torsdag 10. mars 2011

Innlegg i Stortinget.

I dag har arbeids- og sosialkomiteen 4 saker til behandling i stortinget. Det er viktige spørsmål som skal debatteres.

1. Fjerning av aldersgrensen på 26år for dekning av hjelpemidler til trening og aktivisering for funksjonshemmede.

2. Arbeidsforholdene i renholdsbransjen.

3. Nedskjæring i antall statlige ansatte ved NAV sine kontor.

4. Arbeidsledighet for unge mellom 18 og 24 år.

Ser frem til gode og interessante debatter - og håper vi får gode debatter om sakenes innhold og ikke bare retorisk krig mellom opposisjonen og posisjonen.


Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar