mandag 15. februar 2010

Sykefravær

Jeg skal nå forsøke meg på en oppsummering av hva jeg mener om sykelønn. Partene i arbeidslivet og staten skal etter planen ha på plass en ny avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) i løpet av februar. Det tror jeg de klarer.

Selv om debatten om IA-avtalen har handlet mye om sykefravær er det viktig at målene om økt reell pensjonsalder og økt inkludering av folk med nedsatt funksjonsevne tas inn i en ny avtale. Det er på disse området den gjeldende IA-avtalen har gitt resultater, og da særlig i form av økt reell pensjonsalder.

Det er bred enighet om at kravet om full lønn ved sykdom skal videreføres. Det er jeg enig i. Men det må være lov å problematisere dette i forhold til andre trygdeytelser. Blir man syk får man full lønn - blir man oppsagt som følge av nedbemmaning får man ikke beholde lønnen. Situasjonen for den som rammes er ikke avhengig av årsaken til at man ikke er i jobb.

Det er heller ikke tvil om at reduserte ytelser vil føre til at sykefraværet går ned. Men det er nettopp for å beholde en så god ordning som vi har i dag, at vi må ta kampen for å få ned sykefraværet. Det skal ikke være OECD som definerer innholdet i den norske velferdsstaten.

Jeg mener videre at regjeringens ekspertutvalg har lagt frem en usedvanlig god rapport med forslag til tiltak. Jeg støtter i all hovedsak disse.

Vi må også stresse prinsippet om at sykepenger skal sikre inntekt ved fravær som følge av sykdom eller skade. Det skal ikke være en oppsamlingsplass for å løse arbeidskonflikter, midlertidig nedbemmaning eller behov for permisjon.

Det viktigste er aktiv forebygging for å hindre at folk blir syke, og en tidlig innsats for å tilrettelegge for at folk kan komme raskt tilbake til jobb.

Med dette humane og arbeidstakervennlige bakteppe våger jeg meg til å si noe om arbeidsmoral.

Jeg tror Norge er velsignet med innbyggere som jevnt over har høy arbeidsmoral. Selv da myndighetene anbefalte å være hjemme i 8 dager om du trodde du muligens kunne ha svineinfluensa, så førte ikke dette til at vi satte oss i godstolen og pleiet hosten. (ville nok vært annerledes om det hadde skjedd under et OL)

Men det er ingen tvil om at noen utnytter systemet. Disse fortjener ikke verken vern eller omtanke. Og det kan ødelegge systemet for de som faktisk stiller opp. Jeg mener derfor:

- Folk som skulker må sies opp. Dette er det samme som å stjele fra arbeidsgiver.

- Det må være klare rutiner i bedriftene for å melde fra om fravær. Brudd på disse må medføre at sykelønn ikke betales ut.

- Når antall egenmeldingsdager utvides må arbeidsgiver kunne kreve at den ansatte får sykemelding fra lege når det er grunn til å ha mistanke om ulovlig fravær.

Kampen for redusert sykefravær er ikke en kamp mot arbeidstakerne - men for at norske lønnsmottakere skal ha verdens beste sykelønnsordning.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar