torsdag 4. februar 2010

Si opp skulkerne!


Det snakkes stadig om at folk tar seg en tredagers ved å misbruke ordningen med egenmelding ved sykefravær. Jeg er usikker på hvor stort problem dette er, men at det skjer er det ingen tvil om.

Jeg mener arbeidsgivere må ta tak i dette. Det er de som betaler for skulkingen. Og de har et effektivt virkemiddel - gi folk, som tar tredagers uten grunn, sparken. Arbeidsmiljøloven er ikke til hinder for dette.

Dersom bedriftene blir flinkere til å gi skulkerne sparken (eller kanksje først en skriftlig advarsel) - så vil det fort bli mindre attraktivt å ta seg noen dager ulovlig fri.

Og uansett så finnes det en bestemmelse i folketrygdloven som sier:

§ 8-27. Tap av retten til å nytte egenmelding

En arbeidsgiver kan bestemme at en arbeidstaker skal tape retten til å få sykepenger på grunnlag av egenmelding

a)dersom arbeidstakeren i løpet av 12 måneder har hatt minst fire fravær uten å legge fram legeerklæring,
b)dersom arbeidsgiveren har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom.

Før arbeidsgiveren treffer sin beslutning, skal arbeidstakeren gis høve til å uttale seg. En beslutning om å ta fra en arbeidstaker retten til å nytte egenmelding skal vurderes på nytt etter seks måneder.

Dersom det foreligger begrunnet mistanke om at egenmelding nyttes som aksjonsform i en arbeidskonflikt, kan arbeidsgiveren kreve legeerklæring fra første fraværsdag så lenge aksjonen varer.

Det burde kanskje vært vurdert om man skulle hatt en bestemmelse som sier: "dersom arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom, kan arbeidsgiver kreve legeerklæring fra første fraværsdag."

I Fafo rapport 119 står et annet forslag: "En annen type kontroll kunne være et system for stikkprøver: I det gamle DDR fantes et system med "sykebesøk", hvor grupper av pensjonerte arbeidere hadde som oppgave å besøke arbeidskamerater som meldte seg syke." Det skulle tatt seg ut.

Blogglisten

2 kommentarer:

 1. Mange gode hensikter her. Både arbeidstakere og -givere må bidra til at bedriftene produserer. Syns innspillet ditt blir litt ensidig på den gruppen som skulker. Håper det er ett innspill i en mye større sammenheng. Savner særlig arbeidsgivers forpliktelser for å legge til rette for lyst til å gå på jobb og bidra. Det er mange typer arbeidsgivere, ikke alle har direkte følelse og ansvar for bunnlinja og ser kanskje ikke hvor viktige de er for arbeidsmiljø og sykefravært.
  Jeg, for min del, har stor tro på at vi som syns at "tredagers" er et uakseptabelt fenomen skal spre dette budskapet - forsåvidt slik du gjør her. Sier vi det ofte nok, blir det kanskje en sannhet for alle?

  SvarSlett
 2. Ja dette er bare en liten flik av en svær sak.

  Det er bare Siv Jensen som må snakke om skulk hver eneste gang sykefravær blir diskutert.

  Det finnes jo de som lar seg hisse opp - når man sier at 40 % fraværet i en industribedrift er på mandager og fredager. (og 40% på tirsdager og onsdager, og 20% på torsdager:)

  SvarSlett