lørdag 27. februar 2010

Hva er en god barnehage?


2. mars skal Stortinget debattere st. meld. nr 41 (2008-2009). Det er det ikke mange som vet. En slags stor hemmelighet som 169 stortingsrepresentanter bærer på.

Men st. meld. nr 41 (2008-2009) fra kunnskapsdepartementet handler om noe av det jeg tror svært mange er opptatt av: Kvalitet i barnehagen. Det store flertall av norske barn går i barnehage 30 - 40 timer hver uke - og ingen foreldre er likegyldige til hva som skjer i barnehagen. Faktisk tror jeg at de aller fleste som har småbarn vil mene at trygge og gode barnehager er blant de aller viktigste velferdsgodene vi har.

Men hva er en god barnehage?

Hvor stort fokus skal det være på læring? I hvor stor grad skal barna testes slik at man tidlig å kunne sette inn tiltak mot de som trenger spesiell oppfølging? Hvor viktig er det at barnehagepersonalet har faglig kompetanse? Ville barnehagen blitt bedre om det var flere menn som jobbet der? Og hvordan skal barnehagen utformes for å redusere sosiale forskjeller?

Datteren min går i barnehage. Jeg er egentlig mest opptatt av at barnehagen skal være et sted der hun gis mulighet til å utvikle sine evner på sin måte. Og så er jeg opptatt av at barnehagen skal ha fokus på et sunt kosthold og at ungene skal være mye ute. Det beste tegnet på en vellykket dag i barnehagen er når utedressen er klissvåt. Og så burde alle barnehager ha en egen buss!

Når jeg ser hvor mye positivt de lærer i barnehagen - er det egentlig utrolig hvor bra vi har greidd oss - vi som er vokst opp alene i skjørtekanten til mødrene våre.

Hva mener du er en god barnehage?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar