onsdag 26. januar 2011

Foten ned for overvåkingsdrømmer.

Jeg har sendt ut følgende leserinnlegg om datalagringsdirektivet:

Datalagringsdirektivet kan høres uskyldig ut, men sannheten er at det er tale om den mest omfattende kartleggingen av det norske folk siden andre verdenskrig.

Direktivet vil bety at det skal lagres hvem du snakker med på telefon, hvem du sender sms til, hvem du sender e-post til og i realiteten hvor du befinner deg til enhver tid. Frem til nå har kun politiet samlet inn bevis om folk som har vært mistenkt. Med datalagringsdirektivet vil vi få en massiv masseovervåking av alle.

Jeg er redd for at informasjonen vil komme på avveie og bli misbrukt både av myndigheter og av kriminelle. På direkte spørsmål har ikke justisministeren kunnet garantere oss mot dette.

Det er høyst uklart hvor effektivt virkemiddel direktivet vil være for å redusere kriminaliteten. Politiet viser til flere saker der trafikkdata har vært viktig. Det er ikke jeg heller i tvil om, men både baneheiasaken og nokassaken er blitt oppklart uten datalagringsdirektivet.

Det er også viktig å være klar over at det er svært enkelt for kriminelle å kommunisere på måter som ikke kan kontrolleres. Man kan for eksempel sende e-post via Hotmail eller kommunisere på Facebook.

Vi vet hva direktivet inneholder i dag, men vi vet ikke hva fremtiden vil bringe. Alle argumentene som brukes for å innføre direktivet i dag, kan brukes for å argumentere for at vi skal lagre innholdet i sms og e-post. Vi ser at tilhengerne av direktivet har manglende forståelse for hva personvern er. Jeg frykter at dersom vi sier ja til direktivet nå, så vil det ikke gå lenge før staten kommer med krav om det også skal lagres hvilke nettsider vi besøker og hva vi skriver i e-poster.

Det er Høyre som sammen med Arbeiderpartiet kan sikre flertall for direktivet. Jeg har tidligere latt meg imponere over Erna Solbergs evne til å stå opp for personvernet. I en radiodebatt på NRK gikk Solberg mot strekningsvis fartskontroll langs norske veier på grunn av personvern. Hun var altså villig til å si nei til et tiltak vi vet redder menneskeliv av hensyn til personvernet. Det krever stort mot. Synd at Erna Solberg nå, og i møte med EU og AP, ser ut til å ha mistet dette motet.

Jeg er opptatt av at politiet skal ha gode redskaper for å bekjempe kriminalitet, men det må være målrettet mot skurker. Passiv masseovervåking og registrering av alle innbyggeres kommunikasjon hører ikke hjemme i liberale rettstater. Det er diktaturenes metoder. Det vil ikke Senterpartiet ha i Norge. Vil vil ha nasjonale regler som både ivaretar politiets behov og som er forenelig med folks rett til å leve sine liv uten å bli overvåket av staten.

Blogglisten

søndag 23. januar 2011

mobiltelefontvang?

Når eg skriv dette så sit eg på eit fly på veg frå Amsterdam til Strasbourg. Eg liker å ta fly for det er omtrent det einaste staden eg ikkje er online. Det gjer ro til å arbeide og til å tenke, og mobilen ligg avslått og åleine i ryggsekken. 

Eg vart for ei tid tilbake intervjua av ein student om min bruk av sosiale medier. Eg har etter det tenkt ein del på kor mykje tid eg kvar einaste dag brukar på å trykkja på mobilen. Det er ikkje få timar kvar dag. Og det store spørsmålet er om det er fornuftig? Gjer det meg til ein betre politikar? Gjer det meg meir kunnskap? Gjer det meg betre i stand til å kommunisere med vener, veljarar og familie? 

Eg meiner at både e-post, twitter og Facebook er fantastiske oppfinningar. Men etter at dei alle har flytta inn i telefonen saman med sms og nettavisene så lurer eg på om dei stel både tid og konsentrasjon på ein måte som samla sett er negativ.

Er ein i eit møterom med stortingspolitikere så sit ein stor del med anten mobil, bærbar pc, iPad eller ein anna dings som det går an å trykke på. Dagens føredragshaldere har tøff konkurranse om merksemda. Eg ville aldri ha funnet på å slå på ein tv på eit møterom for å få med meg V75-løpa frå Biri. Ikkje ein gong utan lyd. Men eit slag angry birds eller ein sms til andre møtedeltakere er heilt greitt. Så kan ein seie at det å kaste sinte fuglar på smilande griser ikkje må samanliknast med det å sjå hestar som spring om kapp. Det kan være, men det er langt frå opplagt. 

Her trengs det nokre køyrereglar. Kva meinar du er god mobilkultur? 

Når flyet landar i Strasbourg så skal eg slå på telefonen med ein gong. Då har eg vore off-line i ein time og det er lenge nok,  og eg har lært hjå luftfartstilsynet at forbodet mot mobilbruk i fly som er på bakken ikkje har noko med tryggleik å gjere.Blogglisten

søndag 16. januar 2011

mykje som skjer neste veke.

Måndag 17. januar deltek eg i paneldebatt om arbeidsliv på håndverkeren i Oslo. Tema er nærare avgrensa til ILO 94 og arbeidsvilkår i offentlege kontrakter. Det er og møte i Stortinget denne dagen. På kvelden er det styremøte i stopp datalagringsdirektivet.

Tysdag 18. januar skal eg delta på nasjonalt europaforum, som skal debattere EØS-midlene og norske fotavtrykk i Sentral-Europa. Det er og vanleg stortingsmøte denne dagen, men eg vonar eg får utbytting og ikkje treng å stemme. På kvelden er det telefonmøte med enkelte tillitsvalgte og folkevalgte i Rogaland senterparti.

Onsdag 19. januar: møtedag på Stortinget. stortingsmøte med spørjetime, storfraksjonsmøte og gruppemøte.

Torsdag 20. januar er det formøte for Europarådsdelegasjonen og så dreg Senterpartiets gruppe på samling til staur gård. Eg skal ikkje spekulere i kvifor ein valde staur gård. Men koplinga til både landbruket og Per Borten sine staur er openbar.

Fredag 21. januar me held fram med å bere staur.

Søndag 23. januar dreg eg til Strasbourg og møter i Europarådet.


Blogglisten

fredag 14. januar 2011

Endeleg - dei venta på meg!

Eg pendlar mellom Bryne og Oslo. Det vert fort eit par turar kvar veke. Bil til Sola, fly til Gardermoen og flytog til Oslo S. Det tek kring 2,5 time kvar veg frå trappa heime til kontorstolen på Stortinget. Rekorden min er på 1 time og 57 minutt. Den rekorden er nærast uslåeleg. (Så kan dykk sikkert sei at eg burde ta toget, men då hadde eg ikkje kome fram før eg måtte reise heim igjen) 

Eg er særs godt nøgd med flytilbodet mellom dei to byane, og ikkje minst er eg nøgd med trafikkavviklinga på dei to flyplassane anten det er sommar eller vinter. Dei som hevdar det ofte er forseinkingar kan ikkje ha reist mykje med fly. Min gamle sjef, Åslaug Haga, snakka ofte om at Noreg skulle ha Europas råaste infrastruktur. Innan luftfart trur eg ikkje det er lagt frå sanninga.

Men det er ein ting eg saknar; og det er når ein kjem til trappene ned til ankomsthallen på Stavanger Lufthavn. Då ser ein alltid ein del folk og kikker oppover trappa. Dei speidar etter ein ektefelle, ven eller slektning som kjem med flyet. Eg tenker ofte at me pendlarer er ei gløymd gruppe i trappa på flyplassen. Kvifor er det ingen som ventar på oss? 

Men sånn var det ikkje i dag. For i dag hadde Lene, Ulrikke og Georg teke turen inn til Sola for å speide etter far i trappa. Skikkeleg kjekt var det å sjå dei stå der - og heilt uventa. For ei flott overrasking ein fredag ettermiddag. 

Ulrikke og Georg ville køyre med far heim. Det fekk dei sjølvsagt lov til. Og som vanleg slo eg på P2 for å høyre Dagsnytt atten. Det fall ikkje i god jord i baksetet. Og Lotta frå Bråkmakergata er kjekt å høyre på det og.   


Blogglisten

søndag 9. januar 2011

Nestleder i Senterpartiet

På landsmøtet til Senterpartiet skal vi velge hvem som skal styre Senterpartiet sammen med Liv Signe Navarsete og nestleder Trygve Slagsvold Vedum. (Vi har to nestledere)


Denne diskusjonen åpnet seg da Lars Peder Brekk varslet at han takket nei til å fortsette som nestleder. I en sak om dette på NTB den 30.12.10 meldes det blant annet:  Sps stortingsrepresentant Geir Pollestad sier at Brekks avgang åpner for det han kaller en konstruktiv persondebatt i partiet.


Nå ser det ikke ut som om det blir noen konstruktiv persondebatt. I alle fall ikke mellom flere kandidater. Et klart flertall av fylkeslederne sier de støtter Ola Borten Moe. Min gode kollega fra Møre og Romsdal Jenny Klinge støtter på sin blogg Borten Moe som nestleder.


Avisa Nationen har funnet frem de virkelig store fontene og de peneste bildene av Per Bortens barnebarn. Ola har massiv støtte i partiet, og jeg er også blant de som håper og tror Ola blir ny nestleder. 


Senterpartiet er stortingets minst forgubbede parti. Vi har den yngste stortingsgruppen. Når vi nå får en partiledelse med Liv Signe som sjef sammen med Trygve og Ola som to utålmodige nestledere så er det vårt beste utgangspunkt for å bygge partiet videre.  


Men det er aldri kjedelig i Senterpartiet så jeg tror fortsatt på en konstruktiv persondebatt frem mot og under landsmøtet. Og om ikke annet så kan vi ta en kampvotering på hvem som skal være med i tellekorpset. 

Blogglisten

Ei hektisk veke

Til vanleg så er vekene nokså føreseielege. Denne veka er ikkje det, så her er planane med alle atterhald:

Måndag: Deltek på Solamøte på dag og kveld. Her er heile rogalandsbenken tilstades, i tillegg til bedriftsleiare, politikare, byråkratar og anna godtfolk.

Tysdag: Solamøte eller Storting eller begge deler. Og på ettermiddagen kjem Ola Borten Moe truleg på besøk. Skal eg tru på media så er det ei "kronprinsvitjing". Det er høgst uklart korleis denne dagen vert.

Onsdag: Til Oslo på føremiddagen. Møter i storfraksjonen og i stortingsgruppa.

Torsdag: Truleg i Rogaland. Følge opp nokre lokale saker. Ikkje heilt oversikt over kva møter eg skal ha.

Fredag: Til Oslo på landsstyremøte i Senterpartiet.

Laurdag: Organisasjonssamling for Rogaland Senterparti på Bokn. Då trur eg heile bøtteballetten skal ut på tur.

Blogglisten

lørdag 8. januar 2011

Solamøte 2011

På måndag er det klart for det årlege solamøtet. Det er eit todagersmøte som vert arrangert av NHO Rogaland i samarbeid med fylkeskommunen, KS og Næringsforeningen.

Dei så deltek er frå forvaltning, politikk, næringsliv og media. Dei fleste brukar slips. Berre nokre få har skjørt. Seier ein dette offentleg og er kritisk til det nokre dagar før møte finn stad så lager media sak om det.

I år er overskrifta på møte "globale utfordringar". Sjølv om mykje er det same som ifjor, så var overskrifta då ei anna. Fornying, steg for steg.

Eg har særleg merkt meg eit føredrag som eg ser fram til og det har tittelen "Det konkurransefremmende mangfoldet" av Dilek Ayhan frå Alarga AS. Eg aner ikkje kva det handlar om, men eg vonar ho vil komme på kor viktig respekt for "dei andre" er. Me kan ikkje halde fram å vere motoren i Noreg om me er redde og vel Hansen framfor Hassan. Åpenhet for det som er nytt og det å nytta krafta som ligg i det mangfaldige fleirkulturelle samfunnet trur eg er ei hovudutfordring for Rogaland dei neste åra.

Eg likar desse møta - alltid triveleg å møte kjentfolk.

Blogglisten

onsdag 5. januar 2011

NHO årskonferanse

I dag er det NHOs årskonferanse i Oslo. Jeg sitter på Bryne og lurer på om jeg var vel streng i min prioritering da jeg valgte å ikke delta på  konferansen.

"Jeg skal ikke kaste bort dagene på konferanser i hovedstaden med hundrevis av deltakere og lunsjpauser med høye smørbrød" Det var dette jeg bestemte meg for høsten 2009, men innser nå at NHO-konferansen burde ha blitt prioritet.

Heldigvis er det overføring til web-tv får jeg med meg det faglige - og pauser med mingling er erstattet med bleieskift. Og både kaffi og toalettforhold er helt på høyde med Operaen. (mer info om heimen her)

Til debatten som nå går om arbeidsliv og trygd føler jeg blir svekket fordi aktørene både på høyresiden og venstresiden har et ekstremt behov for å vinne kampen om retorikken. (av aktørene ofte omtalt som fakta)

Jeg hørte Magnus Marsdal i kjent stil på politisk kvarter i dag. Han avfeier som vanlig enhver utfordring - og han har tall som han argumenterer godt med. Jeg er ikke noen blodfan av verken Magnus Marsdal eller Manifest analyse. For meg så blir det litt som i sangen soldatens kortstokk. Det høres riktig ut. Det er riktig. Men noe skurrer. (de som ikke er kjent med finkulturen kan lese teksten her eller høre sangen her) Både i soldatens kortstokk og i Marsdals analyser. Det går ikke an å avfeie en debatt om uføretrygden med at vi har svært høy yrkesdeltakelse. Det blir for enkelt.

Høyresiden er ikke bedre. De snakker om "trygdefeller", "uførebølger", "utenforskap" for de som ikke er en del av arbeidslivet. Da blir venstresiden sinte og sier ting som: “Det Høyre gjør er å pisse på arbeidsfolk, og svinge pisken over dem som er for syke til å jobbe. Det er totalt uakseptabelt.”

Og midt oppe i denne heftige krangelen så er alle partier enige om å beholde 100% sykelønn og det er inngått et bredt forlik om alderspensjon. Og det skulle ikke overraske meg om vi fikk et bredt forlik om uføretrygden også. Eller i det minste en stilltiende fredning fra opposisjonen av den nye uføreordningen.

Hva mener så jeg er de gode spørsmålene?

Har vi nok arbeidskraft og verdiskaping? Eller ønsker vi flere i arbeid og økt verdiskapning? Dersom ja, så får vi diskutere hvordan vi får flere inn i arbeidslivet. Det samme gjelder dersom vi mener det er ønskelig at flest mulig skal delta i arbeidslivet.

Har vi for mange på uføretrygd? Eller har vi for få på trygd? Eller har vi akkurat passe antall på uføretrygd? Dersom vi mener vi har for mange så må vi se på hva vi skal gjøre for å få folk fra trygd til arbeid. Jeg har stor tro på bruk av lønnstilskudd.

Er sykefraværet for høyt eller for lavt eller er det akkurat passe?

Nå går Hanne Bjurstrøm på scenen. Og i ovnen er ostesmørbrødene klare. Kanskje fleksibilitet, høy lønn og hjemmekontor er stikkordet for at folk skal trives og ytes på jobb.

Blogglisten

mandag 3. januar 2011

Et nytt år på bloggen og på tinget.

Første arbeidsdag i 2011 startet nokså rolig. Har jobbet med litt forskjellige saker og planlagt litt program for vinteren. Min nye HTC-telefon gjorde en stor innsats ved å slette alle sms i innboksen. Det var sikkert noe viktig for meg - men jeg tror vi alle lider under et for sterkt samlergen.

Det er nok av arbeidsoppgaver å ta fatt på: biogass, uførestønad, landbruksmelding og datalagring er viktige tema.

Jeg skal også til Oslo på torsdag. Da er hele dagen satt av til å tenke, fundere og konkretisere Senterpartiets distriktpolitikk. Jeg tar svært gjerne mot innspill.

Jeg har også ambisjoner om å være mye tilstede i Rogaland også dette året. Så jeg må legge et reiseprogram for våren.

Blogglisten