søndag 1. desember 2013

Statsråden som ikke vil svare.

Ketil Solvik-Olsen lovet, etter han hadde blitt samferdselsminister, at bilistene i Ryfast skulle spare milliarder på nye og bedre lånebetingelser i prosjektet. Jeg etterlyste hvilke rentekostnad prosjektet hadde med dagens rentevilkår og hvordan han skulle redusere regningen med milliarder. 

Det kan bli en tøff jobb for han. For om dagens rentevilkår holder seg gjennom prosjektets bygge og nedbetalingstid blir renteregningen på 800 millioner. Men statlig garanti ble pekt på som et tiltak han ville innføre. I dag har prosjektet kommunal og fylkeskommunal garanti. Det er en svært god sikkerhet som gir tilgang til lave renter. 

Jeg etterlyste hvor mye det å innføre en statlig garanti ville redusere renten. Det hadde han ikke noe svar på. Til tross for dette blir løftet om statlig garanti til veiprosjekter omtalt på ny av H og FrP i transportkomiteens innstilling til statsbudsjettet. 

Jeg forstår ikke hvordan de kan skryte så mye av et tiltak når han ikke kan si noe som helst om hvilken gevinst det vil gi. Han skryter stadig av alle utredningene som finnes i skuffene i departementet. Det burde jo da finnes en vurdering av dette tiltaket også - og i så fall må han dele den informasjonen med Stortinget om vi etterspør den. 

Ut fra det jeg forstår vil det å gi en statlig garanti bety svært lite for rentevilkårene. En garanti fra staten er selvsagt noe av den beste garanti som finnes, men jeg tror lånegiverne også har stor tillit til kombinasjonen av fylkeskommunal og kommunal garanti. 

Det kan foreløpig virke som Solvik-Olsen har vært vel høy og mørk i sine løfter til Ryfastprosjektet. Eller er det dette som betyr å ha byttet retorikk, men ikke politikk. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar