Om meg

Født i Stavanger 13.08.78. Gift med Lene Pollestad, har 3 barn Ulrikke født i juni 2006, Georg født i januar 2010 og Elmer født i mai 2012.Stortingsrepresentant fra oktober 2013 og medlem av energi- og miljøkomiteen. Fra april 2014 har jeg vært leder av stortingets næringskomite. Også medlem av Time kommunestyre fra 2011.Fra september 2012 til oktober 2013 var jeg statssekretær for Marit Arnstad i Samferdselsdepartementet.Utdannet jurist fra Universitetet i Bergen juni 2006. Jobbet som advokatfullmektig i ProJure Advokatfirma i Stavanger fra august 2006 til januar 2007.Har vært politisk rådgiver for Åslaug Haga. Fra januar 2007 til september 2007 i Komunal- og regionaldepartementet, fra september 2007 til juni 2008 i Olje- og energidepartementet. Så var jeg statssekretær for Terje Riis-Johansen i Olje- og energidepartementet fra juni 2008 til oktober 2008.


Så var jeg statssekretær for Liv Signe Navarsete i Samferdselsdepartementet fra oktober 2008 til oktober 2009.Fra oktober 2009 til juni 2012 var jeg  stortingsrepresentat. Jeg var fast møtende representant så lenge Magnhild Meltveit Kleppa var statsråd. Jeg satt i Arbeids- og sosialkomiteen.