lørdag 23. februar 2013

Når det gjeld saken...

I går var jeg med Magnhild Meltveit Kleppa til Dalane videregående skole. Hun snakket om hvordan det var å være en offentlig person, mor til en homofil sønn, innvalgt på Stortinget på et nei til felles ekteskapslov og hvilke tanker hun gjorde da hun snudde i saken.

Bakgrunnen for besøket var en invitasjon fra elevrådet på skolen. Jeg var med for å si noe om verdier i politikken og hvordan disse endres over tiden.

Magnhild presenterte meg for elevene som sin arvtaker. Jeg fant da grunn til å presisere for elevene at det ikke var jeg som var "homosønn (35)".

Budskapet mitt var at verdier og holdninger endres over tid. I dag er det kun i de særeste kretser at noen kan finne på å bruke begrepet "lausunge" om en unge født utenfor ekteskapet. Det er også stadig færre miljø der man gifter seg fordi man må og får unge fire måneder senere. Noen kaller dette forvitring av verdier. Jeg mener det er en god utvikling.

For tretti år siden var det utenkelig for de fleste menn å ta noen måneder permisjon for å skifte bleier og trille tur med ungene sine. I dag er dette hovedregelen. Lovgivning og verdier henger sammen.

Da debatten om felles ekteskapslov var på sitt friskeste for noen år siden og Magnhild gikk fra nei til ja var det spesielt en ting jeg merket meg i Senterpartiet. Det var hvor mange godt voksne partifolk som sa: "når det gjelder SAKEN (bruk av ordet homofili var ikke aktuelt) så støtter me Magnhild"

Dette ble sagt av mange som jeg i utgangspunktet trodde hadde det totalt motsatte synet på felles ekteskapslov. Min lærdom var at det ikke er særlig lurt å bare tippe hva folk mener om denne typen saker.

Det ble en minnerik opplevelse på Dalane vgs og jeg tror elevene satte pris på besøket.

onsdag 20. februar 2013

Det perfekte oppslag

Noen presseoppslag er ikkje kjekke, men de går fort over. I sist uke hadde Aftenbladet et oppslag med overskriften "Geir Pollestad hvem er det?" Saken baserte seg på at statsviter Tuastad ved UiS sa til avisa at han ikke visste hvem Geir Pollestad var. (dette oppslaget er IKKE i kategorien "ikke kjekke")

Nå er jeg av den oppfatning at mange politikere tror de er mer kjente enn de faktisk er. Og det er heller ikke så viktig å være kjent. Det er politikken som er det viktigste.

Men det er ikke poenget. Poenget er at rent teoretisk er dette en perfekt sak. Jeg har troen på at dersom velgerne ser på navnet ditt og partinavnet samtidig som de får en positiv opplevelse så vil dette legge seg på sjelen til folk. Smilefjes.

Her er de mulige alternativ leserne har.

1. Leser avisen og aner ikke hvem førstekandidaten til Sp er. De tenker: "Hmm det ante jeg ikke. Men det gjorde heller ikke valgforskeren." Det gir en positiv opplevelse pluss at de kanskje lærer hvem førstekandidaten til Sp er.

2. Leser avisen og vet hvem førstekandidaten til Sp er. De tenker: "Hmm da kan jeg mer om politikk i Rogaland enn valgforskeren." Det gir en positiv opplevelse.

3. Leser avisen. Ser overskriften. Blar videre uten å lese saken. Forstod derfor ikke at saken handlet om Sp og førstekandidaten.

Vinn vinn vinnEt luftig blogginnlegg

Dette innlegget er skrevet på flyet fra Oslo til Stavanger. Vi liker å klage i Norge. Jeg liker å skryte. Og innhabil som jeg er så velger jeg å skryte av norsk luftfart. Å kunne gå fra gruppemøte i Senterpartiet på Stortinget klokken 1640 og lande i Stavanger klokken 1830 er fantastisk.

Det går fly hele tiden. Etter som jeg husker kan du for eksempel dra fra Oslo til Stavanger klokken 1600, 1625, 1640, 1715, 1740 og 1800.

Vi har ikke flyplasser i Norge. Vi har ett nettverk av 46 statlige flyplasser, 2 store private flyplasser og en håndfull andre flyplasser. De aller fleste i Norge kan dra på møte i Oslo uten overnatting. Noen dager på jobb føles det som de gjør nettopp det. Drar til Oslo på møte i samferdselsdepartementet.

Men det er selvsagt utfordringer i luftfarten også. Klimagassutslippene må ned, lønnsomheten er presset, arbeidsvilkårene for de ansatte er under press.

Men i de store: hipp hurra for luftfarten. Nå skal vi lande og jeg må publisere før wifi går av.

lørdag 16. februar 2013

Fylkesårsmøte Rogaland Senterparti

Godt årsmøte. Følte innleggene mine gikk bra. Her er noen små utdrag av min generelle tale:

"Jeg mener målet må være et samfunn der folk har frihet. Men og et samfunn der folk har ansvar og er en del av et felleskap. Et fellesskap der folk har rettigheter. Men og et felleskap der folk har plikter. Og et samfunn der alle har like muligheter. Ikke et samfunn der alle er like. Vi ønsker oss et samfunn der folk kjenner naboen sin."

"Norge er blitt for byråkratisk. Det er for mange lover og regler. Det er for mange folk som lever av å kontrollere. Tillit og ansvar blir erstattet med regler og kontroll. Det politiske Norge har et felles ansvar for denne utviklingen. Vi må derfor ta felles ansvar for å snu utviklingen. Jeg er inspirert av rådmannen i Klepp som snakker om en paragraf null. Den lyder: "Det er lov å bruke vett." Etter åtte år i regjering må vi passe på at ikke systemet blir viktigere enn de systemet skal tjene."

"Rogaland er Norges beste vestkant. Vi har vært heldige og vi har jobbet hardt. Det går så det griner (feil bruk av uttrykket, men la gå) i fylket vårt, men vi kan risikere at det går så godt at det blir til å grine av. Vi skal våge å utfordre ropet om mest mulig vekst. Vi er på trygg grunn. Programforslaget slår fast: "Kortsiktige økonomiske hensyn skal vike for det langsiktige forvalterperspektivet.""

Forøvrig kan årsmøtet oppsumeres slik: E39, jordvern, Drangsdalen, E134, Jærbanen, tollvern, skule, samhandling, RV 13, lyntog, tidlig ultralyd, rødgrønt, lengeværende asylbarn, Lofoten, bybanekontoret, greater Stavanger.
onsdag 13. februar 2013

Lettvint om samferdsel

Analyse & Strategi har på oppdrag fra NHO laget en rapport om oppfølging av nasjonal transportplan. (NTP). Denne er rapporten er så solgt inn til TV2 som nokså ukritisk lager sak av den og sender på nyhetene uten at departementet har fått tilgang til rapporten.

Hva er en NTP:  I nasjonal transportplan gjør regjeringen rede for hvilke planer regjeringen har på samferdselsfeltet de neste ti årene. De er satt økonomiske rammer for ulike tiltak til ulike type oppgaver: Investeringer, drift, vedlikehold osv. I tillegg er det beskrevet hvilke prosjekter man ønsker å starte opp i første fireårsperiode og hvilke prosjekter som skal startes opp i siste seksårsperiode.

Rapporten som NHO har fått utarbeidet konkluderer på overordnet nivå med:

"Ser man perioden 2010-2013, samlet sett, overoppfyller regjeringen målsetningene som er formulert i stortingsmeldingen om NTP 2010-2019, som ble lagt frem våren 2009"

Når det gjelder de store investeringsprosjektene vil man ved utgangen av 2013 ha startet opp 80% av både jernbane- og veiprosjektene som ble varslet i første fireårsperiode. Det tallet kunne ha vært 100%, men av ulike omstendigheter så er noen forsinket. En hovedforklaring er at Statens vegvesen og Jernbaneverket (etatene) i NTP fikk en så kraftig vekst i bevilgningene at mange prosjekter ikke hadde kommet langt nok i planleggingen. I tillegg har det vært behov for å prioritere mer penger til drift og vedlikehold enn det man hadde lagt opp til i planen.

Erna Solberg (H) sier lettvint at dette viser at regjeringen "mangler gjennomføringskraft". La meg ta noen eksempler på at hun bommer grovt med sine lettvinte kommentarer. Når Hålogalandsbrua blir ferdig noen måneder senere enn det statens vegvesen opprinnelig har lagt til grunn så er ikke det dårlig gjennomføringskraft. Gjennomføringskraften ligger i at vi har bevilget penger og gjort vedtak som gjør at prosjektet blir realisert. Når rapporten viser at kryssingspor på Jærbanen ikke er bygget så betyr ikke det manglende gjennomføringsevne, men evne til å tenke langsiktig. Jernbaneverket har sett at det var en umoderne, dyr og dårlig løsning for Jærbanen. De har sagt at man heller vil jobbe videre med dobbelspor. Det gir strek i boken hos Erna og NHO. Jeg er svært glad for dette. Erna og NHO mener tydeligvis at krysningsporene burde vært bygget uansett. Jeg mener det er en dårlig løsning.

En svakhet med rapporten er at den tar utgangspunkt i handlingsprogrammene og ikke i nasjonal transportplan. Handlingsprogrammene er etatenes egne dokumenter for å oppfylle transportplanen. Og NHO legger til grunn at et prosjekt er forsinket dersom man kommer i gang med byggingen to måneder senere enn planen selv om prosjektet ferdigstilles på tid.

En annen svakhet er at rapporten utelukkende fokuserer på hva som er prioritert ned, og ikke hva som er prioritert opp.

Vi har store utfordringen i samferdselsektoren. Vi må få redusert planleggingstiden, effektivisert gjennomføringen av prosjekter og øke bevilgningene. Men det er et dårlig utgangspunkt for forbedring som NHO her har gitt oss. Og Erna kan heller ta en telefon til sine partifeller i Tromsø for å fortelle at prosjekter blir utsatt når byrådet ombestemmer seg midt i planleggingsfasen.

Mulig innlegget var ensidig - men jeg slår TV2 ned i støvlene når det gjelder balanse.      

fredag 1. februar 2013

Sp og EØS

EØS eller regjering? Jeg mener det var et valg partiet tok i 1992 da daværende partileder Anne Enger Lahnstein slo fast at EØS-avtalen ikke ville hindre oss i regjeringsdeltakelse.

Det er ingen grunn til å tro at vi får et flertall mot EØS-avtalen på Stortinget etter valget i høst. Så en diskusjon for og mot EØS-oppsigelse som krav i en Soria Moria III er meningsløs.

Så får vi glede oss over at det norske folk i 1994 trosset truslene fra ja-siden. Og at vi sannsynligvis med fortsatt rødgrønn regjering får fire nye år uten EU-søknad. Det er en stor seier for Senterpartiet. Og vi skal mer enn noe annet parti føre en tydelig politikk og ivareta norske interesser innenfor EØS.

Er det utenkelig at vi får en ny avtale eller store endringer i EØS-avtalen på sikt? Nei, men det vil i så fall bli utløst av andre forhold enn den norske valgkampen. Slike forhold kan og løfte EU-debatten. Og da er et robust Senterparti den beste forsikringen man kan tegne for landet.