torsdag 31. mars 2011

bygg bygge bygger byråkrati

Mange har latt seg engasjere i saken om kontroll og søknadsplikt for våtrom. Det ble varslet kostnader i titusenkronersklassen i byråkrati for den som ville fikse opp badet.


Nå var nok det tallet for høyt. Jeg er likevel glad for at min partileder, Liv Signe Navarsete, er en dame med ører. Hun har lyttet. Hun har stanset endringen. Hun har varslet en
gjennomgang (de vi i Rogaland kaller gjønnågång) av både omfang og kostnader ved byggesaksreglene.

Mitt inntrykk er at for mange av de som jobber med å utforme regelverket for oss politikere har for lite kjennskap til sag og hammer. For å få innspill hadde jeg på tirsdag invitert en gruppe
håndverkere til å fortelle hvordan de opplever byråkratiet.

Litt av utfordringen er nok at vi som politikere vedtar mange gode ønsker. Men i møte med virkeligheten blir dette i mange tilfeller både byråkratisk og dyrt.

De vanlige målene vi har forsøkt å nå er:
1.Sikkerhet. 
2. Energieffektivitet.
3. Forebygge byggefeil.
4. Universell utforming.
Alt dette er fornuftig, men vi bør legge innnoen nye punkt:
5. Forenkling.
6. Kostnadsreduksjon 
7. Forutsigbarhet.
8. Stimulere til lovlig adferd.

Jeg fikk noen gode eksempler på unødvendig byråkrati, men jeg opplevde også evne til selvkritikk hos bransjen. Mitt poeng er at vi må lytte mer til han med hammeren og mindre til han med pennen. Det er nei til byråkrati og skjemavelde i praksis.

Og jammen lurte ikke NRK Rogaland også i buskene. De dukker opp over alt. Saken kan du se her. 

Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar