lørdag 23. november 2013

Regjeringen handlet før den tiltrådte

Gjennomføringskraft er blitt det store honnørordet til regjeringen. De tar alle virkemidler i bruk for å fremstå som handlekraftige. Samferdselsministeren sier "regjeringen har innført nye krav til vinterdekk og mønsterdybde...osv" 

Jeg tar det utgangspunktet at når en statsråd sier "regjeringen" så mener han den regjeringen han selv er en del av. Og i så fall bløffer Solvik-Olsen om kravene han påstår å ha innført. I følge lovdata trådte disse endringene i kraft 30. august 2013. Da het statsråden Marit Arnstad og regjeringen Stoltenberg 2. http://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2013-08-30-1038 

Det er bra at kontrollvirksomheten styrkes med 3 mill. Dette er også litt kreativt, for departementet flytter pengene fra post 30 til post 23 og går med full hornmusikk til stortinget. Men da statsbudsjettet for 2013 ble vedtatt stod det som vanlig at pengene under post 30 kan nyttast under post 23. Det er altså fullstendig unødvendig å gå til stortinget. Det kritikkverdige er at stortinget nå skal engasjere seg i detaljer i interne prioriteringer hos statens vegvesen bare fordi FrP skal synliggjøre at de gjør noe. Og la meg understreke: Det er bra at kontrollene øker, men det blir mye byråkrati kun av PR-hensyn. 

[Statsråden hevder på twitter at de 3 mill er nye penger. Jeg skal gi han delvis rett i det. Pengene som er omdisponert er i prp pekt ut til å komme fra de 500 som er tilført. Men jeg har rett i at 3 mill kunne vært tilført post 23  fra post 30 uten å gå til stortinget. Derfor lar jeg tekst stå med denne kommentar. Det er uansett snakk om en hale i slaktetida og formålet er bra og viktigst: absolutte krav gjør at det blir mulig å gjennomføre effektive kontroller på grensen.] 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar