onsdag 26. januar 2011

Foten ned for overvåkingsdrømmer.

Jeg har sendt ut følgende leserinnlegg om datalagringsdirektivet:

Datalagringsdirektivet kan høres uskyldig ut, men sannheten er at det er tale om den mest omfattende kartleggingen av det norske folk siden andre verdenskrig.

Direktivet vil bety at det skal lagres hvem du snakker med på telefon, hvem du sender sms til, hvem du sender e-post til og i realiteten hvor du befinner deg til enhver tid. Frem til nå har kun politiet samlet inn bevis om folk som har vært mistenkt. Med datalagringsdirektivet vil vi få en massiv masseovervåking av alle.

Jeg er redd for at informasjonen vil komme på avveie og bli misbrukt både av myndigheter og av kriminelle. På direkte spørsmål har ikke justisministeren kunnet garantere oss mot dette.

Det er høyst uklart hvor effektivt virkemiddel direktivet vil være for å redusere kriminaliteten. Politiet viser til flere saker der trafikkdata har vært viktig. Det er ikke jeg heller i tvil om, men både baneheiasaken og nokassaken er blitt oppklart uten datalagringsdirektivet.

Det er også viktig å være klar over at det er svært enkelt for kriminelle å kommunisere på måter som ikke kan kontrolleres. Man kan for eksempel sende e-post via Hotmail eller kommunisere på Facebook.

Vi vet hva direktivet inneholder i dag, men vi vet ikke hva fremtiden vil bringe. Alle argumentene som brukes for å innføre direktivet i dag, kan brukes for å argumentere for at vi skal lagre innholdet i sms og e-post. Vi ser at tilhengerne av direktivet har manglende forståelse for hva personvern er. Jeg frykter at dersom vi sier ja til direktivet nå, så vil det ikke gå lenge før staten kommer med krav om det også skal lagres hvilke nettsider vi besøker og hva vi skriver i e-poster.

Det er Høyre som sammen med Arbeiderpartiet kan sikre flertall for direktivet. Jeg har tidligere latt meg imponere over Erna Solbergs evne til å stå opp for personvernet. I en radiodebatt på NRK gikk Solberg mot strekningsvis fartskontroll langs norske veier på grunn av personvern. Hun var altså villig til å si nei til et tiltak vi vet redder menneskeliv av hensyn til personvernet. Det krever stort mot. Synd at Erna Solberg nå, og i møte med EU og AP, ser ut til å ha mistet dette motet.

Jeg er opptatt av at politiet skal ha gode redskaper for å bekjempe kriminalitet, men det må være målrettet mot skurker. Passiv masseovervåking og registrering av alle innbyggeres kommunikasjon hører ikke hjemme i liberale rettstater. Det er diktaturenes metoder. Det vil ikke Senterpartiet ha i Norge. Vil vil ha nasjonale regler som både ivaretar politiets behov og som er forenelig med folks rett til å leve sine liv uten å bli overvåket av staten.

Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar