mandag 27. oktober 2014

Aspaker avvikler norsk selfangst

I statsbudsjettet setter regjeringen en strek over norsk selfangst. Næringen har en vanskelig situasjon på grunn av urimelige internasjonale sanksjoner mot norske selprodukter. I en slik situasjon burde fiskeriminister Elisabeth Aspaker tatt næringens parti, i stedet velger hun å imøtekomme ønsket fra motstanderne av norsk selfangst om å bli kvitt næringen.

 

I 2010 støttet et samlet Storting opp om selfangstnæringen da stortingsmeldingen om sjøpattedyr ble behandlet. Nå velger regjeringen å se bort fra dette og fjerner i statsbudsjettet hele støtten til næringen.

 

Dette viser en regjering som verken vil hjelpe en hardt presset næring eller er villig til å stå opp for norske interesser. Det er for svakt av fiskeriministeren og nå håper jeg stortinget vil ta ansvar i en sak der Høyre og FrP svikter. Senterpartiet mener det er viktig med en bærekraftig høsting av naturen og mener selfangst er en naturlig del av en slik politikk.


Nå har statssekretæren for sel sagt på dagsnytt 18 at det ikke var av hensynet til dyrene, men for å finansiere formueskatten at de kuttet overføringene. (jada han brukte vel ikke akkurat de ordene - men det er det som er betydningen når man kutter i ting man egentlig er for) Uansett: FrP og H lovet forutsigbarhet - og gjør det stikk motsatte. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar