fredag 11. mars 2011

- Helge! Ikke dessert før du har spist opp grønnsakene.

Når mennesker uten kreativitet skal arrangere konferanser så finner de ofte på tittelen: "Hva skal vi leve av etter oljen?"

Jeg mener at dette er en meningsløs tittel - for den dagen oljen tar slutt er vi nok alle døde. Og det selv om vi er blitt levealdersjusterte både en, to og tre ganger.

Hvorfor det? Vil vi ikke finne alternativer? Forhåpentligvis, men per i dag er det vanskelig å se hvilken energiløsning som kan erstatte følgende: Tank 60 liter diesel på tanken i Stavanger. Fyll bilen med familien på fem. Legg svigermor i skiboksen og kjør. Og du trenger ikke stoppe for å fylle før Trondheim. To tonn stål og kjøtt forflyttes 1000 km på en tank. Fantastisk.

Olje- og gassindustrien har siden starten vært preget av dystre fremtidsutsikter. 10-20 år frem i tid er det slutt. Heldigvis har kurven som stuper flyttet seg frem et år for hvert år. Så er ikke jeg dummere enn at jeg forstår at situasjonen noen år frem i tid ser mer krevende ut for Oljenorge nå enn den gjorde i 1980.

Norsk oljepolitikk er i stor grad styrt etter de 10 oljebudene. Dette er 10 retningslinjer som skal sikre at Norge og innbyggerne i Norge skal nyte godt av inntektene fra oljen. I tillegg bygger de på tanken om at ressursene skal utnyttes i så stor grad som mulig. Blant annet ble fakling forbudt tidlig. Ikke fordi det var skadelig for miljøet, men man skulle ikke brenne opp gass. Gassen var en ressurs som skulle utnyttes.

I dag er bedriftsøkonomene med sine kalkulatorer blitt viktigere i oljenæringen. Et eksempel på det er da dåværende StatoilHydro hadde regnet ut at det var mest lønnsomt å ta opp gassen på Troll raskt med den konsekvens at mye av oljen på feltet ikke var mulig å utvinne. Den som fant på dette hadde nok god kalkulator, men dårlig kjennskap til den norske petroleumstradisjonen.

Jeg mener det er en del av den samme tenkningen som ligger bak kravet om raskest mulig åpning av Lofoten og Vesterålen. Jeg mener næringen burde ha mer fokus på å få opp den halvparten av de påviste oljeressursene som etter planen skal ligge igjen når feltene stenger. Så derfor ville jeg ikke ivret for utbygging av Lofoten og Vesterålen selv om miljørisikoen var null. (Og uansett mener OD at det bare er forholdsvis små mengder olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen.)

Oljenorge bør nå brette opp armene å utvinne mer av oljen i de såkalte modne områdene og eksisterende felt. Det virker kun som om det er Petoro som er opptatt av dette. Og dette er det tidskritisk å få gjort. Jeg mener også at det er tidskritisk med å komme i gang i østlige Barentshav, men da av utenrikspolitiske årsaker. Dagens vedtak er et viktig bidrag i så måte.

Statoilsjef Helge Lund burde ha vokst opp på bygda. Da ville han lært at man spiser opp både poteter, grønnsaker og saus før man kaster seg over desserten. Selv om den er aldri så fristene.


Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar