onsdag 27. november 2013

Har fremmet forslag i Stortinget om å beholde «ostetollen»

For å sikre et levende landbruk i hele landet trengs et effektivt tollvern. Den forrige regjeringen skjerpet tollvernet for ost, storfekjøtt og lam med virkning fra 1. januar 2013. Samtidig ble de tollfrie kvotene økt slik at nordmenn som ønsker å nyte utenlandske spesialoster ikke skulle bli rammet av dårlig utvalg og høye priser.

Den blåblå-regjeringen har nå varslet EU om at de vil sette i gang en prosess med å reversere dette. Geir Pollestad, Marit Arnstad, Trygve Slagsvold Vedum og Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet har nå fremsatt et forslag i Stortinget om å ikke svekke tollvernet.

-Senterpartiet kan ikke se at det er flertall i Stortinget for å svekke importvernet som er så viktig både for landbruket og for matindustrien i hele Norge. Vi går ut fra at Venstre og KrF sammen med AP og SV vil sikre flertall for vårt forslag, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp).

Her er link til forslaget:
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2013-2014/dok8-201314-011/

 -Regjeringen er villig til å ofre tusenvis av arbeidsplasser i Norge utelukkende av ideologiske årsaker og for å bli populære i Brussel. Senterpartiet synes det er synd at regjeringen ikke står opp for norske interesser og norske arbeidsplasser. Dette vil ramme matproduksjonen hardt både i sentrale strøk og i distriktene. Det kan ikke Senterpartiet akseptere, sier Pollestad.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar