onsdag 27. november 2013

Har fremmet forslag i Stortinget om å beholde «ostetollen»

For å sikre et levende landbruk i hele landet trengs et effektivt tollvern. Den forrige regjeringen skjerpet tollvernet for ost, storfekjøtt og lam med virkning fra 1. januar 2013. Samtidig ble de tollfrie kvotene økt slik at nordmenn som ønsker å nyte utenlandske spesialoster ikke skulle bli rammet av dårlig utvalg og høye priser.

Den blåblå-regjeringen har nå varslet EU om at de vil sette i gang en prosess med å reversere dette. Geir Pollestad, Marit Arnstad, Trygve Slagsvold Vedum og Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet har nå fremsatt et forslag i Stortinget om å ikke svekke tollvernet.

-Senterpartiet kan ikke se at det er flertall i Stortinget for å svekke importvernet som er så viktig både for landbruket og for matindustrien i hele Norge. Vi går ut fra at Venstre og KrF sammen med AP og SV vil sikre flertall for vårt forslag, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp).

Her er link til forslaget:
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2013-2014/dok8-201314-011/

 -Regjeringen er villig til å ofre tusenvis av arbeidsplasser i Norge utelukkende av ideologiske årsaker og for å bli populære i Brussel. Senterpartiet synes det er synd at regjeringen ikke står opp for norske interesser og norske arbeidsplasser. Dette vil ramme matproduksjonen hardt både i sentrale strøk og i distriktene. Det kan ikke Senterpartiet akseptere, sier Pollestad.

lørdag 23. november 2013

Regjeringen handlet før den tiltrådte

Gjennomføringskraft er blitt det store honnørordet til regjeringen. De tar alle virkemidler i bruk for å fremstå som handlekraftige. Samferdselsministeren sier "regjeringen har innført nye krav til vinterdekk og mønsterdybde...osv" 

Jeg tar det utgangspunktet at når en statsråd sier "regjeringen" så mener han den regjeringen han selv er en del av. Og i så fall bløffer Solvik-Olsen om kravene han påstår å ha innført. I følge lovdata trådte disse endringene i kraft 30. august 2013. Da het statsråden Marit Arnstad og regjeringen Stoltenberg 2. http://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2013-08-30-1038 

Det er bra at kontrollvirksomheten styrkes med 3 mill. Dette er også litt kreativt, for departementet flytter pengene fra post 30 til post 23 og går med full hornmusikk til stortinget. Men da statsbudsjettet for 2013 ble vedtatt stod det som vanlig at pengene under post 30 kan nyttast under post 23. Det er altså fullstendig unødvendig å gå til stortinget. Det kritikkverdige er at stortinget nå skal engasjere seg i detaljer i interne prioriteringer hos statens vegvesen bare fordi FrP skal synliggjøre at de gjør noe. Og la meg understreke: Det er bra at kontrollene øker, men det blir mye byråkrati kun av PR-hensyn. 

[Statsråden hevder på twitter at de 3 mill er nye penger. Jeg skal gi han delvis rett i det. Pengene som er omdisponert er i prp pekt ut til å komme fra de 500 som er tilført. Men jeg har rett i at 3 mill kunne vært tilført post 23  fra post 30 uten å gå til stortinget. Derfor lar jeg tekst stå med denne kommentar. Det er uansett snakk om en hale i slaktetida og formålet er bra og viktigst: absolutte krav gjør at det blir mulig å gjennomføre effektive kontroller på grensen.] 

lørdag 2. november 2013

Lobbyregister

Spørsmålet om lobbyvirksomhet er på nytt løftet opp på den politiske dagsorden. Det er uklarheter rundt landbruksminister Sylvi Listhaug som er årsaken. Nå mener jeg at problemet med Listhaug ikke er listene hennes, men politikken hun og regjeringen sier de skal føre. 

Men i avisredaksjonene har de ett svar på hvordan dette med lobbyvirksomhet kan bli mer oversiktelig/kontrollert: Lobbyregister! Jeg er ikke overbevist. 

Jeg sier det fordi jeg i ett år førte et lobbyregister på bloggen min over alle møter jeg hadde. Det var fint det, men problemet var at det langt fra ga en fullstendig oversikt over den påvirkningen jeg ble utsatt for. Jeg registrerte alle avtalte møter på og utenfor Stortinget, men ikke telefoner, brev, eposter, konferanser og tilfeldige møter med folk. En halv åpenhet er verre enn ingen åpenhet. 

Jeg tror det må være opp til den enkelte representant og vår kontrakt med velgerne som er avgjørende. Vi får ta ansvar selv for den kunnskap, argumentasjon og påvirkning som vi blir utsatt for. 

Skal man gjøre noe som vil kunne ha reell betydning så er det større grad av offentlighet rundt møter og reiser i departementene. Her er det enklere å få det til rent praktisk, politikerne her er ikke folkevalgte og man sitter med ansvar for enkeltavgjørelser. 

Så mitt standpunkt er: 1. Legg tilrette for at hver enkelt representant på Stortinget kan føre lobbyregister. 2. Innfør offentlighet rundt alle møter og reiser i departementene. 

Og ja: Jeg mente det samme for ett halvt år siden og:)