tirsdag 28. oktober 2014

Siv vil lytte - Erna vil ikke.

En av de vanskeligste tingene med å drive en regjering er at den består av mange mennesker. 

I Aftenposten 30.10.14 sier Siv Jensen følgende som forsvar for endringene i formueskatten: 

«Vi får veldig tydelige tilbakemeldinger fra næringslivet på at reduksjon i formuesskatten er viktig for svært mange bedrifter. Vi velger å lytte til de signalene vi får, slik at vi kan legge til rette for arbeidsplasser og norsk eierskap»

Det er jo gode signaler at man vil lytte. Men i saken om å momsfri netthandel har regjeringen også fått veldig tydelige tilbakemeldinger fra næringslivet. Hva svarer Statsministeren til slike tydelige tilbakemeldinger? I Stortinget 22. oktober sa hun: 

"Jeg synes også det er viktig med tanke på politikernes status: ikke bare å snu hver gang andre argumenter kommer på bordet." 

Regjeringen er altså opptatt av å lytte, men først og fremst lytter regjeringen til de som er enige med regjeringen. 


mandag 27. oktober 2014

Aspaker avvikler norsk selfangst

I statsbudsjettet setter regjeringen en strek over norsk selfangst. Næringen har en vanskelig situasjon på grunn av urimelige internasjonale sanksjoner mot norske selprodukter. I en slik situasjon burde fiskeriminister Elisabeth Aspaker tatt næringens parti, i stedet velger hun å imøtekomme ønsket fra motstanderne av norsk selfangst om å bli kvitt næringen.

 

I 2010 støttet et samlet Storting opp om selfangstnæringen da stortingsmeldingen om sjøpattedyr ble behandlet. Nå velger regjeringen å se bort fra dette og fjerner i statsbudsjettet hele støtten til næringen.

 

Dette viser en regjering som verken vil hjelpe en hardt presset næring eller er villig til å stå opp for norske interesser. Det er for svakt av fiskeriministeren og nå håper jeg stortinget vil ta ansvar i en sak der Høyre og FrP svikter. Senterpartiet mener det er viktig med en bærekraftig høsting av naturen og mener selfangst er en naturlig del av en slik politikk.


Nå har statssekretæren for sel sagt på dagsnytt 18 at det ikke var av hensynet til dyrene, men for å finansiere formueskatten at de kuttet overføringene. (jada han brukte vel ikke akkurat de ordene - men det er det som er betydningen når man kutter i ting man egentlig er for) Uansett: FrP og H lovet forutsigbarhet - og gjør det stikk motsatte. 

søndag 26. oktober 2014

Spleiselaget, ikke formueskatten, er utfordringa.

Regjeringa har greidd å gjere ei skattelette på mange milliardar til eit stort problem for seg sjølve. Det er imponerande. Det er mange grunnar til å gjera noko med formueskatten. Senterpartiet har også endring av formueskatten i sitt partiprogram. Me vil gjera det gjennom å auka bunnfradraget og å frita den "arbeidane" delen av kapitalen frå formueskatten. Eg trur ikkje det er formueskatten som er regjeringa sitt store problem. Folk reagerer på det store spleiselaget dei har laga for å finansiere kuttet. Ei herleg blanding av uføretrygda, frivilege organisasjonar, småbedrifter og eldre. Det er kort og godt "folk flest" som må finansiere kuttet i formueskatten.mandag 13. oktober 2014

FrP må slutte å skylde på Stortinget

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å bevilge 5 milliarder kroner mer til samferdsel enn i 2014. Det er i utgangspunktet bra, men det er verdt å merke seg at veksten i det siste rødgrønne budsjettforslaget var på 6,3 milliarder. Dette vil man få bekreftet om man sjekker Finansdepartementets budsjettportal.

Jeg er overrasket over at Regjeringen velger å flate ut veksten i samferdselsbevilgningen når man vet hvor stort behovet for både veg, bane og kollektiv er i hele landet.  Næringslivet er entydige på at samferdsel er et av de viktigste tiltakene for å styrke konkurransekraften.

Jeg husker godt juni 2013 da FrP foreslo 45 milliarder mer i året til samferdsel utover den rødgrønne regjeringens forslag til nasjonal transportplan. Med årets budsjett er de faktisk fortsatt bak bevilgningene som den vedtatte nasjonale transportplanen la opp til og snart 100 milliarder bak egne valgløfter.

FrP velger å skylde på at de ikke har flertall på Stortinget. Da er det verdt å merke seg at både for nysaldering av budsjettet for 2013, statsbudsjettet for 2014 og i revidert statsbudsjett 2014 så har Stortinget bevilget mer penger til samferdsel enn FrP/H regjeringen har foreslått. Det er altså ingen grunn til å skylde på Stortinget.

Heller ikke når FrP ikke innfrir soleklare valgløfter om å slette bompenger kan FrP skylde på andre partier. Et bredt flertall på Stortinget har stemt for å slette den bompengegjelden som FrP i regjering har foreslått. I Solvik-Olsens første hele år som samferdselsminister blir det i følge hans egen budsjettproposisjon brukt 16 200 millioner bompengekroner til å bygge veg for.  Det er ikke alle andres ansvar. Det er statsrådens ansvar. Han er fra FrP.

Det er prisverdig at statsråden vil bygge veier billigere. Av konkrete forslag har vi dessverre kun sett en kraftig økning i dieselavgiften og forlengelse av bompengeperioden på et prosjekt fra 15 til 20 år. Begge tiltakene gjør prosjektene dyrere.  

”3 milliarder mer til fylkesveger” var en av de store budsjettlekkasjene fra regjeringen. Hadde det vært sant ville det vært fantastisk. Sannhetene er at de 19 fattige fylkene får lov å ta opp lån som de selv må betale ned. Staten kompenserer kun for renten. Med en rente på 1,5 % betyr det at verdiene av de 3 milliardene i 2015 krymper til 45 millioner.  Fordelt på 19 fylker blir det ikke det ikke mye ny veg.

Men som sagt: 5 milliarder mer til samferdsel neste år er bra, og forhåpentligvis vil Stortinget også i denne budsjettrunden finne noe mer penger til samferdsel enn FrP fikk til i forhandlingene med Høyre om budsjettet i regjeringen.

søndag 12. oktober 2014

Hovud, Hjarta, Hender og Helse på budsjettkonferanse

Det er mange måter eit budsjett kan bli til på. Og denne historia er bare oppspinn om ein diskusjon mellom to statsråder i baren under budsjettkonferansen: 

- "Klart hovud, varmt hjarta, flinke hender og god helse." Eg blir så utroleg provosert over den gjengen seier landbruksministeren. Eg må få til eit monaleg kutt til 4H. Og veit du kva parti den logoen minner meg om? 

- Ja usj og det er jo berre ungar som leiker seier kommunalministeren. Det er noko anna med Bygdekvinnelaget. 

- Vel, eg hadde no tenkt å ta dei og. Lar me dette skli ut så får me vel både bykvinnelag og tettstadkvinnelag som står utanfor og roper på penger, seier landbruksministeren. 

- Eg har ein byråkrat i mitt departement som i årevis har jobba for å bli kvitt ordninga med at 4H har gratis kontorplass hjå Fylkesmennene. Han er blitt møtt med døve øyre i åtte år. Så han har nytta tida til å finne på argument for å kaste dei ut. No vert det handling, men eg fryktar at Trine som tidlegare aktiv i 4H ikkje vil godta det seier kommunalministeren. 

- Nei, Trine er nok ikkje noko problem. Me legg no inn så mykje snørr for ho i budsjettet at ho ikkje maktar å kjempe inn igjen alt. Me har gitt Tine i miljødepartementet det oppdraget. Redde verden eller redde 4H? burde være eit enkelt val for Venstre, seier landbruksministeren.

Ja, og så har me sikkerheita då. Tenk deg at desse barna har kontoret sitt i sjølvaste Statens hus. Dei har jo oppgåver som strikking, kjøkkenhage og baking. Det er ikkje trygt, seier kommunalministeren. Tenk om dei kjem med spader og strikkepinnar for å spionere på topphemmelege notat som ligg og sleng i gangane. 

- Pføøy sa landbruksministeren. Er du klar over kor små desse kjøkkenhagane er? Direkte ulønnsame! Og så den logoen då. 

Og slik gjekk det sannsynlegvis ikkje føre seg då regjeringa bestemte seg for å kutte i løyvingane og kaste 4H ut frå kontora sine. 

Langt meir truleg er det at regjeringa har hatt eit møte og blitt samde om at det var ein god ide. 

Eg tykkjer det er langt verre.