lørdag 27. februar 2010

Hva er en god barnehage?


2. mars skal Stortinget debattere st. meld. nr 41 (2008-2009). Det er det ikke mange som vet. En slags stor hemmelighet som 169 stortingsrepresentanter bærer på.

Men st. meld. nr 41 (2008-2009) fra kunnskapsdepartementet handler om noe av det jeg tror svært mange er opptatt av: Kvalitet i barnehagen. Det store flertall av norske barn går i barnehage 30 - 40 timer hver uke - og ingen foreldre er likegyldige til hva som skjer i barnehagen. Faktisk tror jeg at de aller fleste som har småbarn vil mene at trygge og gode barnehager er blant de aller viktigste velferdsgodene vi har.

Men hva er en god barnehage?

Hvor stort fokus skal det være på læring? I hvor stor grad skal barna testes slik at man tidlig å kunne sette inn tiltak mot de som trenger spesiell oppfølging? Hvor viktig er det at barnehagepersonalet har faglig kompetanse? Ville barnehagen blitt bedre om det var flere menn som jobbet der? Og hvordan skal barnehagen utformes for å redusere sosiale forskjeller?

Datteren min går i barnehage. Jeg er egentlig mest opptatt av at barnehagen skal være et sted der hun gis mulighet til å utvikle sine evner på sin måte. Og så er jeg opptatt av at barnehagen skal ha fokus på et sunt kosthold og at ungene skal være mye ute. Det beste tegnet på en vellykket dag i barnehagen er når utedressen er klissvåt. Og så burde alle barnehager ha en egen buss!

Når jeg ser hvor mye positivt de lærer i barnehagen - er det egentlig utrolig hvor bra vi har greidd oss - vi som er vokst opp alene i skjørtekanten til mødrene våre.

Hva mener du er en god barnehage?

mandag 22. februar 2010

Usaklig og utydelig om strøm fra Høyre

Markedet for strøm er en krevende greie å forstå. Vi har i Norge valgt å liberalisere kraftmarkedet. Noe som sannsynligvis gir oss billigere strøm over tid - men kan i perioder gi utslag i ekstremt høye priser.

På grunn av dårlig overføringskapasitet inn til Midt-Norge er prisene her oftere høyere enn i Sør-Norge. En utbedring av nettet vil kunne gjøre Norge til et kraftrike med like priser i hele landet. Det mener jeg må være et mål.

Jeg hørte næringspolitisk talskvinne i Høyre, Elisabeth Nørve, på radioen i dag. Hennes budskap var:

- Regjeringen har ikke gjort noenting for å bedre kraftsituasjonen i Midt-Norge.

Så tenker jeg er dette sant? Har virkelig ikke regjeringen gjort noe? Eller er det Elisabeth Nørve som snakker usant? Og gjør hun det fordi hun ikke vet bedre eller snakker hun usant for å sverte regjeringen?

Faktum er at det er investert til store penger de siste årene for å bedre kraftbalansen i Midt-Norge. Statnett skriver på sine nettsider: "Statnetts største investeringer de senere år har kommet i Midt-Norge." Selvsagt skulle det vært gjort mer, og aller helst skulle kraftlinjen mellom Ørskog - Fardal vært under bygging. Denne linjen er det tiltaket som vil ha størst effekt.

Men vent litt. Bak meg i Stortingssalen sitter Bjørn Lødemel (H) fra Sogn og Fjordane. Som ordfører kjempet han ivrig mot denne kraftlinjen. Og han jobber også aktivt mot kraftlinjen, og slik jeg har forstått det har han fått med seg partiet på hans linje i denne saken. Et slikt syn deles også av min partikollega Erling Sande som sa følgende i stortinget i denne uken:

"Er det slik at Høgre og representanten Lødemel gjennom valkampen i Sogn og Fjordane dreiv sjølve valkampen på motstanden mot den nye 420 kV-linja mellom Ørskog og Fardal? Eg registrerer at han, bl.a. i media, viser til at den saka som vi behandlar her i dag, er ei oppfølging av denne motstanden, og at resultatet som ei eventuell ekspertgruppe kjem fram til, vil føre til at vi får ei anna løysing når det gjeld denne linja."

Bjørn Lødemel svarte blant annet dette:

"Ørskog–Fardal har blitt bringa inn i debatten her. Det som er å seie om Ørskog–Fardal, er at det er viktig å få kapasitet på den linja. Det er viktig for Midt-Noreg, og det er viktig òg for kraftforsyninga, slik at det ikkje er usemje om det."

Det er nå viktig å få på plass Ørskog - Fardal og da må nok trådene henge i luften på det meste av strekningen. Det må vi bare akseptere.

Og så får vi vente på et svar også fra Høyre. Siri Meling (H) fra Rogaland var i valgkampen tydelig på at nye kraftlinjer måtte på plass. Jeg håper noen kan gi et svar på Høyres standpunkt i saken.

søndag 21. februar 2010

Svensk modell i OL!

- Hva? Det er bare OL hvert fjerde år, og i skiskytterstafetten har vi virkelig sjanse til å ta gull. Dette er totalt uakseptabelt!
Sjefen i Olympiatoppen, Jenns Aam, var så hissig at det dirret i telefonen til kulturministeren.

- Beklager. Klar ordre fra statsministeren. Enten blir det slik, eller så har norsk idrett sett sin siste statlige krone.

Sjefen i Olympiatoppen, Jenns Aam, sa ok og og la på.

Kulturministeren kjente et sterkt ubehag av å bli overkjørt slik. Men statsministeren var krystallklar. Hun måtte roe seg ned. Hun ropte på sekretæren sin:

- Kan du be departementsråden komme inn å spille noen melodier på blokkfløyte for meg? Og så kan statssekretæren være med på triangel.

Da kulturministeren endelig reiste seg opp fra spikermatten sin var både departementsråden og statssekretæren svette etter å ha spilt "humlens flukt" av Rimskij Korsakov i over en time.

- Jeg må gjøre som statsministeren ba meg om. Bjørndalen skal gå stafetten. Vi må vise at ord og handling går hånd i hånd for denne regjeringen. Alle skal med! Selv om hun forstod at en sikt på to meter var i snaueste laget når blinkene var så små.

Døren til statsrådskontoret gikk opp. En lang tynn skikkelse med skidress stod i døren. Det var statsministeren. Departementsråden spilte en fanfare på blokkfløyten og statssekretæren avsluttet med tre nydelige slag på trianglet. Statministeren la seg ned på spikermatten og sa:

"Dette er vår mulighet til å vise alvor. Hvor skal dette ende om vi godtok at folk med Canadisk øyevirus skulle få full sykemelding? Jeg tørr minne om at vi bruker 40 milliarder på sykelønn, og at vi har store løfter å innfri både på klima, lokal velferd, vei og skole! Jeg har snakket med landslaglegen og Bjørndalen får gradert sykemelding i fire dager - og skal gå stafetten. Jonas har snakket med IOC. De hadde forståelse for vår situasjon - og Bjørndalen skal kun skyte tre skudd. De to siste blinkene vil datamaskinen Embla avgjøre skjebnen til."

Jeg innkaller til pressekonferanse? sa kulturministeren. Departementsråden og statsråden kan spille litt, og så kan jeg ta ut saken.

Fint, sa statsministeren. Jeg blir også med. Alltid hyggelig å treffe pressekorpset. Jeg tror jeg tar med cymbalen min.

torsdag 18. februar 2010

Papirer og rettigheter i lange baner.

Familien har vært bevisste forbrukere og byttet bank. Å bytte bank gir en smak av kjendislivet. En tykk bunke papirer - som bare venter på å få din autograf. Avtale om ditt, erklæring om datt - Og mange mange sider med avtalevilkår. Noen snakker om det papirløse samfunn. Jeg har i dag mer papir enn penger i banken.

Før var det vanlig å skrive "lureriet" med liten skrift. I dag skrives det med mye skrift. Veldig mye skrift. Er det noen som leser det? Og hva svarer man på spørsmål om man har liten, middels eller god kunnskap om handel med råvarederivater ?

Forbrukervernet er stadig blitt styrket, men har det blitt for mye informasjon? Burde man hatt en gjennomgang for å se om styrkingen av forbrukernes rettigheter har gjort det vanskeligere å kjenne og ivareta sine rettigheter.

mandag 15. februar 2010

Sykefravær

Jeg skal nå forsøke meg på en oppsummering av hva jeg mener om sykelønn. Partene i arbeidslivet og staten skal etter planen ha på plass en ny avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) i løpet av februar. Det tror jeg de klarer.

Selv om debatten om IA-avtalen har handlet mye om sykefravær er det viktig at målene om økt reell pensjonsalder og økt inkludering av folk med nedsatt funksjonsevne tas inn i en ny avtale. Det er på disse området den gjeldende IA-avtalen har gitt resultater, og da særlig i form av økt reell pensjonsalder.

Det er bred enighet om at kravet om full lønn ved sykdom skal videreføres. Det er jeg enig i. Men det må være lov å problematisere dette i forhold til andre trygdeytelser. Blir man syk får man full lønn - blir man oppsagt som følge av nedbemmaning får man ikke beholde lønnen. Situasjonen for den som rammes er ikke avhengig av årsaken til at man ikke er i jobb.

Det er heller ikke tvil om at reduserte ytelser vil føre til at sykefraværet går ned. Men det er nettopp for å beholde en så god ordning som vi har i dag, at vi må ta kampen for å få ned sykefraværet. Det skal ikke være OECD som definerer innholdet i den norske velferdsstaten.

Jeg mener videre at regjeringens ekspertutvalg har lagt frem en usedvanlig god rapport med forslag til tiltak. Jeg støtter i all hovedsak disse.

Vi må også stresse prinsippet om at sykepenger skal sikre inntekt ved fravær som følge av sykdom eller skade. Det skal ikke være en oppsamlingsplass for å løse arbeidskonflikter, midlertidig nedbemmaning eller behov for permisjon.

Det viktigste er aktiv forebygging for å hindre at folk blir syke, og en tidlig innsats for å tilrettelegge for at folk kan komme raskt tilbake til jobb.

Med dette humane og arbeidstakervennlige bakteppe våger jeg meg til å si noe om arbeidsmoral.

Jeg tror Norge er velsignet med innbyggere som jevnt over har høy arbeidsmoral. Selv da myndighetene anbefalte å være hjemme i 8 dager om du trodde du muligens kunne ha svineinfluensa, så førte ikke dette til at vi satte oss i godstolen og pleiet hosten. (ville nok vært annerledes om det hadde skjedd under et OL)

Men det er ingen tvil om at noen utnytter systemet. Disse fortjener ikke verken vern eller omtanke. Og det kan ødelegge systemet for de som faktisk stiller opp. Jeg mener derfor:

- Folk som skulker må sies opp. Dette er det samme som å stjele fra arbeidsgiver.

- Det må være klare rutiner i bedriftene for å melde fra om fravær. Brudd på disse må medføre at sykelønn ikke betales ut.

- Når antall egenmeldingsdager utvides må arbeidsgiver kunne kreve at den ansatte får sykemelding fra lege når det er grunn til å ha mistanke om ulovlig fravær.

Kampen for redusert sykefravær er ikke en kamp mot arbeidstakerne - men for at norske lønnsmottakere skal ha verdens beste sykelønnsordning.

søndag 14. februar 2010

Nå er det vår hos Spar på Bryne

Nypoteter er vanligvis et godt vårtegn. Men koblingen mellom våren og nypoteter fra Saudi Arabia er kreativ. Og Yr melder om ti dager til med minusgrader og snø på Bryne.

lørdag 13. februar 2010

Har jeg brutt politikkens regler?

I dagens Stavanger Aftenblad får jeg hard kritikk av KrFs Knut Arild Hareide. Han mener jeg bryter politikkens regler. Bakgrunnen er et blogginnlegg jeg skrev 1. februar da striden om Inger Lise Hansens utspill pågikk.

Han sier blant annet: "ufint, og brudd på all politisk kutyme", "klare personangrep som Pollestad skal holde seg for god til", "eklatant brudd på på norsk politisk kutyme" og "vi som er politikere slenger ikke negative karakteristikker til hverandre på den måten"

Jeg mener Hareide har feil regelforståelse og feil oppfatning av faktum. Blogginnlegget er ikke slemt eller ondsinnet.

Men jeg ser at jeg noen steder burde ha brukt litt mer presise formuleringer. Jeg skriver for eksempel "Dagfinn Høybråten har gjort KrF til et nokså humørløst og utydelig parti." Jeg burde ha skrevet: "I tiden Dagfinn Høybråten har ledet KrF har partiet blitt mer humørløst" I tillegg burde jeg understreket at jeg ikke mente at Høybråten burde trekke seg nå. Det tar jeg kritikk på.

Men når Hareide sier: "...vi blander oss ikke inn i hverandres eventuelle lederdebatter." Det er jeg i utgangspunktet enig i. Men det blir vanskelig å forstå når Hareide videre sier: "Det er ingen lederdebatt i KrF". Jeg kritiseres for å blande meg inn i noe som ikke finnes.

Det er heller ingen tvil om at politikkstriden i KrF i kjølvannet av Hansens utspill er så tett knyttet til personer, at det vil være unaturlig å ikke kommentere personene. Og politisk strid i et parti er det vel ikke forbeholdt politiske kommentatorer å mene noe om. Eller er det kun politisk strid i regjeringspartier det er lov for andre politikere å kommentere.

Jeg forstår det også slik at Hareide mener jeg kommer med et personangrep på Hansen når jeg skriver: "Hansen er også sjanseløs rett og slett fordi hun er den hun er". Å slå fast at det er krevende for en person fra Vestfold som er for EU å bli partileder i KrF kan vel ikke være et personangrep.

Hareide topper det hele med å si: "om Dagfinn Høybråten hadde vært samferdselsminister hadde ikke togene stått, det skal jeg love deg."

Men det jeg stusser mest over er at KrF bruker en tidligere statsråd med så voldsomt store ord for å ta ned et blogginnlegg fra det som må sies å være en uerfaren og relativt lite profilert stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Hvor var det samme engasjementet da ordførere og andre hamret løs på Inger Lise Hansen?

onsdag 10. februar 2010

Vindkraft

Vindmøller = miljøvennlig energi. Jeg er veldig for vindkraft og mener dette bør være et satsingsområde for Norge. Vi må få realisert flere vindmølleparker.

Jeg er derfor glad for at NVE har gitt flere nye konsesjoner til Rogaland. Og tror det blir flott når de kommer i drift. Et synlig tegn på at her bor et folk som ikke lar verdiene blåse forbi.

Noe av det som provoserer meg mest er miljøorganisasjoner (ikke Zero og Natur og Ungdom) som er: For vindkraft, men mot vindmøller. For vannkraft, men mot rørgater og demninger. For bioenergi, men mot skogsveier. Og selvsagt også mot kraftlinjer.

Europa trenger mer fornybar energi. Vi har ressursene og skal selvsagt ta disse i bruk. God miljøpolitikk. God næringspolitikk. God distriktspolitikk.


Blogglisten

torsdag 4. februar 2010

Si opp skulkerne!


Det snakkes stadig om at folk tar seg en tredagers ved å misbruke ordningen med egenmelding ved sykefravær. Jeg er usikker på hvor stort problem dette er, men at det skjer er det ingen tvil om.

Jeg mener arbeidsgivere må ta tak i dette. Det er de som betaler for skulkingen. Og de har et effektivt virkemiddel - gi folk, som tar tredagers uten grunn, sparken. Arbeidsmiljøloven er ikke til hinder for dette.

Dersom bedriftene blir flinkere til å gi skulkerne sparken (eller kanksje først en skriftlig advarsel) - så vil det fort bli mindre attraktivt å ta seg noen dager ulovlig fri.

Og uansett så finnes det en bestemmelse i folketrygdloven som sier:

§ 8-27. Tap av retten til å nytte egenmelding

En arbeidsgiver kan bestemme at en arbeidstaker skal tape retten til å få sykepenger på grunnlag av egenmelding

a)dersom arbeidstakeren i løpet av 12 måneder har hatt minst fire fravær uten å legge fram legeerklæring,
b)dersom arbeidsgiveren har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom.

Før arbeidsgiveren treffer sin beslutning, skal arbeidstakeren gis høve til å uttale seg. En beslutning om å ta fra en arbeidstaker retten til å nytte egenmelding skal vurderes på nytt etter seks måneder.

Dersom det foreligger begrunnet mistanke om at egenmelding nyttes som aksjonsform i en arbeidskonflikt, kan arbeidsgiveren kreve legeerklæring fra første fraværsdag så lenge aksjonen varer.

Det burde kanskje vært vurdert om man skulle hatt en bestemmelse som sier: "dersom arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom, kan arbeidsgiver kreve legeerklæring fra første fraværsdag."

I Fafo rapport 119 står et annet forslag: "En annen type kontroll kunne være et system for stikkprøver: I det gamle DDR fantes et system med "sykebesøk", hvor grupper av pensjonerte arbeidere hadde som oppgave å besøke arbeidskamerater som meldte seg syke." Det skulle tatt seg ut.

Blogglisten

tirsdag 2. februar 2010

Kristelig Forvirring Party.

Debatten går høyt i KrF etter Inger Lise Hansens utspill. Partiet har vært, er og skal være en alliert for Senterpartiet i viktige saker. Jeg ønsker i utgangspunktet KrF alt godt.

Jeg tror ikke KrFs utfordringer handler om verken syn på Israel, homofile eller EU. Jeg tror det handler om plassering i det politiske landskapet. Og i det spørsmålet kan jeg ikke se at det er noe skille mellom Dagfinn Høybråten og Inger Lise Hansen. Begge virker å ønske at KrFs vei til makten skal gå gjennom FrP og Høyre.

Men er et linjeskifte mulig for KrF i de "store sakene"? Selv om det er en viss aksept for en "modernisering" av KrFs politikk blant partiets ledere, må vi huske på hvem KrFs grunnfjell er. Det er eldre folk som er kristne. Menn som aldri har laget en middag i hele sitt liv og kvinner som kan lage både vaffelkaker, lefse og sju slag til jul uten en eneste oppskrift. Grunnfjellet er lite engasjert i den daglige politikkutformingen, men vil våkne om noen forsøker å rokke ved fundamentet i partiet.

Dagfinn Høybråten har gjort KrF til et nokså humørløst og utydelig parti. Inger Lise Hansens ideer er ikke forenelige med partiets fundament. Hansen er også sjanseløs rett og slett fordi hun er den hun er.

Her er mitt tips til KrF: Velg Hareide til partileder. Orienter dere mot de rødgrønne. Moderniser retorikken. Gå mot felles ekteskapslov og abort, men fokuser på andre saker i det offentlige ordskiftet. Et verdiperspektiv på politikken - der man setter forvaltertanken og internasjonal solidartitet fremfor kortsiktig velstandsøkning i Norge. Og da sier det seg selv at samarbeid med Erna Solberg og Siv Jensen er håpløst for KrF.

Jeg ser frem til den dagen Knut Arild Hareide sier høyt fra sin plass i stortingssalen: Kor er eg? Og vi kan svare: Du er heime no.

Jeg ønsker mine venner i KrF lykke til med debatten fremover. Og velkommen hjem.