mandag 22. februar 2010

Usaklig og utydelig om strøm fra Høyre

Markedet for strøm er en krevende greie å forstå. Vi har i Norge valgt å liberalisere kraftmarkedet. Noe som sannsynligvis gir oss billigere strøm over tid - men kan i perioder gi utslag i ekstremt høye priser.

På grunn av dårlig overføringskapasitet inn til Midt-Norge er prisene her oftere høyere enn i Sør-Norge. En utbedring av nettet vil kunne gjøre Norge til et kraftrike med like priser i hele landet. Det mener jeg må være et mål.

Jeg hørte næringspolitisk talskvinne i Høyre, Elisabeth Nørve, på radioen i dag. Hennes budskap var:

- Regjeringen har ikke gjort noenting for å bedre kraftsituasjonen i Midt-Norge.

Så tenker jeg er dette sant? Har virkelig ikke regjeringen gjort noe? Eller er det Elisabeth Nørve som snakker usant? Og gjør hun det fordi hun ikke vet bedre eller snakker hun usant for å sverte regjeringen?

Faktum er at det er investert til store penger de siste årene for å bedre kraftbalansen i Midt-Norge. Statnett skriver på sine nettsider: "Statnetts største investeringer de senere år har kommet i Midt-Norge." Selvsagt skulle det vært gjort mer, og aller helst skulle kraftlinjen mellom Ørskog - Fardal vært under bygging. Denne linjen er det tiltaket som vil ha størst effekt.

Men vent litt. Bak meg i Stortingssalen sitter Bjørn Lødemel (H) fra Sogn og Fjordane. Som ordfører kjempet han ivrig mot denne kraftlinjen. Og han jobber også aktivt mot kraftlinjen, og slik jeg har forstått det har han fått med seg partiet på hans linje i denne saken. Et slikt syn deles også av min partikollega Erling Sande som sa følgende i stortinget i denne uken:

"Er det slik at Høgre og representanten Lødemel gjennom valkampen i Sogn og Fjordane dreiv sjølve valkampen på motstanden mot den nye 420 kV-linja mellom Ørskog og Fardal? Eg registrerer at han, bl.a. i media, viser til at den saka som vi behandlar her i dag, er ei oppfølging av denne motstanden, og at resultatet som ei eventuell ekspertgruppe kjem fram til, vil føre til at vi får ei anna løysing når det gjeld denne linja."

Bjørn Lødemel svarte blant annet dette:

"Ørskog–Fardal har blitt bringa inn i debatten her. Det som er å seie om Ørskog–Fardal, er at det er viktig å få kapasitet på den linja. Det er viktig for Midt-Noreg, og det er viktig òg for kraftforsyninga, slik at det ikkje er usemje om det."

Det er nå viktig å få på plass Ørskog - Fardal og da må nok trådene henge i luften på det meste av strekningen. Det må vi bare akseptere.

Og så får vi vente på et svar også fra Høyre. Siri Meling (H) fra Rogaland var i valgkampen tydelig på at nye kraftlinjer måtte på plass. Jeg håper noen kan gi et svar på Høyres standpunkt i saken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar