lørdag 12. mars 2011

uforståelig hastverk

Datalagringsdirektivet skulle etter fristen ha vært implementert i norsk rett i 2007. Det har ikke skjedd og knapt noen har bekymret seg for det. Men etter at regjeringen avgjorde saken så er det brennhast.

Høyre og Ap vil avgjøre saken 4. april til tross for at EU-kommisjonen har varslet at de vil være ferdig med sin revisjon av direktivet i løpet av april.  Hvorfor kan man ikke vente litt med behandlingen? Da vet man i det minste hvordan direktivet vil se ut noen år fremover. Nå vet man bare hvordan direktivet vil se ut noen dager fremover.

Jeg tror ikke EU vil presse veldig på i saken før Tyskland har tatt inn direktivet, og det vil ikke skje med det aller første.

I tillegg vil Høyre ikke iverksette direktivet før politiregisterloven trer i kraft. Og det kommer ikke til å skje i vår. Hvorfor er det da så viktig å hastebehandle direktivet i Stortinget?

Sjølvsagt fordi Erna vil ha saken avgjort før partiets landsmøte. Hun frykter at hun må ta hensyn til den partiprosessen hun selv satte i gang på Høyres forrige landsmøte.

Men om svenskene nå velger å utsette saken - så tror jeg det blir umulig for Ap og H å presse gjennom saken tidlig i april.

Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar