søndag 27. januar 2013

Beklagelig forfall

På mandag skulle det vært landbrukspolitisk debatt på Varhaug mellom Høyres landbrukspolitiske talsmann Svein Flåtten og vår landbruksminister. Jeg hadde sett frem til en viktig duell om fremtidens matproduksjon midt i Norges fremste matfat. Det blir møte, men uten Flåtten.

Grunnen til at jeg har ment denne duellen ville bli så viktig er at den kunne fått frem at det er bøndene med størst produksjon som vil tape mest om Høyres landbrukspolitikk, dratt i retning FrP, blir en realitet etter valget.

Det blir som sagt møte på Varhaug, men Flåtten er byttet ut med Bent Høie. Jeg har gjort et forsøk på å finne ut hvorfor Flåtten ikke kommer uten å få svar. Jeg tar derfor forbehold om at han kan ha gode grunner.

Men det kan vel også være at Høyre innså at de ikke tåler å presentere en så ærlig versjon av sin landbrukspolitikk som det Flåtten pleier å gi. Høie er ikke Høyres fagmann på landbruk. Høie er rundere i kanten. Han formulerer seg forsiktigere. Han kommer aldri til å bli landbruksminister. (det tror jeg Bent er enig i) Vi kommer ikke til å få høre den fulle sannheten om Høyres matpolitikk. Det er synd.

Jeg vil derfor invitere Svein Flåtten til en reiserunde på Jæren senere i vår. Du er hjertelig velkommen til matfatet. Og uansett bør du ta turen til Varhaug på mandag 28. januar.

lørdag 26. januar 2013

Valgkampsamling

Fylkessekretær Tone Ravnås snakker om nett og mediabruk.

Valget til høsten vil etter min mening bli det første valget der internett kan spille en avgjørende rolle.

Valgkampanjen må ta hensyn til det.

fredag 4. januar 2013

Innlegg for Rogaland Senterungdom

Senterungdommen vil bli en av mine viktigste støttespillere i valgkampen. Derfor gleder det meg at aktiviteten er stor og at det er mye bra folk der.

I dag skal jeg holde innlegg på Rogaland Senterungdoms nyttårsbord. Det gleder jeg meg til. Hovedbudskapet mitt vil være:

Vi har fått til mye i regjering. Avmakt er lettere enn makt.

Vårt eneste mål er å sikre mandatet til Rogaland Senterparti i valget. Det vilvære vårt beste bidrag til en rødgrønn valgseier.

Vi må ikke bli selvgode og arrogante. Vi må lytte mer enn vi snakker. Og vi må utvikle ny politikk i partiprogrammet.

Vi må løfte de vanskelige diskusjonene som for eksempel om veksten kan bli vår fiende.

Vi må tåle å stå i stormen og ikke tro at gode nikk er et tegn på at folk vil stemme på oss.

Vi må synliggjøre opposisjonens svakheter og mangel på felles verdigrunnlag. Så det blir nok noen ord om formueskattfjerningen som forsvant og Høyres jernbanesatsing på kun 5 millioner.

Vi skal ha det kjekt sammen og vise at Senterpartiets stemme fra Rogaland trengs på Stortinget etter 2013. Og vi greier det om vi er flinke nok og jobber hardt nok.

Ser frem til møtet på Åmøy i dag. Og håper mange får lyst å gjøre mye for partiet de neste åtte månedene.

torsdag 3. januar 2013

Dalane senterungdom

I går var eg med då Dalane Senterungdom vart stifta. Det var særs gledeleg å sjå kor mange ungdomer som møtte opp. Når eg og Senterpartiet skal drive valkamp sør i Rogaland så vil dette vera til stor nytte. Eg voner og at dei bidreg til å løfta viktige politiske spørsmål i sin region.

Det vart sagt at den avgjerande årsaka til at folk ikkje er med i eit politisk parti er at dei aldri er blitt spurt. Eg er ikkje sikker på om dette er sanninga eller er det slik me ynskjer at sanninga skal vere.

Då eg sjølv melde meg inn i Senterungdomen då eg var 16 år, så var det ved å sende inn ein svarslipp i ei reklamefinansiert skuledagbok. Det kunne fort ha vorte med det. Men ein dag fekk eg ein telefon frå leiaren i Nærbø Senterparti med spørsmål om eg ville reise på eit kurs i Senterungdomen på Nesbyen. Eg var skeptisk, men takka ja. Det endra mykje av livet mitt, men eg er framleis glad for det valet.

Eg vonar det var ein framtidig statsråd på møte i Dalane i går. Om ikkje så får me i det minste håpe at fleire av dei som var der får moglegheit til å læra meir om politikk.

Lykke til! Ser fram til eit godt samarbeid.