torsdag 18. februar 2010

Papirer og rettigheter i lange baner.

Familien har vært bevisste forbrukere og byttet bank. Å bytte bank gir en smak av kjendislivet. En tykk bunke papirer - som bare venter på å få din autograf. Avtale om ditt, erklæring om datt - Og mange mange sider med avtalevilkår. Noen snakker om det papirløse samfunn. Jeg har i dag mer papir enn penger i banken.

Før var det vanlig å skrive "lureriet" med liten skrift. I dag skrives det med mye skrift. Veldig mye skrift. Er det noen som leser det? Og hva svarer man på spørsmål om man har liten, middels eller god kunnskap om handel med råvarederivater ?

Forbrukervernet er stadig blitt styrket, men har det blitt for mye informasjon? Burde man hatt en gjennomgang for å se om styrkingen av forbrukernes rettigheter har gjort det vanskeligere å kjenne og ivareta sine rettigheter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar