mandag 13. oktober 2014

FrP må slutte å skylde på Stortinget

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å bevilge 5 milliarder kroner mer til samferdsel enn i 2014. Det er i utgangspunktet bra, men det er verdt å merke seg at veksten i det siste rødgrønne budsjettforslaget var på 6,3 milliarder. Dette vil man få bekreftet om man sjekker Finansdepartementets budsjettportal.

Jeg er overrasket over at Regjeringen velger å flate ut veksten i samferdselsbevilgningen når man vet hvor stort behovet for både veg, bane og kollektiv er i hele landet.  Næringslivet er entydige på at samferdsel er et av de viktigste tiltakene for å styrke konkurransekraften.

Jeg husker godt juni 2013 da FrP foreslo 45 milliarder mer i året til samferdsel utover den rødgrønne regjeringens forslag til nasjonal transportplan. Med årets budsjett er de faktisk fortsatt bak bevilgningene som den vedtatte nasjonale transportplanen la opp til og snart 100 milliarder bak egne valgløfter.

FrP velger å skylde på at de ikke har flertall på Stortinget. Da er det verdt å merke seg at både for nysaldering av budsjettet for 2013, statsbudsjettet for 2014 og i revidert statsbudsjett 2014 så har Stortinget bevilget mer penger til samferdsel enn FrP/H regjeringen har foreslått. Det er altså ingen grunn til å skylde på Stortinget.

Heller ikke når FrP ikke innfrir soleklare valgløfter om å slette bompenger kan FrP skylde på andre partier. Et bredt flertall på Stortinget har stemt for å slette den bompengegjelden som FrP i regjering har foreslått. I Solvik-Olsens første hele år som samferdselsminister blir det i følge hans egen budsjettproposisjon brukt 16 200 millioner bompengekroner til å bygge veg for.  Det er ikke alle andres ansvar. Det er statsrådens ansvar. Han er fra FrP.

Det er prisverdig at statsråden vil bygge veier billigere. Av konkrete forslag har vi dessverre kun sett en kraftig økning i dieselavgiften og forlengelse av bompengeperioden på et prosjekt fra 15 til 20 år. Begge tiltakene gjør prosjektene dyrere.  

”3 milliarder mer til fylkesveger” var en av de store budsjettlekkasjene fra regjeringen. Hadde det vært sant ville det vært fantastisk. Sannhetene er at de 19 fattige fylkene får lov å ta opp lån som de selv må betale ned. Staten kompenserer kun for renten. Med en rente på 1,5 % betyr det at verdiene av de 3 milliardene i 2015 krymper til 45 millioner.  Fordelt på 19 fylker blir det ikke det ikke mye ny veg.

Men som sagt: 5 milliarder mer til samferdsel neste år er bra, og forhåpentligvis vil Stortinget også i denne budsjettrunden finne noe mer penger til samferdsel enn FrP fikk til i forhandlingene med Høyre om budsjettet i regjeringen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar