebu tar du alvorlig feil. Det kan like gjerne bli lagret på en PC i et skap i Tsjekkia - og det er ikke de norske sikkerhetsreglene som gjelder. Justisministeren har vært tydelig på at han ikke kan garantere for at den lagrede informasjonen ikke kommer på avveie.

Og for å bli skikkelig skremt bør du høre hva en av Høyres frontkjempere for direktivet, Arve Kambe, sa til Nationen 5. mai 2010: "Det som er min største kritikk av direktivet er at det ikke går langt nok. Det er for enkelt å komme seg unna ved å bruke Skype, Facebook og andre åpne nettverk, og disse hullene er så åpenbare at de må tettes."

Dette er holdningen som Høyre har til det som før var en selvfølge, nemlig folks soleklare rett til å kommunisere uten at staten følger med på hvem som snakker med hvem.
Erna ser deg!

Blogglisten

Kvinnedagen

Pjuh - så var enda en 8. mars over og maktforholdene kan normalisere seg igjen.

Jeg er blant de som mener at 8. mars er en viktig kampdag - og at vi fortsatt har et stykke vei å gå før vi har reell likestilling i Norge. Hovedproblemet er etter min mening lønnsgapet mellom kvinnedominerte og mannsdominerte yrker.

Det som irriterer meg er at pressen hver 8. mars bruker mye tid på om vi trenger 8. mars eller ikke. Dette går på bekostning av debatten om kvinnesakens innhold. Vi ville aldri finne på å bruke mye tid på å diskutere om vi trenger 17. mai eller Kristi himmelfartsdag. Ingen stiller heller spørsmål om pinsen nå har utspilt sin rolle. Men det skyldes vel at journalister i likhet med oss andre setter pris på en mandag hver vår som fridag.

Blogglisten

mandag 7. mars 2011

Innholdsrik dag med Rogalandsbenken.

Helge Rakstang i Braut Biotech viser og forklarer. Bent Høie følger nøye med. 

Rogalandsbenken må være et av de mest mangfoldige møbel som finnes i Norge. I dag har vi hatt fellesmøter i Stavanger. Og det er underlig å oppdage hvor hyggelige politiske motstandere blir når det ikke er journalister og talerstoler i nærheten.

Det kan også hende at frokosten hos biskop Erling Pettersen gjorde sitt til den gode oppførselen til Rogalandsbenken. Biskopen hadde bakt godt brød, og det var spennende å høre biskopen orientere om arbeidet i kirken. Det var selvsagt også interesse for å høre om den pågående konflikten mellom biskopen og de såkalte carissimi-prestene.

Av det jeg har lest om saken i pressen så er alle enige om at biskopen aksepterer at det er ulike syn om homofilt samliv. Det er bra, og slik må det være. Spørsmålet er om prester i den norske kirke kan nekte å delta i nattverdsfellesskap med sin egen biskop. Det virker for meg som om svaret på det spørsmålet er opplagt, men jeg skal overlate til kirken og den enkelte prest å svare på det. Selv nøyde jeg meg med å forsyne meg godt av biskopens hjemmelagde brød med rosiner i.

Resten av dagen var vi hos Lyse, og her hadde vi ogs åmøter med flere aktører som hadde bedt om møte med Rogalandsbenken. Blant annet Braut Biotech som presenterte deres teknologi for å rense forurensede masser.

Blogglisten

søndag 6. mars 2011

Husbygging og politikk


Denne uken blir en vanlig hektisk og god uke. Det må bli tid til både husbygging og politikk.

Mandag 07. mars:
Rogalandsbenken har møter i Stavanger. Vi starter dagen med å ha frokostmøte med biskopen. Det seg jeg veldig frem til. Videre er det møter med Lyse, Bondelaget, Braut biotech, støttegruppen Deep Sea Driller og Rogaland fylkeskommune. Jeg synes disse dagene som benken har samlet er meningsfulle og gir svært nyttige innspill i til det politiske arbeidet.

Tirsdag 08. mars:
Skal til Dalane på formiddagen. Hva som skal skje der får jeg komme tilbake til. Så er det flisejakt på ettermiddagen og telefonmøte med Rogaland Senterparti på kvelden. Og denne dagen skal Høyre bestemme hva de gjør i datalagringsaken.

Onsdag 09. mars
Møte i Stortinget. Storfraksjonsmøte, møte med hørselshemmedes landsforbund og gruppemøte i Senterpartiet. Håper det blir tid til å melde inn noen budskap til den nye olje- og energiministeren. Får besøk av noen ungdommer fra "mot til å meina prosjektet" og skal vise disse rundt på Stortinget.

Torsdag 10. mars:
Møte i Stortinget. Min komite har mange saker som skal behandles i salen denne dagen. Så det blir nok minst tre innlegg. Ganske lenge siden jeg har holdt innlegg i stortinget nå, så det blir bra.

Fredag 11. mars:
Møte i Stortinget. Komiteen skal på besøk til Stami. Jeg skal delta på en konferanse om ungdom og demokrati arrangert av "Mot til å meina".

Så er det hjem til Bryne - og spennende å se hva som har skjedd i huset siden sist.  

Blogglisten

lørdag 5. mars 2011

Goe greia på olja - men en halte kjepphest

Stavanger Aftenblad har en oljejournalist som heter Arnt Even Bøe. Han har goe greia på alt som heter olje og gass, men han har dessverre en liten halte kjepphest og den gir han uttrykk for i dagens avis.

Arnt Even tror at politikere fra Senterpartiet kun er opptatt av landbruk. Og ut fra det han pleier å skrive kan man utlede at han mener verdens beste olje- og energiminster har følgende kvaliteter:

* Mann (Han hadde det vondt da Åslaug Haga var minister)

* Representere Arbeiderpartiet eller Høyre (Han hadde det vondt da Åslaug Haga var minister)

* Fra Vestlandet - og absolutt ikke fra østlandet. (Han hadde det vondt da Åslaug Haga var minister)

* Erfaring fra olje- og gassindustrien. (Han hadde det vondt da Åslaug Haga var minister)

* Tydelig på at det er snakk om et OLJE og energi departement. (Han hadde det vondt da Åslaug Haga var minister)

* Alltid ha tid og lyst til å snakke lenge med Arnt Even Bøe. (Han hadde det vondt da Åslaug Haga var minster)

Arnt Even! Selv om Sigbjørn gjorde comeback som finansminister - så er det nok ingen sjanse for at Gunnar Berge igjen blir oljeminister i Norge. Du må nok bare akseptere at energipartiet Senterpartiet skal styre energipolitikken på i mange år fremover.

Så får trøsten være at oljenasjonen Norge er bedre tjent med en minister som stiller krav til oljenæringen. En skulder å gråte på kan de finne andre steder.  

Blogglisten

fredag 4. mars 2011

Takk for innsatsen Terje!

Ola Borten Moe er blitt ny olje- og energiminister. Jeg har stor tro på Ola - og få departementer har flere vanskelige saker enn Olje- og energidepartementet.

I det året jeg var i departementet var det ingen saker som kun var gladsaker. Ble det bestemt å bygge vindmøller - da jublet Zero og Natur og Ungdom. Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet var rasende på de samme vindmøllene. Ja visst var Naturvernforbundet for vindkraft, men disse møllene skulle ikke bygges her og de skulle slettes ikke bygges der. De burde bygges i et grustak og være 15 centimeter høye.

Men Terje har levert på mange viktige saker: Enighet med svenskene om grønne sertifikat, satte ned foten for fusjon mellom svenska kraftnettet og statnett, bygde ut saksbehandlingskapasiteten i NVE, sikret hjemfallsretten, økt bevilgningene til Enova, fått vedtatt ny kraftlinje til Bergen, sørget for balanserte og gode tildelinger av letekonsesjoner. Jeg kunne gjort listen lang. Men sannheten er at få statsråder kan parkere regjeringsbilen med bedre samvittighet enn Terje. Han har tatt beslutninger som har betydning langt utover denne valgperioden.

Så får han heller leve med at media har ønsket å tegne et annet bilde av han. Han får leve med at noen har bestemt seg for at saksbehandlingen for kraftmastene i Hardanger var dårlig. En saksbehandling som selvfølgelig var helt normal. Hvor var for eksempel media da kraftmastene i Setesdal ble vedtatt? Hvor var demonstrantene? At rikspressen og kommentatorer i sommervarmen gikk litt bananas tror jeg han lever godt med. De er tross alt den samme pressen som nå er mest opptatt av hva svenskene synes om at Northug gikk på skrå over målstreken.

Jeg har fått med meg noen reaksjoner på Terjes innsats. Blant annet har Ketil Solvik-Olsen, Per Kristian Foss og Fredrik Hauge brukt de virkelig store stygge ordene om Terje. Det er ikke verdt å bry seg om at tre av norsk samfunnslivs hurragutter har behov for å løfte frem seg selv med å snakke nedlatene om andre.

Så takk for innsatsen Terje - og lykke til Ola. Hverdagen som sjef for Olje- og energidepartementet er ikke som å bære sprikende staur. Det er mer som å bære smeltet smør med greip.      

Blogglisten

tirsdag 1. mars 2011

Arbeid en glede

Fra venstre: Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Torkil Åmland (Frp) og meg. 

I forrige uke var komiteen på besøk hos Asker Produkter i Asker. Det er en vekstbedrift som tilbyr arbeid til folk som er utenfor det ordinære arbeidslivet. Å besøke denne typen bedrifter gjør meg alltid glad. For ingen steder (mulig med unntak av Senterpartiet stortingssekretariat) finner man en slik arbeidsglede. 

Folk får mulighet til å bruke det de kan for å skape produkter som samfunnet trenger. På Asker Produkter produserer de blant annet skilt, driver bakeri, leverer cateringmat og lager gravmerker. En mangfoldig produksjon må det kunne sies.  

Jeg er opptatt av at folk skal ha meningsfulle arbeidsoppgaver så sant som de kan jobbe. Det er ikke det samme med aktivitetstilbud på et dagsenter. Et mangfoldig arbeidsliv med rom for alle er en av de viktigste byggeklossene i et godt samfunn. Det viktigste er å fokusere på hva folk kan - ikke det de ikke kan. 

Blogglisten